หน้าหลัก แจ้งเหตุรู้สึกสั่นไหว ติดต่อกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
วันจันทร์ที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2565

สถานีตรวจวัดแผ่นดินไหว
TM UMPA
สถานีอุตุนิยมวิทยาอุ้มผาง อ.อุ้มผาง จ.ตาก


STATION CODEUMPA
Nameสถานีอุตุนิยมวิทยาอุ้มผาง อ.อุ้มผาง จ.ตาก
Latitude16.02574
Longitude98.86028         Google Maps
Elevation430