หน้าหลัก แจ้งเหตุรู้สึกสั่นไหว ติดต่อกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
วันจันทร์ที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2565

สถานีตรวจวัดแผ่นดินไหว
TM CMMT
ดอยสุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่


STATION CODECMMT
Nameดอยสุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
Latitude18.814363
Longitude98.945008         Google Maps
Elevation399.7