หน้าหลัก แจ้งเหตุรู้สึกสั่นไหว ติดต่อกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
วันพุธที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2564แจ้งเหตุรู้สึกสั่นไหว

ร้องเรียน / ร้องทุกข์ประกาศแผ่นดินไหว กรมอุตุนิยมวิทยา

แผ่นดินไหว South of Alaska
          ประกาศ ณ วันอังคารที่ 20 เดือนตุลาคม พ.ศ.2563 เวลา 04:09 น.     

Infographic : แผ่นดินไหวอลาสก้า
Date : 20 ตุลาคม 2563 เวลา 04:33 น.
แผ่นดินไหว อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย
          ประกาศ ณ วันอาทิตย์ที่ 27 เดือนกันยายน พ.ศ.2563 เวลา 02:00 น.     

Infographic : แผ่นดินไหวเชียงราย
Date : 27 กันยายน 2563 เวลา 02:34 น.
แผ่นดินไหวที่ Alaska ขนาด 7.5
          ประกาศ ณ วันพุธที่ 22 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2563 เวลา 13:30 น.     

Infographic : แผ่นดินไหวลาว Alaska 7.5
Date : 22 กรกฎาคม 2563 เวลา 13:48 น.
แผ่นดินไหว อ.เมืองเลย จ.เลย ขนาด 2.8
          ประกาศ ณ วันจันทร์ที่ 20 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2563 เวลา 12:33 น.     

Infographic : แผ่นดินไหว จ.เลย 2.8 20072020
Date : 20 กรกฎาคม 2563 เวลา 14:54 น.

Infographic : อ.เมืองเลย จ.เลย M 2.8
Date : 20 กรกฎาคม 2563 เวลา 12:52 น.
แผ่นดินไหวที่ Eastern New Guinea Reg., P.N.G. ขนาด 7.2
          ประกาศ ณ วันศุกร์ที่ 17 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2563 เวลา 10:46 น.     

Infographic : แผ่นดินไหว Eastern New Guinea Reg.,P.N.G ขนาด 7.2
Date : 17 กรกฎาคม 2563 เวลา 12:01 น.
แผ่นดินไหว จ.เลย
          ประกาศ ณ วันพฤหัสบดีที่ 25 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2563 เวลา 21:53 น.     

Infographic : แผ่นดินไหว จ.เลย
Date : 25 มิถุนายน 2563 เวลา 22:35 น.
แผ่นดินไหว oaxaca Mexico 7.6
          ประกาศ ณ วันอังคารที่ 23 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2563 เวลา 22:51 น.     

Infographic : Oaxaca, Mexico 7.6
Date : 23 มิถุนายน 2563 เวลา 23:18 น.
แผ่นดินไหว ประเทศลาว ขนาด 4.2
          ประกาศ ณ วันพฤหัสบดีที่ 4 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2563 เวลา 11:33 น.     

Infographic : แผ่นดินไหวลาว 4.2
Date : 4 มิถุนายน 2563 เวลา 11:50 น.
แผ่นดินไหว อ.เมือง จ.เชียงราย ขนาด 2.2
          ประกาศ ณ วันอาทิตย์ที่ 3 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2563 เวลา 08:43 น.     

Infographic : แผ่นดินไหว อ.เมืองเชียงราย ขนาด 2.2
Date : 3 พฤษภาคม 2563 เวลา 09:10 น.
แผ่นดินไหวที่ ประเทศพม่า 6.1
          ประกาศ ณ วันพฤหัสบดีที่ 16 เดือนเมษายน พ.ศ.2563 เวลา 19:02 น.     

Infographic : แผ่นดินไหวพม่า 6.1
Date : 16 เมษายน 2563 เวลา 19:34 น.
แผ่นดินไหวที่ East of Kuril Islands ขนาด 7.6
          ประกาศ ณ วันพุธที่ 25 เดือนมีนาคม พ.ศ.2563 เวลา 10:16 น.     

Infographic : แผ่นดินไหว Kuril 7.6
Date : 25 มีนาคม 2563 เวลา 10:52 น.
แผ่นดินไหวประจวบคีรีขันธ์
          ประกาศ ณ วันพฤหัสบดีที่ 6 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 เวลา 19:19 น.     

Infographic : แผ่นดินไหว อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์
Date : 6 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 19:39 น.
แผ่นดินไหว Northern Sumartra ขนาด 6.2
          ประกาศ ณ วันอังคารที่ 7 เดือนมกราคม พ.ศ.2563 เวลา 13:25 น.     

Infographic : แผ่นดินไหว Northern Sumatra ขนาด 6.2 วันที่ 7 มกราคม 2563 เวลา 13.05 น.
Date : 7 มกราคม 2563 เวลา 13:49 น.
แผ่นดินไหว ประเทศลาว 4.2
          ประกาศ ณ วันจันทร์ที่ 25 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2562 เวลา 14:17 น.     


