หน้าหลัก แจ้งเหตุรู้สึกสั่นไหว ติดต่อกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
วันเสาร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566แจ้งเหตุรู้สึกสั่นไหว

ร้องเรียน / ร้องทุกข์ประกาศแผ่นดินไหว กรมอุตุนิยมวิทยา

แผ่นดินไหวที่ Northern Molucca Sea
          ประกาศ ณ วันพุธที่ 18 เดือนมกราคม พ.ศ.2566 เวลา 13:16 น.     

Infographic : แผ่นดินไหวที่ Northern Molucca Sea
Date : 18 มกราคม 2566 เวลา 13:37 น.
แผ่นดินไหวที่ Tanimbar Islands Region, Indonesia
          ประกาศ ณ วันอังคารที่ 10 เดือนมกราคม พ.ศ.2566 เวลา 00:59 น.     

Infographic : แผ่นดินไหวที่ Tanimbar Islands Region, Indonesia
Date : 10 มกราคม 2566 เวลา 13:37 น.

Infographic : แผ่นดินไหวที่ Tanimbar Islands Region, Indonesia
Date : 10 มกราคม 2566 เวลา 01:15 น.
แผ่นดินไหว Tonga Islands Region 7.5
          ประกาศ ณ วันศุกร์ที่ 11 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2565 เวลา 18:05 น.     

Infographic : แผ่นดินไหว Tonga 7.5
Date : 12 พฤศจิกายน 2565 เวลา 06:16 น.
แผ่นดินไหวที่ต.แม่คือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
          ประกาศ ณ วันพฤหัสบดีที่ 20 เดือนตุลาคม พ.ศ.2565 เวลา 04:49 น.     

Infographic : แผ่นดินไหวที่ ต.แม่คือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 4.1
Date : 20 ตุลาคม 2565 เวลา 06:35 น.

Infographic : แผ่นดินไหวที่ ต.แม่คือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 4.1
Date : 20 ตุลาคม 2565 เวลา 05:11 น.
แผ่นดินไหวที่ ต.แม่ปาน อ.ลอง จ.แพร่
          ประกาศ ณ วันพฤหัสบดีที่ 20 เดือนตุลาคม พ.ศ.2565 เวลา 02:00 น.     

Infographic : แผ่นดินไหวที่ ต.แม่ปาน อ.ลอง จ.แพร่ 3.7
Date : 20 ตุลาคม 2565 เวลา 06:34 น.

Infographic : แผ่นดินไหวที่ ต.แม่ปาน อ.ลอง จ.แพร่ 3.7
Date : 20 ตุลาคม 2565 เวลา 02:23 น.
แผ่นดินไหวประเทศเมียนมา ขนาด 3.9
          ประกาศ ณ วันอังคารที่ 18 เดือนตุลาคม พ.ศ.2565 เวลา 16:02 น.     

Infographic : แผ่นดินไหวประเทศเมียนมา ขนาด 3.9 ได้รับรู้สึกสั่นไหวที่ อ.แม่สอด จ.ตาก
Date : 18 ตุลาคม 2565 เวลา 16:30 น.
แผ่นดินไหวเมียนมา
          ประกาศ ณ วันพุธที่ 12 เดือนตุลาคม พ.ศ.2565 เวลา 00:45 น.     

Infographic : แผ่นดินไหวที่ประเทศเมียนมา 4.9
Date : 12 ตุลาคม 2565 เวลา 01:24 น.
แผ่นดินไหว Northern Sumatra 6.2
          ประกาศ ณ วันเสาร์ที่ 24 เดือนกันยายน พ.ศ.2565 เวลา 04:02 น.     

Infographic : แผ่นดินไหว Northern Sumatra 6.2
Date : 24 กันยายน 2565 เวลา 04:55 น.

Infographic : แผ่นดินไหว Northern Sumatra 6.2 |
Date : 24 กันยายน 2565 เวลา 04:35 น.
แผ่นดินไหว อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 3.6
          ประกาศ ณ วันพุธที่ 14 เดือนกันยายน พ.ศ.2565 เวลา 01:16 น.     

Infographic : แผ่นดินไหว อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 3.6
Date : 14 กันยายน 2565 เวลา 06:08 น.

