หน้าหลัก แจ้งเหตุรู้สึกสั่นไหว ติดต่อสำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว   วันอังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563   

สถานีตรวจวัดแผ่นดินไหว
TM PNGA
สถานีอุตุนิยมวิทยาพังงา จ.พังงา


STATION CODEPNGA
Nameสถานีอุตุนิยมวิทยาพังงา จ.พังงา
Latitude8.683898
Longitude98.252053         Google Maps
Velocity SensorBH 3T/5T- BB