หน้าหลัก แจ้งเหตุรู้สึกสั่นไหว ติดต่อกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
วันพุธที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2564

สถานีตรวจวัดการเคลื่อนตัวของแผ่นเปลือกโลก
BANG
สำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว กรมอุตุนิยมวิทยา ก.ท.ม.


STATION CODEBANG
Nameสำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว กรมอุตุนิยมวิทยา ก.ท.ม.
Latitude13.66851
Longitude100.606607         Google Maps