หน้าหลัก แจ้งเหตุรู้สึกสั่นไหว ติดต่อสำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว   วันเสาร์ที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2562   
แจ้งเหตุรู้สึกสั่นไหวร้องเรียน / ร้องทุกข์เตรียมตัวเตรียมใจ ลดภัยพิบัติ


กรมอุตุนิยมวิทยา

ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

เครือข่ายเพื่อนเตือนภัยแห่งประเทศไทย


วัน-เวลา *ประเทศไทย ขนาด Latitude
degrees
Longitude
degrees
ลึก
Km.
บริเวณศูนย์กลาง
2019-12-14 07:12:16
2019-12-14 00:12:16 UTC
3.2 19.54°N 101.382°E 1 ประเทศลาว
ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของ บ้านน้ำช้าง ต.ขุนน่าน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน ประมาณ 18 กม.
2019-12-14 02:59:43
2019-12-13 19:59:43 UTC
2.8 19.495°N 101.391°E 3 ประเทศลาว
ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของ บ้านน้ำช้าง ต.ขุนน่าน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน ประมาณ 20 กม.
2019-12-14 01:00:10
2019-12-13 18:00:10 UTC
1.9 19.407°N 101.389°E 3 ประเทศลาว
ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของ บ้านน้ำช้าง ต.ขุนน่าน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน ประมาณ 24 กม.
2019-12-13 00:03:03
2019-12-12 17:03:03 UTC
2.3 19.352°N 101.427°E 2 ประเทศลาว
ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของ บ้านน้ำช้าง ต.ขุนน่าน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน ประมาณ 32 กม.
2019-12-12 16:30:05
2019-12-12 09:30:05 UTC
2.7 19.557°N 101.354°E 2 ประเทศลาว
ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของ บ้านน้ำช้าง ต.ขุนน่าน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน ประมาณ 15 กม.
2019-12-12 16:10:08
2019-12-12 09:10:08 UTC
2.2 19.529°N 101.349°E 3 ประเทศลาว
ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของ บ้านน้ำช้าง ต.ขุนน่าน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน ประมาณ 15 กม.
2019-12-12 16:02:38
2019-12-12 09:02:38 UTC
4.7 19.525°N 101.327°E 4 ประเทศลาว
ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของ บ้านน้ำช้าง ต.ขุนน่าน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน ประมาณ 13 กม.
2019-12-12 09:42:56
2019-12-12 02:42:56 UTC
2.6 17.396°N 98.114°E 1 อ.ท่าสองยาง จ.ตาก
2019-12-11 20:56:01
2019-12-11 13:56:01 UTC
3.1 19.5°N 101.325°E 4 ประเทศลาว
ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของ บ้านน้ำช้าง ต.ขุนน่าน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน ประมาณ 13 กม.
2019-12-11 20:10:44
2019-12-11 13:10:44 UTC
1.6 18.145°N 98.354°E 1 อ.ฮอด จ.เชียงใหม่
2019-12-11 20:10:25
2019-12-11 13:10:25 UTC
2.0 18.138°N 98.351°E 3 อ.ฮอด จ.เชียงใหม่
2019-12-11 05:32:06
2019-12-10 22:32:06 UTC
2.4 19.404°N 101.356°E 5 ประเทศลาว
ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของ บ้านน้ำช้าง ต.ขุนน่าน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน ประมาณ 22 กม.
2019-12-11 04:35:06
2019-12-10 21:35:06 UTC
2.2 19.382°N 101.402°E 1 ประเทศลาว
ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของ บ้านน้ำช้าง ต.ขุนน่าน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน ประมาณ 27 กม.
2019-12-11 01:39:50
2019-12-10 18:39:50 UTC
1.8 19.426°N 99.022°E 8 อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
2019-12-11 00:53:33
2019-12-10 17:53:33 UTC
2.3 19.43°N 99.01°E 8 อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
2019-12-10 23:06:43
2019-12-10 16:06:43 UTC
2.6 19.473°N 101.354°E 4 ประเทศลาว
ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของ บ้านน้ำช้าง ต.ขุนน่าน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน ประมาณ 17 กม.
2019-12-10 23:03:36
2019-12-10 16:03:36 UTC
3.3 21.727°N 99.511°E 8 พรมแดนประเทศพม่า-จีน
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.แม่สาย จ.เชียงราย ประมาณ 148 กม.
2019-12-10 22:58:12
2019-12-10 15:58:12 UTC
2.0 19.332°N 101.448°E 1 ประเทศลาว
ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของ บ้านน้ำช้าง ต.ขุนน่าน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน ประมาณ 35 กม.
2019-12-10 16:01:09
2019-12-10 09:01:09 UTC
2.6 19.38°N 101.34°E 8 ประเทศลาว
ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของ บ้านน้ำช้าง ต.ขุนน่าน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน ประมาณ 23 กม.
2019-12-10 15:47:16
2019-12-10 08:47:16 UTC
3.2 19.396°N 101.437°E 1 ประเทศลาว
ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของ บ้านน้ำช้าง ต.ขุนน่าน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน ประมาณ 29 กม.

