หน้าหลัก แจ้งเหตุรู้สึกสั่นไหว ติดต่อกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
วันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2567
สถานีตรวจวัดแผ่นดินไหว
TM UTHS
สถานีอุตุนิยมวิทยาอุทัยธานี อ.เมือง จ.อุทัยธานี

STATION CODEUTHS
Nameสถานีอุตุนิยมวิทยาอุทัยธานี อ.เมือง จ.อุทัยธานี
Latitude15.353557
Longitude100.009555         Google Maps
Velocity SensorBH 3T/5T- SP