หน้าหลัก แจ้งเหตุรู้สึกสั่นไหว ติดต่อสำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว   วันอังคารที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2562   
แจ้งเหตุรู้สึกสั่นไหวแจ้งเหตุรู้สึกสั่นไหว
เตรียมตัวเตรียมใจ ลดภัยพิบัติ


กรมอุตุนิยมวิทยา

ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

เครือข่ายเพื่อนเตือนภัยแห่งประเทศไทย


วัน-เวลา *ประเทศไทย ขนาด Latitude
degrees
Longitude
degrees
ลึก
Km.
บริเวณศูนย์กลาง
2019-10-21 23:11:40
2019-10-21 16:11:40 UTC
3.4 20.151°N 94.874°E 10 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 338 กม.
2019-10-20 17:08:17
2019-10-20 10:08:17 UTC
2.4 20.262°N 97.872°E 4 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 91 กม.
2019-10-19 23:41:55
2019-10-19 16:41:55 UTC
3.5 18.873°N 101.36°E 8 ประเทศลาว
ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของ ต.บ่อเกลือใต้ อ.บ่อเกลือ จ.น่าน ประมาณ 28 กม.
2019-10-19 22:49:12
2019-10-19 15:49:12 UTC
1.4 20.527°N 99.891°E 3 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของ อ.แม่สาย จ.เชียงราย ประมาณ 10 กม.
2019-10-19 18:12:00
2019-10-19 11:12:00 UTC
5.0 3.502°N 92.658°E 10 นอกชายฝั่งทางตะวันตกของตอนเหนือหมู่เกาะสุมาตรา
ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของ อ.เมือง จ.ภูเก็ต ประมาณ 800 กม.
2019-10-19 05:07:57
2019-10-18 22:07:57 UTC
1.9 19.709°N 99.601°E 2 อ.แม่สรวย จ.เชียงราย
2019-10-18 23:48:09
2019-10-18 16:48:09 UTC
4.9 23.138°N 94.227°E 72 พรมแดนประเทศพม่า-อินเดีย
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 577 กม.
2019-10-18 21:46:25
2019-10-18 14:46:25 UTC
4.1 18.904°N 99.252°E 6 อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
ได้รับแจ้งรู้สึกสั่นไหว ในหลายอำเภอในจังหวัดเชียงใหม่ และเชียงราย
2019-10-18 21:37:28
2019-10-18 14:37:28 UTC
2.1 20.83°N 98.532°E 10 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ ประมาณ 124 กม.
2019-10-18 04:16:50
2019-10-17 21:16:50 UTC
2.8 19.354°N 98.507°E 3 อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน
2019-10-17 10:18:12
2019-10-17 03:18:12 UTC
2.6 17.621°N 101.709°E 1 อ.เมืองเลย จ.เลย
2019-10-17 01:45:42
2019-10-16 18:45:42 UTC
4.4 23.203°N 94.31°E 30 พรมแดนประเทศพม่า-ประเทศอินเดีย
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 577 กม.
2019-10-16 23:49:45
2019-10-16 16:49:45 UTC
4.3 23.393°N 101.089°E 10 มณฑลยูนนาน ประเทศจีน
ทางทิศเหนือของ ต.ริมโขง อ.เชียงของ จ.เชียงราย ประมาณ 344 กม.
2019-10-16 23:10:23
2019-10-16 16:10:23 UTC
3.0 20.331°N 98.687°E 5 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ ประมาณ 71 กม.
2019-10-16 12:36:35
2019-10-16 05:36:35 UTC
3.9 17.626°N 101.68°E 5 อ.เมืองเลย จ.เลย
2019-10-16 07:34:40
2019-10-16 00:34:40 UTC
3.3 18.348°N 96.215°E 10 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตก อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 182 กม.
2019-10-15 00:23:31
2019-10-14 17:23:31 UTC
4.6 26.476°N 99.263°E 10 มณฑลยูนนาน, ประเทศจีน
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.แม่สาย จ.เชียงราย ประมาณ 674 กม.
2019-10-13 22:42:36
2019-10-13 15:42:36 UTC
2.0 20.441°N 100.801°E 10 ประเทศลาว
ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของ อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย ประมาณ 47 กม.
2019-10-13 01:47:47
2019-10-12 18:47:47 UTC
2.3 20.327°N 98.712°E 7 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ ประมาณ 69 กม.
2019-10-12 20:36:49
2019-10-12 13:36:49 UTC
2.1 20.107°N 99.536°E 1 อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่

