หน้าหลัก แจ้งเหตุรู้สึกสั่นไหว ติดต่อสำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว   วันอังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563   

สถานีตรวจวัดการเคลื่อนตัวของแผ่นเปลือกโลก
MAEH
สถานีอุตุนิยมวิทยา จ.แม่ฮ่องสอน


STATION CODEMAEH
Nameสถานีอุตุนิยมวิทยา จ.แม่ฮ่องสอน
Latitude19.2985
Longitude97.9759         Google Maps