หน้าหลัก แจ้งเหตุรู้สึกสั่นไหว ติดต่อกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
วันจันทร์ที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564แจ้งเหตุรู้สึกสั่นไหว

ร้องเรียน / ร้องทุกข์ประกาศแผ่นดินไหว กรมอุตุนิยมวิทยา

แผ่นดินไหว พรมแดนเมียนมา-อินเดีย
          ประกาศ ณ วันศุกร์ที่ 26 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2564 เวลา 07:05 น.     


แผ่นดินไหวประเทศลาว ขนาด 4.9
          ประกาศ ณ วันอาทิตย์ที่ 31 เดือนตุลาคม พ.ศ.2564 เวลา 10:16 น.     

Infographic : แผ่นดินไหวประเทศลาว ขนาด 4.9
Date : 31 ตุลาคม 2564 เวลา 10:32 น.
แผ่นดินไหว ประเทศลาว
          ประกาศ ณ วันเสาร์ที่ 30 เดือนตุลาคม พ.ศ.2564 เวลา 02:21 น.     

Infographic : แผ่นดินไหว ประเทศลาว
Date : 30 ตุลาคม 2564 เวลา 02:53 น.
แผ่นดินไหว อ.แม่ลาว จ.เชียงราย ขนาด 3.5
          ประกาศ ณ วันจันทร์ที่ 18 เดือนตุลาคม พ.ศ.2564 เวลา 16:10 น.     

Infographic : แผ่นดินไหว อ.แม่ลาว จ.เชียงราย ขนาด 3.5
Date : 18 ตุลาคม 2564 เวลา 16:21 น.
แผ่นดินไหว อ.แม่ทะ จ.ลำปาง 2.5
          ประกาศ ณ วันจันทร์ที่ 18 เดือนตุลาคม พ.ศ.2564 เวลา 09:27 น.     

Infographic : แผ่นดินไหว อ.แม่ทะ จ.ลำปาง ขนาด 2.5
Date : 18 ตุลาคม 2564 เวลา 09:48 น.
แผ่นดินไหว พม่า 5.6
          ประกาศ ณ วันพฤหัสบดีที่ 29 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2564 เวลา 15:58 น.     

Infographic : แผ่นดินไหวที่ ประเทศเมียนมา ขนาด 5.6
Date : 29 กรกฎาคม 2564 เวลา 16:08 น.
แผ่นดินไหว Alaska Peninsula 7.9
          ประกาศ ณ วันพฤหัสบดีที่ 29 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2564 เวลา 13:32 น.     

Infographic : แผ่นดินไหวที่ Alaska Peninsula ขนาด 7.9 | 2021-07-29 13:15
Date : 29 กรกฎาคม 2564 เวลา 13:44 น.
แผ่นดินไหว อ.พาน จ.เชียงราย 2.3
          ประกาศ ณ วันจันทร์ที่ 12 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2564 เวลา 10:51 น.     

Infographic : แผ่นดินไหวที่ อ.พาน จ.เชียงราย ขนาด 2.3
Date : 12 กรกฎาคม 2564 เวลา 14:09 น.

Infographic : แผ่นดินไหวที่ อ.พาน จ.เชียงราย ขนาด 2.3
Date : 12 กรกฎาคม 2564 เวลา 14:00 น.

Infographic : แผ่นดินไหวที่ อ.พาน จ.เชียงราย ขนาด 2.3
Date : 12 กรกฎาคม 2564 เวลา 11:14 น.
แผ่นดินไหวที่ ประเทศลาว ขนาด 4.8
          ประกาศ ณ วันพุธที่ 7 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2564 เวลา 13:58 น.     

Infographic : แผ่นดินไหวที่ ประเทศลาว ขนาด 4.8
Date : 8 กรกฎาคม 2564 เวลา 09:06 น.

Infographic : แผ่นดินไหวที่ ประเทศลาว ขนาด 4.8
Date : 8 กรกฎาคม 2564 เวลา 06:02 น.

Infographic : แผ่นดินไหวที่ ประเทศลาว ขนาด 4.8
Date : 8 กรกฎาคม 2564 เวลา 02:06 น.

Infographic : แผ่นดินไหวที่ ประเทศลาว ขนาด 4.8
Date : 8 กรกฎาคม 2564 เวลา 01:21 น.

Infographic : แผ่นดินไหวที่ ประเทศลาว ขนาด 4.8
Date : 8 กรกฎาคม 2564 เวลา 00:29 น.

Infographic : แผ่นดินไหวที่ ประเทศลาว ขนาด 4.8
Date : 7 กรกฎาคม 2564 เวลา 23:30 น.

Infographic : แผ่นดินไหวที่ ประเทศลาว ขนาด 4.8
Date : 7 กรกฎาคม 2564 เวลา 22:41 น.

Infographic : แผ่นดินไหวที่ ประเทศลาว ขนาด 4.8
Date : 7 กรกฎาคม 2564 เวลา 22:39 น.

