หน้าหลัก แจ้งเหตุรู้สึกสั่นไหว ติดต่อสำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว   วันอาทิตย์ที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2562   
แจ้งเหตุรู้สึกสั่นไหวแจ้งเหตุรู้สึกสั่นไหว

    ติดต่อ
       Earthquake Hotline
       1182 กด 3
       02-366-9410
       02-399-0969
       02-399-4547
       Fax.
       02-399-0967
       02-399-0968
       Email
      


เตรียมตัวเตรียมใจ ลดภัยพิบัติ


กรมอุตุนิยมวิทยา

ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

เครือข่ายเพื่อนเตือนภัยแห่งประเทศไทย


วัน-เวลา *ประเทศไทย ขนาด Latitude
degrees
Longitude
degrees
ลึก
Km.
บริเวณศูนย์กลาง
2019-09-22 08:39:06
2019-09-22 01:39:06 UTC
2.3 20.669°N 100.056°E 4 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของ อ.แม่สาย จ.เชียงราย ประมาณ 31 กม.
2019-09-19 15:09:47
2019-09-19 08:09:47 UTC
4.2 22.467°N 100.702°E 10 พรมแดนประเทศพม่า-จีน
ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของ ต.ริมโขง อ.เชียงของ จ.เชียงราย ประมาณ 236 กม.
2019-09-16 07:52:03
2019-09-16 00:52:03 UTC
4.8 4.76°N 94.95°E 10 นอกชายฝั่งตะวันตกทางตอนเหนือของหมู่เกาะสุมาตรา
ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของ อ.เมือง จ.ภูเก็ต ประมาณ 515 กม.
2019-09-15 02:50:24
2019-09-14 19:50:24 UTC
3.0 21.382°N 98.077°E 10 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ ประมาณ 201 กม.
2019-09-13 23:56:16
2019-09-13 16:56:16 UTC
3.3 18.597°N 95.986°E 10 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของ อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 208 กม.
2019-09-11 03:18:45
2019-09-10 20:18:45 UTC
4.2 16.174°N 95°E 10 ใกล้ชายฝั่งทางตอนใต้ของประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของ ย่างกุ้ง ประเทศพม่า ประมาณ 121 กม.
2019-09-08 17:26:53
2019-09-08 10:26:53 UTC
4.0 22.597°N 95.426°E 10 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 450 กม.
2019-09-06 17:09:50
2019-09-06 10:09:50 UTC
4.8 21.184°N 94.81°E 102 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 391 กม.
2019-09-06 15:13:09
2019-09-06 08:13:09 UTC
2.7 17.617°N 98.201°E 3 อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่
2019-09-05 05:05:28
2019-09-04 22:05:28 UTC
3.2 21.818°N 102.401°E 10 ประเทศลาว
ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของ ต.ริมโขง อ.เชียงของ จ.เชียงราย ประมาณ 266 กม.
2019-09-05 03:18:31
2019-09-04 20:18:31 UTC
3.8 23.376°N 98.173°E 10 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.แม่สาย จ.เชียงราย ประมาณ 371 กม.
2019-09-04 18:45:56
2019-09-04 11:45:56 UTC
3.1 16.784°N 96.28°E 10 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของ อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 219 กม.
2019-09-03 11:00:38
2019-09-03 04:00:38 UTC
1.8 18.934°N 99.084°E 3 อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
2019-09-01 08:11:55
2019-09-01 01:11:55 UTC
3.7 22.599°N 95.627°E 5 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 437 กม.
2019-09-01 07:14:02
2019-09-01 00:14:02 UTC
3.5 23.282°N 102.395°E 10 มณฑลยูนนาน, ประเทศจีน
ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของ ต.ริมโขง อ.เชียงของ จ.เชียงราย ประมาณ 386 กม.
2019-08-31 23:29:18
2019-08-31 16:29:18 UTC
3.5 22.555°N 95.65°E 5 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 432 กม.
2019-08-31 22:50:47
2019-08-31 15:50:47 UTC
3.5 21.784°N 100.747°E 10 พรมแดนประเทศพม่า-จีน
ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของ ต.ริมโขง อ.เชียงของ จ.เชียงราย ประมาณ 162 กม.
2019-08-31 22:09:21
2019-08-31 15:09:21 UTC
5.5 22.77°N 95.529°E 5 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 458 กม.
2019-08-31 09:52:33
2019-08-31 02:52:33 UTC
2.3 20.54°N 100.048°E 1 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของ อ.แม่สาย จ.เชียงราย ประมาณ 21 กม.
2019-08-31 05:24:53
2019-08-30 22:24:53 UTC
4.6 23.54°N 101.904°E 10 มณฑลยูนนาน, ประเทศจีน
ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของ ต.ริมโขง อ.เชียงของ จ.เชียงราย ประมาณ 387 กม.

