หน้าหลัก แจ้งเหตุรู้สึกสั่นไหว ติดต่อกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
วันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2567
สถานีตรวจวัดการเคลื่อนตัวของแผ่นเปลือกโลก
THPK
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตก

STATION CODETHPK
Nameศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตก
Latitude
Longitude         Google Maps