หน้าหลัก แจ้งเหตุรู้สึกสั่นไหว ติดต่อกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
วันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2567
สถานีตรวจวัดการเคลื่อนตัวของแผ่นเปลือกโลก
THCM
สถานีตรวจวัดแผ่นดินไหวแม่แจ่ม จ.เชียงใหม่

STATION CODETHCM
Nameสถานีตรวจวัดแผ่นดินไหวแม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
Latitude
Longitude         Google Maps