หน้าหลัก แจ้งเหตุรู้สึกสั่นไหว ติดต่อกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
วันพฤหัสบดีที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567
สถานีตรวจวัดแผ่นดินไหว
TM MHIT
ด่านตรวจคนเข้าเมืองแม่ฮ่องสอน อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน

STATION CODEMHIT
Nameด่านตรวจคนเข้าเมืองแม่ฮ่องสอน อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน
Latitude19.3148
Longitude97.9632         Google Maps
Elevation270