แผ่นดินไหวในประเทศและใกล้เคียงทั้งหมด

วัน-เวลา *ประเทศไทย ขนาด Latitude
degrees
Longitude
degrees
ลึก
Km.
บริเวณศูนย์กลาง
2019-09-22 12:28:16
2019-09-22 05:28:16 UTC
5.2 14.46°S 74.03°W 10 Central Peru
2019-09-22 12:02:47
2019-09-22 05:02:47 UTC
4.5 36.08°N 68.56°E 10 Hindu Kush Region, Afghanistan
2019-09-22 07:36:43
2019-09-22 00:36:43 UTC
5.0 6.67°N 73.07°W 143 Northern Colombia
2019-09-22 06:00:43
2019-09-21 23:00:43 UTC
5.0 51.04°N 179.04°E 10 Rat Islands, Aleutian Islands
2019-09-22 05:07:34
2019-09-21 22:07:34 UTC
4.5 41.32°N 19.44°E 44 Albania
2019-09-22 04:32:28
2019-09-21 21:32:28 UTC
4.7 5.67°N 126.69°E 10 Mindanao, Philippines
2019-09-22 02:53:14
2019-09-21 19:53:14 UTC
5.8 6.54°S 130.4°E 78 Banda Sea
2019-09-21 21:15:55
2019-09-21 14:15:55 UTC
5.4 41.37°N 19.5°E 25 Albania
2019-09-21 21:04:26
2019-09-21 14:04:26 UTC
5.6 41.43°N 19.71°E 19 Albania
2019-09-21 13:12:32
2019-09-21 06:12:32 UTC
4.6 37.79°S 74.3°W 30 Off Coast of Central Chile
แผ่นดินไหวทั่วโลกทั้งหมด

ข้อปฏิบัติ ป้องกันภัยแผ่นดินไหว สึนามิ

ภัยแผ่นดินไหวในประเทศไทย และการเตรียมพร้อมรับมือ

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับแผ่นดินไหว


          ภัยแผ่นดินไหวยังคงเป็นภัยธรรมชาติที่ยังไม่สามารถพยากรณ์ได้ การป้องกันและบรรเทาภัยแผ่นดินไหวที่มีประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยีและความรู้ในปัจจุบัน จำเป็นต้องการข้อมูลความสั่นสะเทือนของพื้นดินที่ถูกต้องจากระบบตรวจวัดที่มีมาตรฐาน สำหรับงานด้านแผ่นดินไหวและวิศวกรรมแผ่นดินไหว ปัจจุบันหน่วยงานที่มีระบบเครื่อข่ายตรวจความสั่นสะเทือนในระดับชาติและเป็นมาตรฐานสากล ได้แก่ กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว กรมอุตุนิยมวิทยา ทำหน้าที่ในการตรวจและวิเคราะห์แผ่นดินไหวทั้งภายในและต่างประเทศ โดยมีเครือข่ายสถานีตรวจแผ่นดินไหวแบบอัตโนมัติ สถานีตรวจวัดอัตราเร่งของพื้นดิน สถานีวัดการเคลื่อนตัวของเปลือกโลก และสถานีวัดระดับน้ำทะเล ติดตั้งอยู่ทั่วประเทศไทย เพื่อตรวจวัด เฝ้าระวัง และให้บริการข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับเรื่องภัยแผ่นดินไหวในประเทศอย่างต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง ตลอดจนแจ้งเตือนภัยให้กับพื้นที่เสียงภัยกรณีเกิดแผ่นดินไหวใหญ่ในทะเล
          การเตรียมการล่วงหน้าเพื่องานป้องกันภัยแผ่นดินไหว เกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งจำเป็นต้องเตรียมพร้อมก่อนล่วงหน้าเหตุการณ์ ขณะเกิดเหตุการณ์ และหลังเหตุการณ์ จำเป็นต้องมีการวางแผน ทั้งทางด้านนโยบาย ด้านปฏิบัติการ ด้านวิชาการ วิเคราะห์วิจัย และด้านมวลชนเพื่อให้ประชาชนมีความรู้ในการปฏิบัติตนอย่างไรเมื่อเกิดภัย เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งที่จะบรรลุถึง วัตถุประสงค์ และภารกิจ ข้างต้น แม้ว่าจากสถิติในอดีตประเทศไทยจัดว่าอยู่ในบริเวณที่มีความเสี่ยงภัยแผ่นดินไหวน้อยกว่าบริเวณอื่นๆ ของโลก แต่มิได้หมายความว่า ประเทศไทยปลอดภัยจากภัยแผ่นดินไหว

Earthquake TMD APP Thai Weather

Thai Weather
Thai Weather