หน้าหลัก แจ้งเหตุรู้สึกสั่นไหว ติดต่อกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว   วันพุธที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2563   

สถานีตรวจวัดแผ่นดินไหว
TM CHUM
สถานีอุตุนิยมวิทยาชุมพร อ.เมืองจ.ชุมพร


STATION CODECHUM
Nameสถานีอุตุนิยมวิทยาชุมพร อ.เมืองจ.ชุมพร
Latitude10.49799
Longitude99.188522         Google Maps
Velocity SensorBH 3T/5T- SP