หน้าหลัก แจ้งเหตุรู้สึกสั่นไหว ติดต่อกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
วันจันทร์ที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2565

สถานีตรวจวัดแผ่นดินไหว
TM PRAS
อ่างเก็บน้ำคลองบึง อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์


STATION CODEPRAS
Nameอ่างเก็บน้ำคลองบึง อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์
Latitude11.938497
Longitude99.698773         Google Maps
Velocity SensorBH 3T/5T- SP