หน้าหลัก แจ้งเหตุรู้สึกสั่นไหว ติดต่อสำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว   วันอังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563   

สถานีตรวจวัดแผ่นดินไหว
TM KYAO
โรงเรียนบ้านช่องหลาด เกาะยาวใหญ่ จ.กระบี่


STATION CODEKYAO
Nameโรงเรียนบ้านช่องหลาด เกาะยาวใหญ่ จ.กระบี่
Latitude8.074267
Longitude98.584788         Google Maps
Velocity SensorBH 3T/5T- SP