หน้าหลัก แจ้งเหตุรู้สึกสั่นไหว ติดต่อกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
วันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2567
สถานีตรวจวัดแผ่นดินไหว
TM PASO
อบต.ประสงค์ อ.ท่าชนะ จ.สุราษฏร์ธานี

STATION CODEPASO
Nameอบต.ประสงค์ อ.ท่าชนะ จ.สุราษฏร์ธานี
Latitude9.522032
Longitude99.137255         Google Maps
Velocity SensorBH 3T/5T- BB