หน้าหลัก แจ้งเหตุรู้สึกสั่นไหว ติดต่อกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว   วันพุธที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2563   

สถานีตรวจวัดแผ่นดินไหว
TM PASO
อบต.ประสงค์ อ.ท่าชนะ จ.สุราษฏร์ธานี


STATION CODEPASO
Nameอบต.ประสงค์ อ.ท่าชนะ จ.สุราษฏร์ธานี
Latitude9.522032
Longitude99.137255         Google Maps
Velocity SensorBH 3T/5T- BB