หน้าหลัก แจ้งเหตุรู้สึกสั่นไหว ติดต่อสำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว   วันอังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563   

สถานีตรวจวัดการเคลื่อนตัวของแผ่นเปลือกโลก
UTHG
สถานีอุตุนิยมวิทยาอุทัยธานี จ.อุทัยธานี


STATION CODEUTHG
Nameสถานีอุตุนิยมวิทยาอุทัยธานี จ.อุทัยธานี
Latitude15.353535
Longitude100.00950         Google Maps