หน้าหลัก แจ้งเหตุรู้สึกสั่นไหว ติดต่อกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
วันพฤหัสบดีที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2565

สถานีตรวจวัดแผ่นดินไหว
TM SRAK
อ่างเก็บน้ำห้วยยาง อ.ตาพระยา จ. สระแก้ว


STATION CODESRAK
Nameอ่างเก็บน้ำห้วยยาง อ.ตาพระยา จ. สระแก้ว
Latitude14.012
Longitude102.6426         Google Maps
Elevation96.90778
Digitizersmart24
Data formatCD11,SUDS
Velocity SensorSP -S13-1HZ
Velocity Sampling Rate50Hz
Velocity Channelshn,she,shz
Accelerometer1 ACC-PA23
Acceleration Sampling Rate100Hz
Acceleration ChannelAHN,AHE,AHZ
Power SupplyAC 220 v toDC,charger
Communicationip star
Storage40GB