หน้าหลัก แจ้งเหตุรู้สึกสั่นไหว ติดต่อกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
วันจันทร์ที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2565

สถานีตรวจวัดแผ่นดินไหว
TM UTHS
สถานีอุตุนิยมวิทยาอุทัยธานี อ.เมือง จ.อุทัยธานี


STATION CODEUTHS
Nameสถานีอุตุนิยมวิทยาอุทัยธานี อ.เมือง จ.อุทัยธานี
Latitude15.353557
Longitude100.009555         Google Maps
Velocity SensorBH 3T/5T- SP