หน้าหลัก แจ้งเหตุรู้สึกสั่นไหว ติดต่อกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
วันจันทร์ที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2565

สถานีตรวจวัดแผ่นดินไหว
TM CHAI
อ่างเก็บน้ำช่อระกา อ.เมือง จ.ชัยภูมิ


STATION CODECHAI
Nameอ่างเก็บน้ำช่อระกา อ.เมือง จ.ชัยภูมิ
Latitude15.9018
Longitude101.9864         Google Maps
Elevation198.9548