หน้าหลัก แจ้งเหตุรู้สึกสั่นไหว ติดต่อกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
วันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

สถานีตรวจวัดการเคลื่อนตัวของแผ่นเปลือกโลก
LAMG
ที่ว่าการ อ.เสริมงาม จ.ลำปาง


STATION CODELAMG
Nameที่ว่าการ อ.เสริมงาม จ.ลำปาง
Latitude18.06591
Longitude99.2464         Google Maps
Elevation245.263