หน้าหลัก แจ้งเหตุรู้สึกสั่นไหว ติดต่อกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
วันอังคารที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2566

สถานีตรวจวัดแผ่นดินไหว
TM NAYO
เขื่อนขุนด่านปราการชล อ.เมือง จ. นครนายก


STATION CODENAYO
Nameเขื่อนขุนด่านปราการชล อ.เมือง จ. นครนายก
Latitude14.31523
Longitude101.3209         Google Maps
Elevation106.293
Velocity Sensor3T / Affinity