หน้าหลัก แจ้งเหตุรู้สึกสั่นไหว ติดต่อกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
วันศุกร์ที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2564แจ้งเหตุรู้สึกสั่นไหว

ร้องเรียน / ร้องทุกข์ประกาศแผ่นดินไหว กรมอุตุนิยมวิทยา

แผ่นดินไหวที่ Near East Coast of Honshu, Japan
          ประกาศ ณ วันเสาร์ที่ 20 เดือนมีนาคม พ.ศ.2564 เวลา 16:28 น.     

Infographic : แผ่นดินไหวที่ Near East Coast of Honshu, Japan 7.0
Date : 20 มีนาคม 2564 เวลา 16:54 น.
เรื่อง แผ่นดินไหวที่ Kermadec Islands, New Zealand
          ประกาศ ณ วันศุกร์ที่ 5 เดือนมีนาคม พ.ศ.2564 เวลา 02:56 น.     

Infographic : แผ่นดินไหวที่ Kermadec Islands,New Zealand ขนาด 7.9
Date : 5 มีนาคม 2564 เวลา 03:19 น.
แผ่นดินไหวที่ Near East Coast of Honshu, Japan
          ประกาศ ณ วันเสาร์ที่ 13 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 เวลา 21:21 น.     

Infographic : แผ่นดินไหวที่ ประเทศญี่ปุ่น ขนาด 7.1 | 2021-02-13 21:26
Date : 13 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 22:04 น.
แผ่นดินไหวที่ ประเทศเมียนมา ขนาด 5.6
          ประกาศ ณ วันศุกร์ที่ 5 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 เวลา 19:07 น.     

Infographic : แผ่นดินไหวที่ ประเทศเมียนมา ขนาด 5.6
Date : 6 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 06:05 น.

Infographic : แผ่นดินไหวที่ ประเทศเมียนมา ขนาด 5.6
Date : 5 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 22:35 น.

Infographic : แผ่นดินไหวที่ ประเทศเมียนมา ขนาด 5.6
Date : 5 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 19:48 น.
แผ่นดินไหว South of Alaska
          ประกาศ ณ วันอังคารที่ 20 เดือนตุลาคม พ.ศ.2563 เวลา 04:09 น.     

Infographic : แผ่นดินไหวอลาสก้า
Date : 20 ตุลาคม 2563 เวลา 04:33 น.
แผ่นดินไหว อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย
          ประกาศ ณ วันอาทิตย์ที่ 27 เดือนกันยายน พ.ศ.2563 เวลา 02:00 น.     

Infographic : แผ่นดินไหวเชียงราย
Date : 27 กันยายน 2563 เวลา 02:34 น.
แผ่นดินไหวที่ Alaska ขนาด 7.5
          ประกาศ ณ วันพุธที่ 22 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2563 เวลา 13:30 น.     

Infographic : แผ่นดินไหวลาว Alaska 7.5
Date : 22 กรกฎาคม 2563 เวลา 13:48 น.
แผ่นดินไหว อ.เมืองเลย จ.เลย ขนาด 2.8
          ประกาศ ณ วันจันทร์ที่ 20 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2563 เวลา 12:33 น.     

Infographic : แผ่นดินไหว จ.เลย 2.8 20072020
Date : 20 กรกฎาคม 2563 เวลา 14:54 น.

Infographic : อ.เมืองเลย จ.เลย M 2.8
Date : 20 กรกฎาคม 2563 เวลา 12:52 น.
แผ่นดินไหวที่ Eastern New Guinea Reg., P.N.G. ขนาด 7.2
          ประกาศ ณ วันศุกร์ที่ 17 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2563 เวลา 10:46 น.     

Infographic : แผ่นดินไหว Eastern New Guinea Reg.,P.N.G ขนาด 7.2
Date : 17 กรกฎาคม 2563 เวลา 12:01 น.
แผ่นดินไหว จ.เลย
          ประกาศ ณ วันพฤหัสบดีที่ 25 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2563 เวลา 21:53 น.     

Infographic : แผ่นดินไหว จ.เลย
Date : 25 มิถุนายน 2563 เวลา 22:35 น.
แผ่นดินไหว oaxaca Mexico 7.6
          ประกาศ ณ วันอังคารที่ 23 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2563 เวลา 22:51 น.     

Infographic : Oaxaca, Mexico 7.6
Date : 23 มิถุนายน 2563 เวลา 23:18 น.
แผ่นดินไหว ประเทศลาว ขนาด 4.2
          ประกาศ ณ วันพฤหัสบดีที่ 4 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2563 เวลา 11:33 น.     

Infographic : แผ่นดินไหวลาว 4.2
Date : 4 มิถุนายน 2563 เวลา 11:50 น.
แผ่นดินไหว อ.เมือง จ.เชียงราย ขนาด 2.2
          ประกาศ ณ วันอาทิตย์ที่ 3 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2563 เวลา 08:43 น.     

