หน้าหลัก แจ้งเหตุรู้สึกสั่นไหว ติดต่อกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
วันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2567
สถานีตรวจวัดแผ่นดินไหว
TM KYAO
โรงเรียนบ้านช่องหลาด อ.เกาะยาว จ.กระบี่

STATION CODEKYAO
Nameโรงเรียนบ้านช่องหลาด อ.เกาะยาว จ.กระบี่
Latitude8.074267
Longitude98.584788         Google Maps
Velocity SensorBH 3T/5T- SP