หน้าหลัก แจ้งเหตุรู้สึกสั่นไหว ติดต่อกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
วันพฤหัสบดีที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567
สถานีตรวจวัดแผ่นดินไหว
TM CHUM
สถานีอุตุนิยมวิทยาชุมพร อ.เมืองจ.ชุมพร

STATION CODECHUM
Nameสถานีอุตุนิยมวิทยาชุมพร อ.เมืองจ.ชุมพร
Latitude10.49799
Longitude99.188522         Google Maps
Velocity SensorBH 3T/5T- SP