Infographic : แผ่นดินไหว อ.เมืองเชียงราย ขนาด 2.2
Date : 3 พฤษภาคม 2563 เวลา 09:10 น.
แผ่นดินไหวที่ ประเทศพม่า 6.1
          ประกาศ ณ วันพฤหัสบดีที่ 16 เดือนเมษายน พ.ศ.2563 เวลา 19:02 น.     

Infographic : แผ่นดินไหวพม่า 6.1
Date : 16 เมษายน 2563 เวลา 19:34 น.
แผ่นดินไหวที่ East of Kuril Islands ขนาด 7.6
          ประกาศ ณ วันพุธที่ 25 เดือนมีนาคม พ.ศ.2563 เวลา 10:16 น.     

Infographic : แผ่นดินไหว Kuril 7.6
Date : 25 มีนาคม 2563 เวลา 10:52 น.
แผ่นดินไหวประจวบคีรีขันธ์
          ประกาศ ณ วันพฤหัสบดีที่ 6 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 เวลา 19:19 น.     

Infographic : แผ่นดินไหว อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์
Date : 6 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 19:39 น.
แผ่นดินไหว Northern Sumartra ขนาด 6.2
          ประกาศ ณ วันอังคารที่ 7 เดือนมกราคม พ.ศ.2563 เวลา 13:25 น.     

Infographic : แผ่นดินไหว Northern Sumatra ขนาด 6.2 วันที่ 7 มกราคม 2563 เวลา 13.05 น.
Date : 7 มกราคม 2563 เวลา 13:49 น.
แผ่นดินไหว ประเทศลาว 4.2
          ประกาศ ณ วันจันทร์ที่ 25 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2562 เวลา 14:17 น.     


แผ่นดินไหวที่ ประเทศลาว 4.1
          ประกาศ ณ วันพฤหัสบดีที่ 21 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2562 เวลา 14:20 น.     


แผ่นดินไหวลาว6.4
          ประกาศ ณ วันพฤหัสบดีที่ 21 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2562 เวลา 07:31 น.     

Infographic : แผ่นดินไหวลาว 6.4
Date : 27 พฤศจิกายน 2562 เวลา 07:17 น.

Infographic : แผ่นดินไหวลาว 6.4
Date : 26 พฤศจิกายน 2562 เวลา 22:00 น.

Infographic : แผ่นดินไหวลาว 6.4
Date : 25 พฤศจิกายน 2562 เวลา 16:10 น.

Infographic : แผ่นดินไหวลาว 6.4 | 2019-11-25 10:00:00
Date : 25 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10:52 น.

Infographic : แผ่นดินไหวลาว 6.4
Date : 24 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10:15 น.

Infographic : แผ่นดินไหวลาว 6.4
Date : 24 พฤศจิกายน 2562 เวลา 06:23 น.

Infographic : แผ่นดินไหวลาว 6.4
Date : 24 พฤศจิกายน 2562 เวลา 01:06 น.

Infographic : แผ่นดินไหวลาว 6.4
Date : 23 พฤศจิกายน 2562 เวลา 21:13 น.

Infographic : แผ่นดินไหวลาว 6.4
Date : 23 พฤศจิกายน 2562 เวลา 17:26 น.

Infographic : แผ่นดินไหวลาว 6.4
Date : 23 พฤศจิกายน 2562 เวลา 14:19 น.

Infographic : แผ่นดินไหวลาว 6.4
Date : 23 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10:15 น.

Infographic : แผ่นดินไหวลาว 6.4
Date : 23 พฤศจิกายน 2562 เวลา 05:04 น.

Infographic : แผ่นดินไหวลาว 6.4
Date : 23 พฤศจิกายน 2562 เวลา 01:01 น.

Infographic : แผ่นดินไหวลาว 6.4
Date : 22 พฤศจิกายน 2562 เวลา 21:00 น.

Infographic : แผ่นดินไหวลาว 6.4
Date : 22 พฤศจิกายน 2562 เวลา 17:02 น.

Infographic : แผ่นดินไหวลาว 6.4
Date : 22 พฤศจิกายน 2562 เวลา 14:18 น.

Infographic : แผ่นดินไหว ลาว 6.4
Date : 22 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10:14 น.

Infographic : แผ่นดิน สปป.ลาว 6.4
Date : 22 พฤศจิกายน 2562 เวลา 05:34 น.

Infographic : แผ่นดินไหวลาว 6.4 อัพเดท 21.00
Date : 21 พฤศจิกายน 2562 เวลา 21:21 น.

Infographic : แผ่นดินไหวลาว 6.4
Date : 21 พฤศจิกายน 2562 เวลา 12:14 น.

Infographic : แผ่นดินไหวลาว 6.4
Date : 21 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10:49 น.

Infographic : แผ่นดินไหวลาว 6.4
Date : 21 พฤศจิกายน 2562 เวลา 07:33 น.
รายการที่ 1 ถึง 20 จากทั้งหมด 218