แผ่นดินไหวในประเทศและใกล้เคียงทั้งหมด

วัน-เวลา *ประเทศไทย ขนาด Latitude
degrees
Longitude
degrees
ลึก
Km.
บริเวณศูนย์กลาง
2019-12-14 03:50:19
2019-12-13 20:50:19 UTC
4.7 24.28°S 67.18°W 174 Chile-Argentina Border Region
2019-12-14 00:04:50
2019-12-13 17:04:50 UTC
5.0 0.88°S 127.87°E 13 Halmahera, Indonesia
2019-12-13 21:23:37
2019-12-13 14:23:37 UTC
4.8 10.47°N 86.18°W 28 Off Coast of Costa Rica
2019-12-13 19:43:17
2019-12-13 12:43:17 UTC
5.0 7.29°S 129.06°E 168 Banda Sea
2019-12-13 11:39:18
2019-12-13 04:39:18 UTC
4.7 39.49°N 72.62°E 10 Kyrgyzstan
2019-12-12 23:23:54
2019-12-12 16:23:54 UTC
4.8 18.66°S 65.48°E 10 Mauritius/Reunion Region
2019-12-12 22:43:37
2019-12-12 15:43:37 UTC
4.9 18.75°S 65.53°E 10 Mauritius/Reunion Region
2019-12-12 20:26:30
2019-12-12 13:26:30 UTC
4.5 27.81°N 85.35°E 10 Nepal
2019-12-12 19:25:34
2019-12-12 12:25:34 UTC
5.0 30.48°N 114.09°W 10 Gulf of California
2019-12-12 10:33:20
2019-12-12 03:33:20 UTC
5.0 30.69°N 141.76°E 10 Southeast of Honshu, Japan
แผ่นดินไหวทั่วโลกทั้งหมด

ข้อปฏิบัติ ป้องกันภัยแผ่นดินไหว สึนามิ

ภัยแผ่นดินไหวในประเทศไทย และการเตรียมพร้อมรับมือ

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับแผ่นดินไหว


          ภัยแผ่นดินไหวยังคงเป็นภัยธรรมชาติที่ยังไม่สามารถพยากรณ์ได้ การป้องกันและบรรเทาภัยแผ่นดินไหวที่มีประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยีและความรู้ในปัจจุบัน จำเป็นต้องการข้อมูลความสั่นสะเทือนของพื้นดินที่ถูกต้องจากระบบตรวจวัดที่มีมาตรฐาน สำหรับงานด้านแผ่นดินไหวและวิศวกรรมแผ่นดินไหว ปัจจุบันหน่วยงานที่มีระบบเครื่อข่ายตรวจความสั่นสะเทือนในระดับชาติและเป็นมาตรฐานสากล ได้แก่ กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว กรมอุตุนิยมวิทยา ทำหน้าที่ในการตรวจและวิเคราะห์แผ่นดินไหวทั้งภายในและต่างประเทศ โดยมีเครือข่ายสถานีตรวจแผ่นดินไหวแบบอัตโนมัติ สถานีตรวจวัดอัตราเร่งของพื้นดิน สถานีวัดการเคลื่อนตัวของเปลือกโลก และสถานีวัดระดับน้ำทะเล ติดตั้งอยู่ทั่วประเทศไทย เพื่อตรวจวัด เฝ้าระวัง และให้บริการข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับเรื่องภัยแผ่นดินไหวในประเทศอย่างต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง ตลอดจนแจ้งเตือนภัยให้กับพื้นที่เสียงภัยกรณีเกิดแผ่นดินไหวใหญ่ในทะเล
          การเตรียมการล่วงหน้าเพื่องานป้องกันภัยแผ่นดินไหว เกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งจำเป็นต้องเตรียมพร้อมก่อนล่วงหน้าเหตุการณ์ ขณะเกิดเหตุการณ์ และหลังเหตุการณ์ จำเป็นต้องมีการวางแผน ทั้งทางด้านนโยบาย ด้านปฏิบัติการ ด้านวิชาการ วิเคราะห์วิจัย และด้านมวลชนเพื่อให้ประชาชนมีความรู้ในการปฏิบัติตนอย่างไรเมื่อเกิดภัย เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งที่จะบรรลุถึง วัตถุประสงค์ และภารกิจ ข้างต้น แม้ว่าจากสถิติในอดีตประเทศไทยจัดว่าอยู่ในบริเวณที่มีความเสี่ยงภัยแผ่นดินไหวน้อยกว่าบริเวณอื่นๆ ของโลก แต่มิได้หมายความว่า ประเทศไทยปลอดภัยจากภัยแผ่นดินไหว

Earthquake TMD APP Thai Weather

Thai Weather
Thai Weather