หน้าหลัก แจ้งเหตุรู้สึกสั่นไหว ติดต่อสำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว   วันอังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563   

สถานีตรวจวัดแผ่นดินไหว
TM SATU
สถานีอุตุนิยมวิทยาสตูล จ.สตูล


STATION CODESATU
Nameสถานีอุตุนิยมวิทยาสตูล จ.สตูล
Latitude6.65373
Longitude100.083314         Google Maps
Velocity SensorBH 3T/5T- SP