หน้าหลัก แจ้งเหตุรู้สึกสั่นไหว ติดต่อกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
วันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2567
สถานีตรวจวัดแผ่นดินไหว
TM NAYO
เขื่อนขุนด่านปราการชล อ.เมือง จ. นครนายก

STATION CODENAYO
Nameเขื่อนขุนด่านปราการชล อ.เมือง จ. นครนายก
Latitude14.31523
Longitude101.3209         Google Maps
Elevation106.293
Velocity Sensor3T / Affinity