แผ่นดินไหวที่ ประเทศลาว 4.1
          ประกาศ ณ วันพฤหัสบดีที่ 21 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2562 เวลา 14:20 น.     


แผ่นดินไหวลาว6.4
          ประกาศ ณ วันพฤหัสบดีที่ 21 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2562 เวลา 07:31 น.     

Infographic : แผ่นดินไหวลาว 6.4
Date : 27 พฤศจิกายน 2562 เวลา 07:17 น.

Infographic : แผ่นดินไหวลาว 6.4
Date : 26 พฤศจิกายน 2562 เวลา 22:00 น.

Infographic : แผ่นดินไหวลาว 6.4
Date : 25 พฤศจิกายน 2562 เวลา 16:10 น.

Infographic : แผ่นดินไหวลาว 6.4 | 2019-11-25 10:00:00
Date : 25 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10:52 น.

Infographic : แผ่นดินไหวลาว 6.4
Date : 24 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10:15 น.

Infographic : แผ่นดินไหวลาว 6.4
Date : 24 พฤศจิกายน 2562 เวลา 06:23 น.

Infographic : แผ่นดินไหวลาว 6.4
Date : 24 พฤศจิกายน 2562 เวลา 01:06 น.

Infographic : แผ่นดินไหวลาว 6.4
Date : 23 พฤศจิกายน 2562 เวลา 21:13 น.

Infographic : แผ่นดินไหวลาว 6.4
Date : 23 พฤศจิกายน 2562 เวลา 17:26 น.

Infographic : แผ่นดินไหวลาว 6.4
Date : 23 พฤศจิกายน 2562 เวลา 14:19 น.

Infographic : แผ่นดินไหวลาว 6.4
Date : 23 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10:15 น.

Infographic : แผ่นดินไหวลาว 6.4
Date : 23 พฤศจิกายน 2562 เวลา 05:04 น.

Infographic : แผ่นดินไหวลาว 6.4
Date : 23 พฤศจิกายน 2562 เวลา 01:01 น.

Infographic : แผ่นดินไหวลาว 6.4
Date : 22 พฤศจิกายน 2562 เวลา 21:00 น.

Infographic : แผ่นดินไหวลาว 6.4
Date : 22 พฤศจิกายน 2562 เวลา 17:02 น.

Infographic : แผ่นดินไหวลาว 6.4
Date : 22 พฤศจิกายน 2562 เวลา 14:18 น.

Infographic : แผ่นดินไหว ลาว 6.4
Date : 22 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10:14 น.

Infographic : แผ่นดิน สปป.ลาว 6.4
Date : 22 พฤศจิกายน 2562 เวลา 05:34 น.

Infographic : แผ่นดินไหวลาว 6.4 อัพเดท 21.00
Date : 21 พฤศจิกายน 2562 เวลา 21:21 น.

Infographic : แผ่นดินไหวลาว 6.4
Date : 21 พฤศจิกายน 2562 เวลา 12:14 น.

Infographic : แผ่นดินไหวลาว 6.4
Date : 21 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10:49 น.

Infographic : แผ่นดินไหวลาว 6.4
Date : 21 พฤศจิกายน 2562 เวลา 07:33 น.
แผ่นดินไหวลาว
          ประกาศ ณ วันพฤหัสบดีที่ 21 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2562 เวลา 04:03 น.     

Infographic : แผ่นดินไหว ประเทศลาว เมื่อวันที่ 21 พ.ย.62 เวลา 04.03 น.
Date : 21 พฤศจิกายน 2562 เวลา 04:50 น.
แผ่นดินไหว Northern Molucca Sea 7.2
          ประกาศ ณ วันพฤหัสบดีที่ 14 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2562 เวลา 23:32 น.     

Infographic : แผ่นดินไหว วันที่ 14 พ.ย. 2562 เวลา 23:17 น. Northern Molucca Sea ขนาด 7.2
Date : 14 พฤศจิกายน 2562 เวลา 23:52 น.
แผ่นดินไหว อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ วันอาทิตย์ที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ขนาด 3.3 เวลา 10.10 น.
          ประกาศ ณ วันอาทิตย์ที่ 27 เดือนตุลาคม พ.ศ.2562 เวลา 10:34 น.     

Infographic : แผ่นดินไหว อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 3.3
Date : 27 ตุลาคม 2562 เวลา 15:05 น.

Infographic : แผ่นดินไหว อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 3.3
Date : 27 ตุลาคม 2562 เวลา 10:44 น.
แผ่นดินไหว อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 4.1
          ประกาศ ณ วันศุกร์ที่ 18 เดือนตุลาคม พ.ศ.2562 เวลา 21:58 น.     

Infographic : อัพเดทแผ่นดินไหว อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 4.1
Date : 18 ตุลาคม 2562 เวลา 22:48 น.
รายการที่ 1 ถึง 20 จากทั้งหมด 214