หน้าหลัก แจ้งเหตุรู้สึกสั่นไหว ติดต่อกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
วันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2567
สถานีตรวจวัดการเคลื่อนตัวของแผ่นเปลือกโลก
LAMG
ที่ว่าการ อ.เสริมงาม จ.ลำปาง

STATION CODELAMG
Nameที่ว่าการ อ.เสริมงาม จ.ลำปาง
Latitude18.06591
Longitude99.2464         Google Maps
Elevation245.263
Velocity SensorTOPCON NET-GT5+CR-G5
Power SupplyAC 220 v to DC,charger 24 V