หน้าหลัก แจ้งเหตุรู้สึกสั่นไหว ติดต่อกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
วันเสาร์ที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2565

สถานีตรวจวัดการเคลื่อนตัวของแผ่นเปลือกโลก
PRAG
อ่างเก็บน้ำคลองบึง จ.ประจวบคีรีขันธ์


STATION CODEPRAG
Nameอ่างเก็บน้ำคลองบึง จ.ประจวบคีรีขันธ์
Latitude11.938477
Longitude99.698783         Google Maps
Elevation92.982