หน้าหลัก แจ้งเหตุรู้สึกสั่นไหว ติดต่อสำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว   วันอังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563   

สถานีตรวจวัดแผ่นดินไหว
TM CHUM
สถานีอุตุนิยมวิทยาชุมพร จ.ชุมพร


STATION CODECHUM
Nameสถานีอุตุนิยมวิทยาชุมพร จ.ชุมพร
Latitude10.49799
Longitude99.188522         Google Maps
Velocity SensorBH 3T/5T- SP