หน้าหลัก แจ้งเหตุรู้สึกสั่นไหว ติดต่อกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
วันเสาร์ที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2566











แจ้งเหตุรู้สึกสั่นไหว

ร้องเรียน / ร้องทุกข์







ข้อมูลสถานีและรอยเลื่อนในประเทศไทย

ข้อมูลสถานีตรวจวัดแผ่นดินไหวของกรมอุตุนิยมวิทยาและรอยเลื่อนมีพลังในประเทศไทย






สรุปเหตุการณ์แผ่นดินไหวประจำเดือน ตุลาคม 2566

สรุปเหตุการณ์แผ่นดินไหวประจำเดือน กันยายน 2566

สรุปเหตุการณ์แผ่นดินไหวประจำเดือน สิงหาคม 2566

สรุปเหตุการณ์แผ่นดินไหวประจำเดือน กรกฎาคม 2566

สรุปเหตุการณ์แผ่นดินไหวประจำเดือน มิถุนายน 2566

สรุปเหตุการณ์แผ่นดินไหวประจำเดือน พฤษภาคม 2566

สรุปเหตุการณ์แผ่นดินไหวประจำเดือน เมษายน 2566

สรุปเหตุการณ์แผ่นดินไหวประจำเดือน มีนาคม 2566

สรุปเหตุการณ์แผ่นดินไหวประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566

สรุปเหตุการณ์แผ่นดินไหวประจำเดือน มกราคม 2566