หน้าหลัก แจ้งเหตุรู้สึกสั่นไหว ติดต่อกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
วันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

สถานีตรวจวัดแผ่นดินไหว
TM NAYO
เขื่อนขุนด่านปราการชล อ.เมือง จ. นครนายก


STATION CODENAYO
Nameเขื่อนขุนด่านปราการชล อ.เมือง จ. นครนายก
Latitude14.31523
Longitude101.3209         Google Maps
Elevation106.293
Digitizersmart24
Data formatCD11,SUDS
Velocity SensorBB KS2000M 120 sec
Velocity Sampling Rate50Hz
Velocity Channelbhn,bhe,bhz
Accelerometer1 ACC-PA23
Acceleration Sampling Rate100Hz
Acceleration ChannelAHN,AHE,AHZ
Power SupplyAC 220 v toDC,charger
CommunicationWLAN
Storage40GB