หน้าหลัก แจ้งเหตุรู้สึกสั่นไหว ติดต่อกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
วันพุธที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2567
สถานีตรวจวัดแผ่นดินไหว
TM BUEN
อบต.ดงบัง อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ

STATION CODEBUEN
Nameอบต.ดงบัง อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ
Latitude18.045138
Longitude104.1313         Google Maps
Velocity SensorBH 3T/5T- BB