หน้าหลัก แจ้งเหตุรู้สึกสั่นไหว ติดต่อกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
วันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2566

สถานีตรวจวัดแผ่นดินไหว
TM KRAS
สถานีอุตุนิยมวิทยากระบี่ (สนามบิน) อ.เหนือคลอง จ.กระบี่


STATION CODEKRAS
Nameสถานีอุตุนิยมวิทยากระบี่ (สนามบิน) อ.เหนือคลอง จ.กระบี่
Latitude8.10345
Longitude98.975513         Google Maps
Velocity SensorBH 3T/5T- SP