หน้าหลัก แจ้งเหตุรู้สึกสั่นไหว ติดต่อสำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว   วันอังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563   

สถานีตรวจวัดแผ่นดินไหว
TM KRAU
ที่ว่าการอำเภอภูกระดึง จ.เลย


STATION CODEKRAU
Nameที่ว่าการอำเภอภูกระดึง จ.เลย
Latitude16.88377
Longitude101.884585         Google Maps
Velocity SensorSurface BB