หน้าหลัก แจ้งเหตุรู้สึกสั่นไหว ติดต่อกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
วันศุกร์ที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2565แจ้งเหตุรู้สึกสั่นไหว

ร้องเรียน / ร้องทุกข์สถิติข้อมูลแผ่นดินไหวที่มีผลกระทบต่อประเทศไทย

วันที่ - เวลา M/I ศูนย์กลาง
1 สิงหาคม 2565
เวลา 23:03:50 น.
5.1 ประเทศเมียนมา ( 21.174°N , 99.962°E )
บ้านเดี่ยว 1 ชั้น: พื้นสั่นและสิ่งของสั่นไหวที่ต.โป่งผา อ.แม่ลาว และดอยผาหมี อ.แม่สาย จ.เชียงราย, บ้านไม้สั่นที่ ต.ไม้ยา​ อ.พญาเม็งราย​ จ.เชียงราย, รู้สึกสั่นไหวแรงที่ต. ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง อ.แม่อาย จ.เชียงรายและต.เวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย, เตียงสั่น บ้านสั่นและน้ำกระเพื่อมที่อ.แม่อาย เชียงใหม่, รู้สึกสั่นไหวที่ต.โป่งน้ำร้อน อ.ฝางและอ.แม่จัน จ.เชียงใหม่/ บ้านเดี่ยว มากกว่า 1 ชั้น ชั้น 1: กระจกและสิ่งของสั่นไหวที่อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงรายและอ.แม่อาย จ.เชียงใหม่/ บ้านเดี่ยว มากกว่า 1 ชั้น ชั้น 2:รู้สึกสั่นไหว เตียงและหน้าต่างสั่นที่อ.เชียงแสน อ.แม่ฟ้าหลวง อ.เมือง อ.แม่สาย จ.เชียงรายและอ.สะเมิง จ.เชียงใหม่, รู้สึกสั่นไหวแรงที่จ.เชียงราย, บ้านสั่นไหวที่อ.เมือง จ.เชียงราย/ หอพัก/อพาร์ทเมนท์/แฟลต/แมนชั่น ชั้น 2: เตียงสั่นและรู้สึกสั่นไหวที่ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย/ หอพัก/อพาร์ทเมนท์/แฟลต/แมนชั่น ชั้น 3: เตียงและหน้าต่างสั่นที่ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงรายและอ.ฝาง จ.เชียงใหม่/ อาคารสำนักงานไม่เกิน 5 ชั้น ชั้น 1: หน้าต่างสั่นที่อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย/ อาคารสำนักงานไม่เกิน 5 ชั้น ชั้น 2: เ
29 สิงหาคม 2565
เวลา 09:12:08 น.
5.0 ประเทศเมียนมา ( 21.107°N , 99.968°E )
บนพื้น: รู้สึกสั่นไหวที่ต.มะลิกา อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่/ บ้านเดี่ยว 1 ชั้น: สิ่งของสั่นไหวและรู้สึกสั่นไหว น้ำกระเพื่อม​เล็กน้อยที่อ.แม่สาย จ.เชียงราย, พื้นสั่นที่ต.ศรีดอนมูล อ.เชียงแสน จ.เชียงราย/ บ้านเดี่ยว มากกว่า 1 ชั้น ชั้น 2: รู้สึกสั่นไหวและสิ่งของสั่นไหวที่อ.แม่สาย จ.เชียงราย, ขวดน้ำกระเพื่อมที่อ.เมือง จ.พะเยา/ ตึกแถว/ทาวน์โฮม/ทาวน์เฮาส์ ชั้น 1: รู้สึกสั่นไหวที่อ.เชียงแสน จ.เชียงราย/ ตึกแถว/ทาวน์โฮม/ทาวน์เฮาส์ ชั้น 3: รู้สึกสั่นไหวที่อ.เมือง จ.เชียงราย, รู้สึกสั่นไหว ของบนโต๊ะสั่นที่อ.แม่สาย จ.เชียงราย/ อาคารสำนักงานไม่เกิน 5 ชั้น ชั้น 1: ตู้สั่นไหว พื้นอาคารสั่นที่อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย/ อาคารสำนักงานไม่เกิน 5 ชั้น ชั้น 3: ตึกโยกสั่นไหวที่อ.เชียงแสน จ.เชียงราย/ คอนโดมิเนียม ชั้น 12: รู้สึกสั่นไหว พัดลมสั่นที่ต.หนองป่าครั่ง อ.เมือง จ.เชียงใหม่
28 มิถุนายน 2565
เวลา 10:27:27 น.
