หน้าหลัก แจ้งเหตุรู้สึกสั่นไหว ติดต่อสำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว   วันอังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563   

สถานีตรวจวัดแผ่นดินไหว
TM LANT
สถานีอุตุนิยมวิทยากระบี่ กลุ่มงานตรวจอากาศเกาะลันตา จ.กระบี่


STATION CODELANT
Nameสถานีอุตุนิยมวิทยากระบี่ กลุ่มงานตรวจอากาศเกาะลันตา จ.กระบี่
Latitude7.544767
Longitude99.046562         Google Maps
Velocity SensorBH 3T/5T- BB