หน้าหลัก แจ้งเหตุรู้สึกสั่นไหว ติดต่อกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
วันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2566แจ้งเหตุรู้สึกสั่นไหว

ร้องเรียน / ร้องทุกข์ข้อมูลสถานีและรอยเลื่อนในประเทศไทย

ข้อมูลสถานีตรวจวัดแผ่นดินไหวของกรมอุตุนิยมวิทยาและรอยเลื่อนมีพลังในประเทศไทย


สรุปเหตุการณ์แผ่นดินไหวประจำเดือน สิงหาคม 2566

สรุปเหตุการณ์แผ่นดินไหวประจำเดือน กรกฎาคม 2566

สรุปเหตุการณ์แผ่นดินไหวประจำเดือน มิถุนายน 2566

สรุปเหตุการณ์แผ่นดินไหวประจำเดือน พฤษภาคม 2566

สรุปเหตุการณ์แผ่นดินไหวประจำเดือน เมษายน 2566

สรุปเหตุการณ์แผ่นดินไหวประจำเดือน มีนาคม 2566

สรุปเหตุการณ์แผ่นดินไหวประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566

สรุปเหตุการณ์แผ่นดินไหวประจำเดือน มกราคม 2566