หน้าหลัก แจ้งเหตุรู้สึกสั่นไหว ติดต่อสำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว   วันอังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563   

สถานีตรวจวัดแผ่นดินไหว
TM SUAB
เทศบาลตำบลเวียงสรวย จ.เชียงราย


STATION CODESUAB
Nameเทศบาลตำบลเวียงสรวย จ.เชียงราย
Latitude19.661068
Longitude99.534545         Google Maps
Velocity SensorSurface BB