หน้าหลัก แจ้งเหตุรู้สึกสั่นไหว ติดต่อกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
วันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2567
สถานีตรวจวัดแผ่นดินไหว
TM PRAS
อ่างเก็บน้ำคลองบึง อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์

STATION CODEPRAS
Nameอ่างเก็บน้ำคลองบึง อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์
Latitude11.938497
Longitude99.698773         Google Maps
DigitizerGuralp Affinity
Data format
Velocity SensorBH 3T/5T- SP
Velocity ChannelEHZ, EHN, EHE