หน้าหลัก แจ้งเหตุรู้สึกสั่นไหว ติดต่อกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
วันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2566แจ้งเหตุรู้สึกสั่นไหว

ร้องเรียน / ร้องทุกข์ประกาศแผ่นดินไหว กรมอุตุนิยมวิทยา

แผ่นดินไหวที่ ต.ดงมะดะ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย
          ประกาศ ณ วันพฤหัสบดีที่ 21 เดือนกันยายน พ.ศ.2566 เวลา 01:05 น.     


แผ่นดินไหวที่ Bali Sea
          ประกาศ ณ วันอังคารที่ 29 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2566 เวลา 03:18 น.     


แผ่นดินไหว อ.พร้าว จ.เชียงใหม่
          ประกาศ ณ วันพฤหัสบดีที่ 17 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2566 เวลา 09:38 น.     

Infographic : แผ่นดินไหว ต.แม่ปั๋ง อ.พร้าว จ.เชียงใหม่
Publish Date : 17 สิงหาคม 2566 เวลา 11:22 น.

Infographic : แผ่นดินไหว ต.แม่ปั๋ง อ.พร้าว จ.เชียงใหม่
Publish Date : 17 สิงหาคม 2566 เวลา 10:03 น.
เรื่อง แผ่นดินไหวที่ หมู่เกาะอันดามัน ประเทศอินเดีย
          ประกาศ ณ วันเสาร์ที่ 29 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2566 เวลา 02:43 น.     

Infographic : แผ่นดินไหวหมู่เกาะอันดามัน ประเทศอินเดีย 6.1
Publish Date : 29 กรกฎาคม 2566 เวลา 03:30 น.
แผ่นดินไหว ประเทศเมียนมา ขนาด 5.0
          ประกาศ ณ วันเสาร์ที่ 1 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2566 เวลา 00:00 น.     

Infographic : แผ่นดินไหวประเทศเมียนมา 5.0
Publish Date : 1 กรกฎาคม 2566 เวลา 00:59 น.
แผ่นดินไหว ต.ไผ่ล้อม อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก
          ประกาศ ณ วันพฤหัสบดีที่ 29 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2566 เวลา 00:37 น.     

Infographic : ต.ไผ่ล้อม อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก 4.5
Publish Date : 29 มิถุนายน 2566 เวลา 01:15 น.
แผ่นดินไหวที่ นอกชายฝั่งทางตอนใต้ของประเทศเมียนมา
          ประกาศ ณ วันจันทร์ที่ 19 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2566 เวลา 08:55 น.     

Infographic : Update แผ่นดินไหว นอกชายฝั่งทางตอนใต้ของประเทศเมียนมา
Publish Date : 20 มิถุนายน 2566 เวลา 21:17 น.

Infographic : Update แผ่นดินไหว นอกชายฝั่งทางตอนใต้ของประเทศเมียนมา
Publish Date : 20 มิถุนายน 2566 เวลา 09:00 น.

Infographic : Update แผ่นดินไหว นอกชายฝั่งทางตอนใต้ของประเทศเมียนมา
Publish Date : 20 มิถุนายน 2566 เวลา 06:02 น.

Infographic : Update แผ่นดินไหว นอกชายฝั่งทางตอนใต้ของประเทศเมียนมา
Publish Date : 19 มิถุนายน 2566 เวลา 21:12 น.

Infographic : Update แผ่นดินไหว นอกชายฝั่งทางตอนใต้ของประเทศเมียนมา
Publish Date : 19 มิถุนายน 2566 เวลา 13:37 น.

Infographic : Update แผ่นดินไหว นอกชายฝั่งทางตอนใต้ของประเทศเมียนมา
Publish Date : 19 มิถุนายน 2566 เวลา 11:53 น.

Infographic : แผ่นดินไหวนอกชายฝั่งทางตอนใต้ของประเทศเมียนมา 6.0
Publish Date : 19 มิถุนายน 2566 เวลา 09:16 น.
แผ่นดินไหวที่ Southeast of Loyalty Islands
          ประกาศ ณ วันศุกร์ที่ 19 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2566 เวลา 10:09 น.     

Infographic : แผ่นดินไหว Southeast of Loyalty Islands 19-5-2023 7.8
Publish Date : 19 พฤษภาคม 2566 เวลา 10:31 น.
แผ่นดินไหวที่ New Guinea, Papua New Guinea
          ประกาศ ณ วันจันทร์ที่ 3 เดือนเมษายน พ.ศ.2566 เวลา 01:17 น.     

Infographic : แผ่นดินไหวที่ New Guinea, Papua New Guinea
Publish Date : 3 เมษายน 2566 เวลา 02:09 น.
แผ่นดินไหวจังหวัดพังงา
          ประกาศ ณ วันจันทร์ที่ 13 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 เวลา 14:54 น.     

