หน้าหลัก แจ้งเหตุรู้สึกสั่นไหว ติดต่อกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
วันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2567
สถานีตรวจวัดแผ่นดินไหว
TM PNGA
สถานีอุตุนิยมวิทยาพังงา อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา

STATION CODEPNGA
Nameสถานีอุตุนิยมวิทยาพังงา อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา
Latitude8.683898
Longitude98.252053         Google Maps
Velocity SensorBH 3T/5T- BB