หน้าหลัก แจ้งเหตุรู้สึกสั่นไหว ติดต่อสำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว   วันอังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563   

สถานีตรวจวัดแผ่นดินไหว
TM KHOB
ที่ว่าการอำเภอบ้านโคก จ.อุตรดิตถ์


STATION CODEKHOB
Nameที่ว่าการอำเภอบ้านโคก จ.อุตรดิตถ์
Latitude18.026497
Longitude101.068878         Google Maps
Velocity SensorSurface BB