หน้าหลัก แจ้งเหตุรู้สึกสั่นไหว ติดต่อกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
วันเสาร์ที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2564

สถานีตรวจวัดแผ่นดินไหว
TM MHMT
สถานีอุตุนิยมวิทยาแม่สะเรียง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน


STATION CODEMHMT
Nameสถานีอุตุนิยมวิทยาแม่สะเรียง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน
Latitude18.176444
Longitude97.93116         Google Maps
Elevation200
Digitizertaurus,trident
Data formatseed
Velocity SensorSurface SP
Velocity Sampling Rate100Hz
Velocity Channelchn,che,chz
AccelerometerTSA 100
Acceleration Sampling Rate100Hz
Acceleration ChannelAHN,AHE,AHZ
Power SupplyAC 220 v toDC,charger
CommunicationADSL
Storage40GB