หน้าหลัก แจ้งเหตุรู้สึกสั่นไหว ติดต่อกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว   วันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2563   

สถานีตรวจวัดแผ่นดินไหว
TM PNGA
สถานีอุตุนิยมวิทยาพังงา อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา


STATION CODEPNGA
Nameสถานีอุตุนิยมวิทยาพังงา อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา
Latitude8.683898
Longitude98.252053         Google Maps
Velocity SensorBH 3T/5T- BB