หน้าหลัก แจ้งเหตุรู้สึกสั่นไหว ติดต่อกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
วันจันทร์ที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2565

สถานีตรวจวัดแผ่นดินไหว
TM SRIT
อ่างเก็บน้ำคลองดินแดง อ.พิปูน จ.นครศรีธรรมราช


STATION CODESRIT
Nameอ่างเก็บน้ำคลองดินแดง อ.พิปูน จ.นครศรีธรรมราช
Latitude8.59549
Longitude99.60196         Google Maps
Elevation58.4626
DigitizerGuralp Affinity
Data formatCD11,SUDS
Velocity SensorBB Guraip 3T-120
Velocity Sampling Rate50Hz
Velocity Channelbhn,bhe,bhz
Accelerometer1 ACC-PA23
Acceleration Sampling Rate100Hz
Acceleration ChannelHHN,HHE,BHZ
Power SupplyAC 220 v to Dc,charger
CommunicationFiber optic
Storage59.73GB