Infographic : แผ่นดินไหว อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 3.6
Date : 14 กันยายน 2565 เวลา 01:36 น.
แผ่นดินไหวที่ Papua New Guinea
          ประกาศ ณ วันอาทิตย์ที่ 11 เดือนกันยายน พ.ศ.2565 เวลา 07:01 น.     

Infographic : แผ่นดินไหว Papua New Guinea Region
Date : 11 กันยายน 2565 เวลา 07:30 น.
แผ่นดินไหวที่ประเทศเมียนมา 5.1
          ประกาศ ณ วันจันทร์ที่ 1 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2565 เวลา 23:18 น.     

Infographic : แผ่นดินไหวที่ประเทศเมียนมา 5.1
Date : 1 สิงหาคม 2565 เวลา 23:42 น.
แผ่นดินไหว ประเทศเมียนมา 5.0
          ประกาศ ณ วันศุกร์ที่ 29 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2565 เวลา 17:18 น.     

Infographic : แผ่นดินไหวที่ประเทศเมียนมา 5.0
Date : 29 กรกฎาคม 2565 เวลา 17:44 น.
แผ่นดินไหวที่ประเทศเมียนมา 4.7
          ประกาศ ณ วันอาทิตย์ที่ 24 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2565 เวลา 20:24 น.     

Infographic : แผ่นดินไหวที่ประเทศเมียนมา 4.7
Date : 24 กรกฎาคม 2565 เวลา 20:32 น.
แผ่นดินไหวที่ประเทศเมียนมา
          ประกาศ ณ วันศุกร์ที่ 22 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2565 เวลา 05:39 น.     

Infographic : แผ่นดินไหวที่ประเทศเมียนมา
Date : 22 กรกฎาคม 2565 เวลา 06:36 น.
แผ่นดินไหวที่ประเทศเมียนมา 6.4
          ประกาศ ณ วันศุกร์ที่ 22 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2565 เวลา 00:27 น.     

Infographic : แผ่นดินไหวที่ประเทศเมียนมา 6.4
Date : 22 กรกฎาคม 2565 เวลา 01:04 น.
แผ่นดินไหวที่ประเทศเมียนมา 5.1
          ประกาศ ณ วันพฤหัสบดีที่ 21 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2565 เวลา 23:52 น.     

Infographic : แผ่นดินไหวที่ประเทศเมียนมา 5.1
Date : 22 กรกฎาคม 2565 เวลา 01:04 น.
แผ่นดินไหวที่ประเทศเมียนมา 5.4
          ประกาศ ณ วันพฤหัสบดีที่ 30 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2565 เวลา 02:12 น.     

Infographic : แผ่นดินไหวที่ประเทศเมียนมา
Date : 1 กรกฎาคม 2565 เวลา 12:01 น.

Infographic : อัพเดทแผ่นดินไหวที่ประเทศเมียนมา
Date : 30 มิถุนายน 2565 เวลา 08:46 น.

Infographic : แผ่นดินไหวที่ประเทศเมียนมา
Date : 30 มิถุนายน 2565 เวลา 04:23 น.
แผ่นดินไหวพม่า
          ประกาศ ณ วันพุธที่ 8 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2565 เวลา 10:38 น.     

Infographic : แผ่นดินไหวประเทศเมียนมา ขนาด 5.0
Date : 10 มิถุนายน 2565 เวลา 15:37 น.

Infographic : แผ่นดินไหวประเทศเมียนมา ขนาด 5.0
Date : 10 มิถุนายน 2565 เวลา 15:19 น.

Infographic : แผ่นดินไหวประเทศเมียนมา ขนาด 5.0
Date : 8 มิถุนายน 2565 เวลา 10:53 น.
อ.พาน เชียงราย 2.6
          ประกาศ ณ วันอาทิตย์ที่ 29 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2565 เวลา 03:15 น.     

Infographic : อ.พาน เชียงราย 2.6
Date : 29 พฤษภาคม 2565 เวลา 03:34 น.
แม่ลาว เชียงราย 2.9
          ประกาศ ณ วันพฤหัสบดีที่ 26 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2565 เวลา 11:14 น.     

Infographic : แม่ลาว เชียงราย 2.9
Date : 26 พฤษภาคม 2565 เวลา 12:00 น.
รายการที่ 1 ถึง 20 จากทั้งหมด 258