Infographic : แผ่นดินไหวที่ ประเทศลาว ขนาด 4.8
Date : 7 กรกฎาคม 2564 เวลา 22:34 น.

Infographic : อัพเดท แผ่นดินไหวที่ ประเทศลาว ขนาด 4.8 เวลา 21.00 น.
Date : 7 กรกฎาคม 2564 เวลา 21:11 น.

Infographic : อัพเดท แผ่นดินไหวที่ ประเทศลาว ขนาด 4.8 เวลา 18.00 น.
Date : 7 กรกฎาคม 2564 เวลา 18:08 น.

Infographic : แผ่นดินไหวที่ ประเทศลาว ขนาด 4.8
Date : 7 กรกฎาคม 2564 เวลา 14:19 น.
แผ่นดินไหว อ.พาน จ.เชียงราย
          ประกาศ ณ วันพุธที่ 30 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2564 เวลา 17:49 น.     

Infographic : แผ่นดินไหวที่ อ.พาน จ.เชียงราย ขนาด 2.8
Date : 30 มิถุนายน 2564 เวลา 18:11 น.
แผ่นดินไหว อ.วังเหนือ จ.ลำปาง 3.5
          ประกาศ ณ วันศุกร์ที่ 18 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2564 เวลา 06:54 น.     

Infographic : แผ่นดินไหว อ.วังเหนือ จ.ลำปาง ขนาด 3.5
Date : 18 มิถุนายน 2564 เวลา 07:13 น.
แผ่นดินไหวที่ Qinghai, China ขนาด 7.0
          ประกาศ ณ วันเสาร์ที่ 22 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2564 เวลา 01:21 น.     

Infographic : แผ่นดินไหวมณฑลชิงไห่ ประเทศจีน 7.0
Date : 22 พฤษภาคม 2564 เวลา 01:49 น.
แผ่นดินไหวที่ Near East Coast of Honshu, Japan
          ประกาศ ณ วันเสาร์ที่ 20 เดือนมีนาคม พ.ศ.2564 เวลา 16:28 น.     

Infographic : แผ่นดินไหวที่ Near East Coast of Honshu, Japan 7.0
Date : 20 มีนาคม 2564 เวลา 16:54 น.
เรื่อง แผ่นดินไหวที่ Kermadec Islands, New Zealand
          ประกาศ ณ วันศุกร์ที่ 5 เดือนมีนาคม พ.ศ.2564 เวลา 02:56 น.     

Infographic : แผ่นดินไหวที่ Kermadec Islands,New Zealand ขนาด 7.9
Date : 5 มีนาคม 2564 เวลา 03:19 น.
แผ่นดินไหวที่ Near East Coast of Honshu, Japan
          ประกาศ ณ วันเสาร์ที่ 13 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 เวลา 21:21 น.     

Infographic : แผ่นดินไหวที่ ประเทศญี่ปุ่น ขนาด 7.1 | 2021-02-13 21:26
Date : 13 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 22:04 น.
แผ่นดินไหวที่ ประเทศเมียนมา ขนาด 5.6
          ประกาศ ณ วันศุกร์ที่ 5 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 เวลา 19:07 น.     

Infographic : แผ่นดินไหวที่ ประเทศเมียนมา ขนาด 5.6
Date : 6 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 06:05 น.

Infographic : แผ่นดินไหวที่ ประเทศเมียนมา ขนาด 5.6
Date : 5 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 22:35 น.

Infographic : แผ่นดินไหวที่ ประเทศเมียนมา ขนาด 5.6
Date : 5 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 19:48 น.
แผ่นดินไหว South of Alaska
          ประกาศ ณ วันอังคารที่ 20 เดือนตุลาคม พ.ศ.2563 เวลา 04:09 น.     

Infographic : แผ่นดินไหวอลาสก้า
Date : 20 ตุลาคม 2563 เวลา 04:33 น.
แผ่นดินไหว อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย
          ประกาศ ณ วันอาทิตย์ที่ 27 เดือนกันยายน พ.ศ.2563 เวลา 02:00 น.     

Infographic : แผ่นดินไหวเชียงราย
Date : 27 กันยายน 2563 เวลา 02:34 น.
แผ่นดินไหวที่ Alaska ขนาด 7.5
          ประกาศ ณ วันพุธที่ 22 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2563 เวลา 13:30 น.     

Infographic : แผ่นดินไหวลาว Alaska 7.5
Date : 22 กรกฎาคม 2563 เวลา 13:48 น.
แผ่นดินไหว อ.เมืองเลย จ.เลย ขนาด 2.8
          ประกาศ ณ วันจันทร์ที่ 20 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2563 เวลา 12:33 น.     

Infographic : แผ่นดินไหว จ.เลย 2.8 20072020
Date : 20 กรกฎาคม 2563 เวลา 14:54 น.

Infographic : อ.เมืองเลย จ.เลย M 2.8
Date : 20 กรกฎาคม 2563 เวลา 12:52 น.
รายการที่ 1 ถึง 20 จากทั้งหมด 230