หน้าหลัก แจ้งเหตุรู้สึกสั่นไหว ติดต่อกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว   วันอังคารที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2563   

สถิติข้อมูลแผ่นดินไหวที่มีผลกระทบต่อประเทศไทย

วันที่ - เวลา M/I ศูนย์กลาง
24 สิงหาคม 2563
เวลา 21:27:05 น.
3.6 ประเทศลาว ( 19.415°N , 101.247°E )
รู้สึกสั่นไหว บ้านสั่น เมืองหงสา แขวงไชยบุรี ประเทศลาว
20 กรกฎาคม 2563
เวลา 12:14:50 น.
2.8 อ.เมือง จ.เลย ( 17.502°N , 101.513°E )
รู้สึกสั่นไหว บ้านสั่น ต.ศรีสองรัก อ.เมือง จ.เลย
17 กรกฎาคม 2563
เวลา 21:03:41 น.
5.8 หมู่เกาะอันดามัน ประเทศอินเดีย ( 11.713°N , 95.284°E  )
รู้สึกสั่นไหว บ้านสั่น พระราม 9 กทม.
25 มิถุนายน 2563
เวลา 21:37:04 น.
3.8 อ.เมือง จ.เลย ( 17.6°N , 101.68°E )
รู้สึกสั่นไหว บ้านสั่น บ้านกกซ้อ​ ต.ทรายขาว​ อ.วังสะพุง, ต.นาอ้อ ต.น้ำหมาน ต.กุดป่อง ต.นาแขม ต.ศรีสองรัก บ้านขอนแดง ต.นาอาน อ.เมือง, บ้านนาสี บ้านธาตุ อ.เชียงคาน จ.เลย
9 มิถุนายน 2563
เวลา 22:50:53 น.
2.9 อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ ( 19.02°N , 99.026°E  )
รู้สึกสั่นไหว บ้านสั่น บ้านศรีงาม ต.แม่แฝก อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
22 พฤษภาคม 2563
เวลา 22:24:15 น.
3.5 ประเทศเมียนมา ( 15.77°N , 97.783°E )
รู้สึกสั่นไหว บ้านสั่น อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี
18 พฤษภาคม 2563
เวลา 00:08:38 น.
1.8 อ.แม่ลาว จ.เชียงราย ( 19.753°N , 99.803°E )
รู้สึกสั่นไหว บ้านป่าก่อดำ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย
3 พฤษภาคม 2563
เวลา 08:27:02 น.
2.2 อ.เมือง จ.เชียงราย ( 19.841°N , 99.667°E   )
รู้สึกสั่นไหว บ้านสั่น บ้านดงมะเฟือง ต.จอมหมอกแก้ว อ.แม่ลาว จ.เชียงราย
25 เมษายน 2563
เวลา 13:36:26 น.
2.3 อ.แม่ลาว จ.เชียงราย ( 19.734°N , 99.643°E )
รู้สึกสั่นไหว บ้านสั่น ต.จอมหมอกแก้ว อ.แม่ลาว จ.เชียงราย
16 เมษายน 2563
เวลา 18:45:25 น.
6.1 ประเทศเมียนมา ( 22.798°N , 94.111°E )
รู้สึกสั่นไหว บ้านสั่น ห้วยขวาง กทม.
14 เมษายน 2563
เวลา 04:03:03 น.
4.3 ประเทศลาว ( 19.561°N , 101.325°E )
รู้สึกสั่นไหว บ้านสั่น ประเทศลาว ติดกับอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน / ต.ทุ่งช้าง อ.ทุ่งช้าง จ.น่าน
29 กุมภาพันธ์ 2563
เวลา 01:13:03 น.
4.5 ประเทศลาว ( 20.953°N , 101.297°E )
รู้สึกสั่นไหว บ้านสั่น แขวง หลวงน้ำทา ประเทศลาว
7 กุมภาพันธ์ 2563
เวลา 18:50:40 น.
3.5 ประเทศลาว ( 19.528°N , 101.438°E  )
รู้สึกสั่นไหว บ้านสั่น ต.ห้วยโก๋น อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน
6 กุมภาพันธ์ 2563
เวลา 18:10:32 น.
2.8 อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ( 11.46°N , 99.41°E )
รู้สึกสั่นไหว บ้านสั่น ต.ธงชัย อ.บางสะพาน, อ.ทับสะแก จ.ประจวบฯ
26 มกราคม 2563
เวลา 00:42:49 น.
2.2 อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา ( 8.863°N , 98.383°E   )
รู้สึกสั่นไหว บ้านสั่น ต.โคกเคียน อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา
14 ธันวาคม 2562
เวลา 07:12:16 น.
3.2 ประเทศลาว ( 19.54°N , 101.382°E      )
รู้สึกสั่นไหว บ้านสั่น อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน
12 ธันวาคม 2562
เวลา 16:02:38 น.
4.7 ประเทศลาว ( 19.525°N , 101.327°E  )
รู้สึกสั่นไหว บ้านสั่น ต.ปัว อ.ปัว จ.น่าน
1 ธันวาคม 2562
เวลา 22:33:40 น.
3.4 ประเทศลาว ( 19.543°N , 101.37°E )
รู้สึกสั่นไหว บ้านสั่น อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน
29 พฤศจิกายน 2562
เวลา 06:50:25 น.
4.6 ประเทศลาว ( 19.53°N , 101.333°E   )
รู้สึกสั่นไหว บ้านสั่น บ.สะเนียน ต.สะเนียน อ.เมืองน่าน, ต.ปัว อ.ปัว จ.น่าน
26 พฤศจิกายน 2562
เวลา 18:05:56 น.
5.6 ประเทศเมียนมา ( 19.163°N , 94.929°E )
รู้สึกสั่นไหว บ้านสั่น อ.เมือง จ.เชียงใหม่
เหตุการณ์ที่ 1 to 20 of 391
* M/I คือ ขนาด(Magnitude) / ความรุนแรง(Intensity)