แผ่นดินไหวในประเทศและใกล้เคียงทั้งหมด

วัน-เวลา *ประเทศไทย ขนาด Latitude
degrees
Longitude
degrees
ลึก
Km.
บริเวณศูนย์กลาง
2019-10-21 21:50:18
2019-10-21 14:50:18 UTC
4.5 3.39°N 64.11°E 10 Carlsberg Ridge
2019-10-21 20:47:17
2019-10-21 13:47:17 UTC
4.6 43.44°N 126.92°W 10 Off Coast of Oregon
2019-10-21 20:17:38
2019-10-21 13:17:38 UTC
4.6 6.42°N 60.31°E 10 Carlsberg Ridge
2019-10-21 19:02:40
2019-10-21 12:02:40 UTC
4.5 30.68°S 71.53°W 25 Near Coast of Central Chile
2019-10-21 18:21:46
2019-10-21 11:21:46 UTC
4.5 6.63°N 60.13°E 10 Carlsberg Ridge
2019-10-21 17:58:52
2019-10-21 10:58:52 UTC
5.5 27.17°N 55.09°E 10 Southern Iran
2019-10-21 17:43:34
2019-10-21 10:43:34 UTC
5.1 20.71°S 178.96°W 625 Fiji Islands Region
2019-10-21 16:36:22
2019-10-21 09:36:22 UTC
4.5 38.87°S 72.62°W 52 Central Chile
2019-10-21 14:41:57
2019-10-21 07:41:57 UTC
4.8 3.5°N 64.13°E 10 Carlsberg Ridge
2019-10-21 09:52:32
2019-10-21 02:52:32 UTC
6.4 19.01°S 169.53°E 273 Vanuatu Islands
แผ่นดินไหวทั่วโลกทั้งหมด

ข้อปฏิบัติ ป้องกันภัยแผ่นดินไหว สึนามิ

ภัยแผ่นดินไหวในประเทศไทย และการเตรียมพร้อมรับมือ

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับแผ่นดินไหว


          ภัยแผ่นดินไหวยังคงเป็นภัยธรรมชาติที่ยังไม่สามารถพยากรณ์ได้ การป้องกันและบรรเทาภัยแผ่นดินไหวที่มีประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยีและความรู้ในปัจจุบัน จำเป็นต้องการข้อมูลความสั่นสะเทือนของพื้นดินที่ถูกต้องจากระบบตรวจวัดที่มีมาตรฐาน สำหรับงานด้านแผ่นดินไหวและวิศวกรรมแผ่นดินไหว ปัจจุบันหน่วยงานที่มีระบบเครื่อข่ายตรวจความสั่นสะเทือนในระดับชาติและเป็นมาตรฐานสากล ได้แก่ กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว กรมอุตุนิยมวิทยา ทำหน้าที่ในการตรวจและวิเคราะห์แผ่นดินไหวทั้งภายในและต่างประเทศ โดยมีเครือข่ายสถานีตรวจแผ่นดินไหวแบบอัตโนมัติ สถานีตรวจวัดอัตราเร่งของพื้นดิน สถานีวัดการเคลื่อนตัวของเปลือกโลก และสถานีวัดระดับน้ำทะเล ติดตั้งอยู่ทั่วประเทศไทย เพื่อตรวจวัด เฝ้าระวัง และให้บริการข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับเรื่องภัยแผ่นดินไหวในประเทศอย่างต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง ตลอดจนแจ้งเตือนภัยให้กับพื้นที่เสียงภัยกรณีเกิดแผ่นดินไหวใหญ่ในทะเล
          การเตรียมการล่วงหน้าเพื่องานป้องกันภัยแผ่นดินไหว เกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งจำเป็นต้องเตรียมพร้อมก่อนล่วงหน้าเหตุการณ์ ขณะเกิดเหตุการณ์ และหลังเหตุการณ์ จำเป็นต้องมีการวางแผน ทั้งทางด้านนโยบาย ด้านปฏิบัติการ ด้านวิชาการ วิเคราะห์วิจัย และด้านมวลชนเพื่อให้ประชาชนมีความรู้ในการปฏิบัติตนอย่างไรเมื่อเกิดภัย เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งที่จะบรรลุถึง วัตถุประสงค์ และภารกิจ ข้างต้น แม้ว่าจากสถิติในอดีตประเทศไทยจัดว่าอยู่ในบริเวณที่มีความเสี่ยงภัยแผ่นดินไหวน้อยกว่าบริเวณอื่นๆ ของโลก แต่มิได้หมายความว่า ประเทศไทยปลอดภัยจากภัยแผ่นดินไหว

Earthquake TMD APP Thai Weather

Thai Weather
Thai Weather