หน้าหลัก แจ้งเหตุรู้สึกสั่นไหว ติดต่อกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
วันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2567
สถานีตรวจวัดแผ่นดินไหว
TM UMPA
สถานีอุตุนิยมวิทยาอุ้มผาง อ.อุ้มผาง จ.ตาก

STATION CODEUMPA
Nameสถานีอุตุนิยมวิทยาอุ้มผาง อ.อุ้มผาง จ.ตาก
Latitude16.02574
Longitude98.86028         Google Maps
Elevation430