หน้าหลัก แจ้งเหตุรู้สึกสั่นไหว ติดต่อกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
วันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2566

สถานีตรวจวัดแผ่นดินไหว
TM CHUM
สถานีอุตุนิยมวิทยาชุมพร อ.เมืองจ.ชุมพร


STATION CODECHUM
Nameสถานีอุตุนิยมวิทยาชุมพร อ.เมืองจ.ชุมพร
Latitude10.49799
Longitude99.188522         Google Maps
Velocity SensorBH 3T/5T- SP