หน้าหลัก แจ้งเหตุรู้สึกสั่นไหว ติดต่อกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
วันพฤหัสบดีที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567
สถานีตรวจวัดแผ่นดินไหว
TM SRAK
อ่างเก็บน้ำห้วยยาง อ.ตาพระยา จ. สระแก้ว

STATION CODESRAK
Nameอ่างเก็บน้ำห้วยยาง อ.ตาพระยา จ. สระแก้ว
Latitude14.012
Longitude102.6426         Google Maps
Elevation96.90778