หน้าหลัก แจ้งเหตุรู้สึกสั่นไหว ติดต่อกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
วันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2566

สถานีตรวจวัดแผ่นดินไหว
TM KHOB
ที่ว่าการอำเภอบ้านโคก อ.บ้านโคก จ.อุตรดิตถ์


STATION CODEKHOB
Nameที่ว่าการอำเภอบ้านโคก อ.บ้านโคก จ.อุตรดิตถ์
Latitude18.026497
Longitude101.068878         Google Maps
DigitizerGuralp Affinitly
Data format
Velocity SensorGuralp CMG-3T
Power SupplyAC 220 v to DC,charger 24 V