หน้าหลัก แจ้งเหตุรู้สึกสั่นไหว ติดต่อกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
วันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

สถานีตรวจวัดการเคลื่อนตัวของแผ่นเปลือกโลก
MHSG
สถานีอุตุนิยมวิทยาแม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน


STATION CODEMHSG
Nameสถานีอุตุนิยมวิทยาแม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน
Latitude18.176407
Longitude97.931084         Google Maps
Elevation216.868