หน้าหลัก แจ้งเหตุรู้สึกสั่นไหว ติดต่อกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
วันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2567
สถานีตรวจวัดแผ่นดินไหว
TM SRIT
อ่างเก็บน้ำคลองดินแดง อ.พิปูน จ.นครศรีธรรมราช

STATION CODESRIT
Nameอ่างเก็บน้ำคลองดินแดง อ.พิปูน จ.นครศรีธรรมราช
Latitude8.59549
Longitude99.60196         Google Maps
Elevation58.4626
DigitizerGuralp Affinity
Data formatCD11,SUDS
Velocity SensorBB Guraip 3T-120
Velocity Sampling Rate50Hz
Velocity Channelbhn,bhe,bhz
Accelerometer1 ACC-PA23
Acceleration Sampling Rate100Hz
Acceleration ChannelHHN,HHE,BHZ
Power SupplyAC 220 v to Dc,charger
CommunicationFiber optic
Storage59.73GB