หน้าหลัก แจ้งเหตุรู้สึกสั่นไหว ติดต่อกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว   วันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2563   

สถานีตรวจวัดแผ่นดินไหว
TM LANT
สถานีอุตุนิยมวิทยาเกาะลันตา อ.เกาะลันตา จ.กระบี่


STATION CODELANT
Nameสถานีอุตุนิยมวิทยาเกาะลันตา อ.เกาะลันตา จ.กระบี่
Latitude7.544767
Longitude99.046562         Google Maps
Velocity SensorBH 3T/5T- BB