หน้าหลัก แจ้งเหตุรู้สึกสั่นไหว ติดต่อกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
วันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2567
สถานีตรวจวัดแผ่นดินไหว
TM KRAU
ที่ว่าการอำเภอภูกระดึง อ.ภูกระดึง จ.เลย

STATION CODEKRAU
Nameที่ว่าการอำเภอภูกระดึง อ.ภูกระดึง จ.เลย
Latitude16.88377
Longitude101.884585         Google Maps
Velocity SensorSurface BB