หน้าหลัก แจ้งเหตุรู้สึกสั่นไหว ติดต่อกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
วันศุกร์ที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2565แจ้งเหตุรู้สึกสั่นไหว

ร้องเรียน / ร้องทุกข์ประกาศแผ่นดินไหว กรมอุตุนิยมวิทยา

แผ่นดินไหวที่ประเทศเมียนมา 5.1
          ประกาศ ณ วันจันทร์ที่ 1 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2565 เวลา 23:18 น.     

Infographic : แผ่นดินไหวที่ประเทศเมียนมา 5.1
Date : 1 สิงหาคม 2565 เวลา 23:42 น.
แผ่นดินไหว ประเทศเมียนมา 5.0
          ประกาศ ณ วันศุกร์ที่ 29 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2565 เวลา 17:18 น.     

Infographic : แผ่นดินไหวที่ประเทศเมียนมา 5.0
Date : 29 กรกฎาคม 2565 เวลา 17:44 น.
แผ่นดินไหวที่ประเทศเมียนมา 4.7
          ประกาศ ณ วันอาทิตย์ที่ 24 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2565 เวลา 20:24 น.     

Infographic : แผ่นดินไหวที่ประเทศเมียนมา 4.7
Date : 24 กรกฎาคม 2565 เวลา 20:32 น.
แผ่นดินไหวที่ประเทศเมียนมา
          ประกาศ ณ วันศุกร์ที่ 22 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2565 เวลา 05:39 น.     

Infographic : แผ่นดินไหวที่ประเทศเมียนมา
Date : 22 กรกฎาคม 2565 เวลา 06:36 น.
แผ่นดินไหวที่ประเทศเมียนมา 6.4
          ประกาศ ณ วันศุกร์ที่ 22 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2565 เวลา 00:27 น.     

Infographic : แผ่นดินไหวที่ประเทศเมียนมา 6.4
Date : 22 กรกฎาคม 2565 เวลา 01:04 น.

Infographic : แผ่นดินไหวที่ประเทศเมียนมา 6.4
Date : 22 กรกฎาคม 2565 เวลา 00:41 น.
แผ่นดินไหวที่ประเทศเมียนมา 5.1
          ประกาศ ณ วันพฤหัสบดีที่ 21 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2565 เวลา 23:52 น.     

Infographic : แผ่นดินไหวที่ประเทศเมียนมา 5.1
Date : 22 กรกฎาคม 2565 เวลา 01:04 น.

Infographic : แผ่นดินไหวที่ประเทศเมียนมา 5.1
Date : 22 กรกฎาคม 2565 เวลา 00:51 น.
แผ่นดินไหวที่ประเทศเมียนมา 5.4
          ประกาศ ณ วันพฤหัสบดีที่ 30 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2565 เวลา 02:12 น.     

Infographic : แผ่นดินไหวที่ประเทศเมียนมา
Date : 1 กรกฎาคม 2565 เวลา 12:01 น.

Infographic : อัพเดทแผ่นดินไหวที่ประเทศเมียนมา
Date : 30 มิถุนายน 2565 เวลา 08:46 น.

Infographic : แผ่นดินไหวที่ประเทศเมียนมา
Date : 30 มิถุนายน 2565 เวลา 04:23 น.
แผ่นดินไหวพม่า
          ประกาศ ณ วันพุธที่ 8 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2565 เวลา 10:38 น.     

Infographic : แผ่นดินไหวประเทศเมียนมา ขนาด 5.0
Date : 10 มิถุนายน 2565 เวลา 15:37 น.

Infographic : แผ่นดินไหวประเทศเมียนมา ขนาด 5.0
Date : 10 มิถุนายน 2565 เวลา 15:19 น.

Infographic : แผ่นดินไหวประเทศเมียนมา ขนาด 5.0
Date : 8 มิถุนายน 2565 เวลา 10:53 น.
อ.พาน เชียงราย 2.6
          ประกาศ ณ วันอาทิตย์ที่ 29 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2565 เวลา 03:15 น.     

Infographic : อ.พาน เชียงราย 2.6
Date : 29 พฤษภาคม 2565 เวลา 03:34 น.
แม่ลาว เชียงราย 2.9
          ประกาศ ณ วันพฤหัสบดีที่ 26 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2565 เวลา 11:14 น.     

