หน้าหลัก แจ้งเหตุรู้สึกสั่นไหว ติดต่อกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
วันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2567
สถานีตรวจวัดการเคลื่อนตัวของแผ่นเปลือกโลก
PRAG
อ่างเก็บน้ำคลองบึง จ.ประจวบคีรีขันธ์

STATION CODEPRAG
Nameอ่างเก็บน้ำคลองบึง จ.ประจวบคีรีขันธ์
Latitude11.938477
Longitude99.698783         Google Maps
Elevation92.982
DigitizerReceiver TOPCON NET-G5
Data format.tps