หน้าหลัก แจ้งเหตุรู้สึกสั่นไหว ติดต่อกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
วันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

สถานีตรวจวัดแผ่นดินไหว
TM MHIT
ด่านตรวจคนเข้าเมืองแม่ฮ่องสอน อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน


STATION CODEMHIT
Nameด่านตรวจคนเข้าเมืองแม่ฮ่องสอน อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน
Latitude19.3148
Longitude97.9632         Google Maps
Elevation270
Digitizertaurus,trident
Data formatseed
Velocity SensorTrillium120 sec
Velocity Sampling Rate100Hz
Velocity Channelbhn,bhe,bhz
AccelerometerTSA 100
Acceleration Sampling Rate100Hz
Acceleration ChannelAHN,AHE,AHZ
Power SupplyAC 220 v toDC,charger
Communicationip star
Storage40GB