หน้าหลัก แจ้งเหตุรู้สึกสั่นไหว ติดต่อสำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว   วันอังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563   

สถานีตรวจวัดแผ่นดินไหว
TM UTHS
สถานีอุตุนิยมวิทยาอุทัยธานี จ.อุทัยธานี


STATION CODEUTHS
Nameสถานีอุตุนิยมวิทยาอุทัยธานี จ.อุทัยธานี
Latitude15.353557
Longitude100.009555         Google Maps
Velocity SensorBH 3T/5T- SP