หน้าหลัก แจ้งเหตุรู้สึกสั่นไหว ติดต่อสำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว   วันอังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563   

สถานีตรวจวัดแผ่นดินไหว
TM KRAS
สถานีอุตุนิยมวิทยากระบี่ (สนามบิน) จ.กระบี่


STATION CODEKRAS
Nameสถานีอุตุนิยมวิทยากระบี่ (สนามบิน) จ.กระบี่
Latitude8.10345
Longitude98.975513         Google Maps
Velocity SensorBH 3T/5T- SP