หน้าหลัก แจ้งเหตุรู้สึกสั่นไหว ติดต่อกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
วันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2567
สถานีตรวจวัดแผ่นดินไหว
TM SURI
อ่างเก็บน้ำอำปึล อ.เมือง จ. สุรินทร์

STATION CODESURI
Nameอ่างเก็บน้ำอำปึล อ.เมือง จ. สุรินทร์
Latitude14.7688
Longitude103.5529         Google Maps
Elevation125.908