หน้าหลัก แจ้งเหตุรู้สึกสั่นไหว ติดต่อกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
วันจันทร์ที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

สถานีตรวจวัดแผ่นดินไหว
TM BOKE
ที่ว่าการอำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน


STATION CODEBOKE
Nameที่ว่าการอำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน
Latitude19.15
Longitude101.16         Google Maps