หน้าหลัก แจ้งเหตุรู้สึกสั่นไหว ติดต่อกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
วันจันทร์ที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

สถานีตรวจวัดการเคลื่อนตัวของแผ่นเปลือกโลก
BANG
กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว กรมอุตุนิยมวิทยา ก.ท.ม.


STATION CODEBANG
Nameกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว กรมอุตุนิยมวิทยา ก.ท.ม.
Latitude13.66851
Longitude100.606607         Google Maps
Elevation17.953