หน้าหลัก แจ้งเหตุรู้สึกสั่นไหว ติดต่อกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
วันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2566

สถานีตรวจวัดแผ่นดินไหว
TM SRAK
อ่างเก็บน้ำห้วยยาง อ.ตาพระยา จ. สระแก้ว


STATION CODESRAK
Nameอ่างเก็บน้ำห้วยยาง อ.ตาพระยา จ. สระแก้ว
Latitude14.012
Longitude102.6426         Google Maps
Elevation96.90778