หน้าหลัก แจ้งเหตุรู้สึกสั่นไหว ติดต่อกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว   วันพุธที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2563   

สถานีตรวจวัดแผ่นดินไหว
TM SURI
อ่างเก็บน้ำอำปึล อ.เมือง จ. สุรินทร์


STATION CODESURI
Nameอ่างเก็บน้ำอำปึล อ.เมือง จ. สุรินทร์
Latitude14.7688
Longitude103.5529         Google Maps
Elevation125.908
Digitizersmart24
Data formatCD11,SUDS
Velocity SensorSP -S13-1HZ
Velocity Sampling Rate50Hz
Velocity Channelshn,she,shz
Accelerometer1 ACC-PA23
Acceleration Sampling Rate100Hz
Acceleration ChannelAHN,AHE,AHZ
Power SupplyAC 220 v toDC,charger
Communicationip star
Storage40GB