หน้าหลัก แจ้งเหตุรู้สึกสั่นไหว ติดต่อสำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว   วันอังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563   

สถานีตรวจวัดแผ่นดินไหว
TM MHMT
สถานีตรวจวัดแผ่นดินไหวแม่ฮ่องสอน(แม่สะเรียง)จ.แม่ฮ่องสอน


STATION CODEMHMT
Nameสถานีตรวจวัดแผ่นดินไหวแม่ฮ่องสอน(แม่สะเรียง)จ.แม่ฮ่องสอน
Latitude18.176444
Longitude97.93116         Google Maps
Elevation200
Digitizertaurus,trident
Data formatseed
Velocity SensorSurface SP
Velocity Sampling Rate100Hz
Velocity Channelchn,che,chz
AccelerometerTSA 100
Acceleration Sampling Rate100Hz
Acceleration ChannelAHN,AHE,AHZ
Power SupplyAC 220 v toDC,charger
CommunicationADSL
Storage40GB