Infographic : แผ่นดินไหวพังงา 3.7
Publish Date : 13 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 15:13 น.
แผ่นดินไหวที่ Turkey
          ประกาศ ณ วันจันทร์ที่ 6 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 เวลา 17:35 น.     

Infographic : แผ่นดินไหว Turkey2
Publish Date : 7 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 06:53 น.

Infographic : แผ่นดินไหว Turkey2
Publish Date : 6 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 21:51 น.

Infographic : แผ่นดินไหว Turkey
Publish Date : 6 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 18:30 น.

Infographic : แผ่นดินไหว Turkey
Publish Date : 6 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 17:53 น.
แผ่นดินไหวที่ Northern Molucca Sea
          ประกาศ ณ วันพุธที่ 18 เดือนมกราคม พ.ศ.2566 เวลา 13:16 น.     

Infographic : แผ่นดินไหวที่ Northern Molucca Sea
Publish Date : 18 มกราคม 2566 เวลา 13:37 น.
แผ่นดินไหวที่ Tanimbar Islands Region, Indonesia
          ประกาศ ณ วันอังคารที่ 10 เดือนมกราคม พ.ศ.2566 เวลา 00:59 น.     

Infographic : แผ่นดินไหวที่ Tanimbar Islands Region, Indonesia
Publish Date : 10 มกราคม 2566 เวลา 13:37 น.

Infographic : แผ่นดินไหวที่ Tanimbar Islands Region, Indonesia
Publish Date : 10 มกราคม 2566 เวลา 01:15 น.
แผ่นดินไหว Tonga Islands Region 7.5
          ประกาศ ณ วันศุกร์ที่ 11 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2565 เวลา 18:05 น.     

Infographic : แผ่นดินไหว Tonga 7.5
Publish Date : 12 พฤศจิกายน 2565 เวลา 06:16 น.
แผ่นดินไหวที่ต.แม่คือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
          ประกาศ ณ วันพฤหัสบดีที่ 20 เดือนตุลาคม พ.ศ.2565 เวลา 04:49 น.     

Infographic : แผ่นดินไหวที่ ต.แม่คือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 4.1
Publish Date : 20 ตุลาคม 2565 เวลา 06:35 น.

Infographic : แผ่นดินไหวที่ ต.แม่คือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 4.1
Publish Date : 20 ตุลาคม 2565 เวลา 05:11 น.
แผ่นดินไหวที่ ต.แม่ปาน อ.ลอง จ.แพร่
          ประกาศ ณ วันพฤหัสบดีที่ 20 เดือนตุลาคม พ.ศ.2565 เวลา 02:00 น.     

Infographic : แผ่นดินไหวที่ ต.แม่ปาน อ.ลอง จ.แพร่ 3.7
Publish Date : 20 ตุลาคม 2565 เวลา 06:34 น.

Infographic : แผ่นดินไหวที่ ต.แม่ปาน อ.ลอง จ.แพร่ 3.7
Publish Date : 20 ตุลาคม 2565 เวลา 02:23 น.
แผ่นดินไหวประเทศเมียนมา ขนาด 3.9
          ประกาศ ณ วันอังคารที่ 18 เดือนตุลาคม พ.ศ.2565 เวลา 16:02 น.     

Infographic : แผ่นดินไหวประเทศเมียนมา ขนาด 3.9 ได้รับรู้สึกสั่นไหวที่ อ.แม่สอด จ.ตาก
Publish Date : 18 ตุลาคม 2565 เวลา 16:30 น.
แผ่นดินไหวเมียนมา
          ประกาศ ณ วันพุธที่ 12 เดือนตุลาคม พ.ศ.2565 เวลา 00:45 น.     

Infographic : แผ่นดินไหวที่ประเทศเมียนมา 4.9
Publish Date : 12 ตุลาคม 2565 เวลา 01:24 น.
แผ่นดินไหว Northern Sumatra 6.2
          ประกาศ ณ วันเสาร์ที่ 24 เดือนกันยายน พ.ศ.2565 เวลา 04:02 น.     

Infographic : แผ่นดินไหว Northern Sumatra 6.2
Publish Date : 24 กันยายน 2565 เวลา 04:55 น.

Infographic : แผ่นดินไหว Northern Sumatra 6.2 |
Publish Date : 24 กันยายน 2565 เวลา 04:35 น.
แผ่นดินไหว อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 3.6
          ประกาศ ณ วันพุธที่ 14 เดือนกันยายน พ.ศ.2565 เวลา 01:16 น.     

Infographic : แผ่นดินไหว อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 3.6
Publish Date : 14 กันยายน 2565 เวลา 06:08 น.

Infographic : แผ่นดินไหว อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 3.6
Publish Date : 14 กันยายน 2565 เวลา 01:36 น.
รายการที่ 1 ถึง 20 จากทั้งหมด 269