หน้าหลัก แจ้งเหตุรู้สึกสั่นไหว ติดต่อกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
วันพุธที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2567
สถานีตรวจวัดการเคลื่อนตัวของแผ่นเปลือกโลก
BANG
กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว กรมอุตุนิยมวิทยา ก.ท.ม.

STATION CODEBANG
Nameกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว กรมอุตุนิยมวิทยา ก.ท.ม.
Latitude13.66851
Longitude100.606607         Google Maps
Elevation17.953