หน้าหลัก แจ้งเหตุรู้สึกสั่นไหว ติดต่อกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
วันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2567
สถานีตรวจวัดการเคลื่อนตัวของแผ่นเปลือกโลก
MAEH
สถานีอุตุนิยมวิทยา จ.แม่ฮ่องสอน

STATION CODEMAEH
Nameสถานีอุตุนิยมวิทยา จ.แม่ฮ่องสอน
Latitude19.2985
Longitude97.9759         Google Maps
Elevation270.947