Infographic : แม่ลาว เชียงราย 2.9
Date : 26 พฤษภาคม 2565 เวลา 12:00 น.
แผ่นดินไหวลาว
          ประกาศ ณ วันอาทิตย์ที่ 17 เดือนเมษายน พ.ศ.2565 เวลา 21:23 น.     

Infographic : แผ่นดินไหวลาว 4.1
Date : 17 เมษายน 2565 เวลา 21:41 น.
3.4 อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์
          ประกาศ ณ วันอังคารที่ 5 เดือนเมษายน พ.ศ.2565 เวลา 04:10 น.     

Infographic : 3.4 อ.ลับแล จ.อุตลดิตถ์
Date : 5 เมษายน 2565 เวลา 04:38 น.
แผ่นดินไหวที่ประเทศเมียนมา
          ประกาศ ณ วันเสาร์ที่ 19 เดือนมีนาคม พ.ศ.2565 เวลา 01:14 น.     

Infographic : แผ่นดินไหวที่ประเทศเมียนมา
Date : 19 มีนาคม 2565 เวลา 05:38 น.
แผ่นดินไหวที่ Near East Coast of Honshu, Japan
          ประกาศ ณ วันพุธที่ 16 เดือนมีนาคม พ.ศ.2565 เวลา 21:51 น.     

Infographic : แผ่นดินไหวที่ Near East Coast of Honshu, Japan ขนาด 7.3
Date : 16 มีนาคม 2565 เวลา 22:28 น.
แผ่นดินไหว banda sea
          ประกาศ ณ วันพฤหัสบดีที่ 30 เดือนธันวาคม พ.ศ.2564 เวลา 01:40 น.     

Infographic : แผ่นดินไหว Banda sea
Date : 30 ธันวาคม 2564 เวลา 02:08 น.
แผ่นดินไหวประเทศลาว ขนาด 5.4
          ประกาศ ณ วันศุกร์ที่ 24 เดือนธันวาคม พ.ศ.2564 เวลา 21:04 น.     

Infographic : แผ่นดินไหวประเทศลาว ขนาด 5.7 อัพเดท 202112260800
Date : 26 ธันวาคม 2564 เวลา 08:01 น.

Infographic : แผ่นดินไหวประเทศลาว ขนาด 5.4
Date : 24 ธันวาคม 2564 เวลา 21:24 น.
แผ่นดินไหวประเทศลาว ขนาด 5.8
          ประกาศ ณ วันจันทร์ที่ 20 เดือนธันวาคม พ.ศ.2564 เวลา 04:26 น.     

Infographic : แผ่นดินไหวประเทศลาว ขนาด 5.8 อัพเดท 20211221_0900
Date : 21 ธันวาคม 2564 เวลา 09:26 น.

Infographic : แผ่นดินไหวประเทศลาว ขนาด 5.8 อัพเดท 20.30 น.
Date : 20 ธันวาคม 2564 เวลา 20:29 น.

Infographic : แผ่นดินไหวประเทศลาว ขนาด 5.8 อัพเดท
Date : 20 ธันวาคม 2564 เวลา 12:40 น.

Infographic : แผ่นดินไหวประเทศลาว ขนาด 5.8
Date : 20 ธันวาคม 2564 เวลา 05:08 น.

Infographic : แผ่นดินไหวประเทศลาว ขนาด 5.8
Date : 20 ธันวาคม 2564 เวลา 05:02 น.
แผ่นดินไหวFlores Sea
          ประกาศ ณ วันอังคารที่ 14 เดือนธันวาคม พ.ศ.2564 เวลา 10:33 น.     

Infographic : แผ่นดินไหวFlores Sea 7.2
Date : 14 ธันวาคม 2564 เวลา 10:48 น.
แผ่นดินไหว พรมแดนเมียนมา-อินเดีย
          ประกาศ ณ วันศุกร์ที่ 26 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2564 เวลา 07:05 น.     


แผ่นดินไหวประเทศลาว ขนาด 4.9
          ประกาศ ณ วันอาทิตย์ที่ 31 เดือนตุลาคม พ.ศ.2564 เวลา 10:16 น.     

Infographic : แผ่นดินไหวประเทศลาว ขนาด 4.9
Date : 31 ตุลาคม 2564 เวลา 10:32 น.
รายการที่ 1 ถึง 20 จากทั้งหมด 248