หน้าหลัก แจ้งเหตุรู้สึกสั่นไหว ติดต่อกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว   วันพุธที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2563   

สถานีตรวจวัดการเคลื่อนตัวของแผ่นเปลือกโลก
MHSG
สถานีอุตุนิยมวิทยาแม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน


STATION CODEMHSG
Nameสถานีอุตุนิยมวิทยาแม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน
Latitude18.175306
Longitude97.931083         Google Maps