หน้าหลัก แจ้งเหตุรู้สึกสั่นไหว ติดต่อกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
วันเสาร์ที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2566
สถานีตรวจวัดแผ่นดินไหว
TM BOKE
ที่ว่าการอำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน

STATION CODEBOKE
Nameที่ว่าการอำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน
Latitude19.15
Longitude101.16         Google Maps