หน้าหลัก แจ้งเหตุรู้สึกสั่นไหว ติดต่อกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
วันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

สถานีตรวจวัดแผ่นดินไหว
TM SRAK
อ่างเก็บน้ำห้วยยาง อ.ตาพระยา จ. สระแก้ว


STATION CODESRAK
Nameอ่างเก็บน้ำห้วยยาง อ.ตาพระยา จ. สระแก้ว
Latitude14.012
Longitude102.6426         Google Maps
Elevation96.90778
Digitizersmart24
Data formatCD11,SUDS
Velocity SensorSP -S13-1HZ
Velocity Sampling Rate50Hz
Velocity Channelshn,she,shz
Accelerometer1 ACC-PA23
Acceleration Sampling Rate100Hz
Acceleration ChannelAHN,AHE,AHZ
Power SupplyAC 220 v toDC,charger
Communicationip star
Storage40GB