หน้าหลัก แจ้งเหตุรู้สึกสั่นไหว ติดต่อกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว   วันพุธที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2563   

สถานีตรวจวัดแผ่นดินไหว
TM SRIT
อ่างเก็บน้ำคลองดินแดง อ.พิปูน จ.นครศรีธรรมราช


STATION CODESRIT
Nameอ่างเก็บน้ำคลองดินแดง อ.พิปูน จ.นครศรีธรรมราช
Latitude8.59549
Longitude99.60196         Google Maps
Elevation58.4626
Digitizersmart24
Data formatCD11,SUDS
Velocity SensorBB KS2000M 120 sec
Velocity Sampling Rate50Hz
Velocity Channelbhn,bhe,bhz
Accelerometer1 ACC-PA23
Acceleration Sampling Rate100Hz
Acceleration ChannelHHN,HHE,BHZ
Power SupplyAC 220 v to Dc,charger
Communicationip star
Storage40GB