4.0 ประเทศเมียนมา ( 21.194°N , 100.010°E )
บ้านเดี่ยว 1 ชั้น: เตียงสั่นและรู้สึกสั่นไหวที่ต.แม่คือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
26 กรกฎาคม 2565
เวลา 20:28:56 น.
4.4 ประเทศเมียนมา ( 21.140°N , 99.924°E )
บ้านเดี่ยว 1 ชั้น: เตียงสั่น รู้สึกสั่นไหวที่ต.เวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย
26 กรกฎาคม 2565
เวลา 18:51:14 น.
4.5 ประเทศเมียนมา ( 21.109°N , 99.950°E )
บ้านเดี่ยว 1 ชั้น: รู้สึกสั่นไหวที่ต.ท่าข้าวเปลือก อ.แม่จัน จ.เชียงราย, หอพักชั้น 5: รู้สึกสั่นไหวที่อ.แม่สาย จ.เชียงราย
24 กรกฎาคม 2565
เวลา 21:18:32 น.
4.3 ประเทศเมียนมา ( 21.110°N , 99.891°E )
บ้านเดี่ยว มากกว่า 1 ชั้น ชั้น 2:รู้สึกสั่นไหวและน้ำในขวดกระเพื่อมเล็กน้อยที่อ.แม่สรวย จ.เชียงราย/ หอพัก/อพาร์ทเมนท์/แฟลต/แมนชั่น ชั้น 2: เตียงสั่นที่อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย
24 กรกฎาคม 2565
เวลา 20:11:12 น.
4.7 ประเทศเมียนมา ( 21.217°N , 99.960°E )
ตึกแถว/ทาวน์โฮม/ทาวน์เฮาส์ ชั้น 3: รู้สึกสั่นไหวที่อ.แม่สาย จ.เชียงใหม่/ หอพัก/อพาร์ทเมนท์/แฟลต/แมนชั่น ชั้น 3: รู้สึกสั่นไหวที่อ.เมือง จ.เชียงราย/ บ้านเดี่ยว 1 ชั้น: รู้สึกสั่นไหวที่บ้านสบรวก อ.เชียงแสน จ.เชียงราย
23 กรกฎาคม 2565
เวลา 10:32:56 น.
3.4 ประเทศเมียนมา ( 21.165°N , 99.953°E )
ตึกแถว/ทาวน์โฮม/ทาวน์เฮาส์ ชั้น 3: ตึกสั่นที่ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย
22 กรกฎาคม 2565
เวลา 05:22:10 น.
5.3 ประเทศเมียนมา ( 21.175°N , 99.917°E )
บ้านเดี่ยว 1 ชั้น: รู้สึกสั่นไหว บ้านและสิ่งของสั่นที่ดอยผาหมี ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย,ต.แม่ไร่ อ.แม่จันและ อ.เมือง จ.เชียงราย, สิ่งของสั่นไหวอย่างแรงจนรู้สึกได้ที่ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย/ บ้านเดี่ยว มากกว่า 1 ชั้น ชั้น 1: บ้านและสิ่งของสั่น อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย/ บ้านเดี่ยว มากกว่า 1 ชั้น ชั้น 2: หน้าต่าง ประตูและบ้านสั่นที่ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย, รู้สึกสั่นไหวและโคมไฟระย้าแกว่งที่อ.แม่จัน จ.เชียงราย, รู้สึกสั่นไหวที่อ.เชียงของ จ.เชียงราย/ ตึกแถว/ทาวน์โฮม/ทาวน์เฮาส์ ชั้น 1: รู้สึกถึงแรงสั่นไหวที่ต.ท่าสาย อ.เมือง จ.เชียงราย/ ตึกแถว/ทาวน์โฮม/ทาวน์เฮาส์ ชั้น 3: เตียงและกระจกหน้าต่างสั่นที่อ.แม่สาย จ.เชียงราย/ ตึกแถว/ทาวน์โฮม/ทาวน์เฮาส์ ชั้น 5:เตียงสั่นที่อ.เชียงของ จ.เชียงราย/ หอพักชั้น 1: เตียงสั่นที่ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย/ หอพักชั้น 2: เตียงและอาคารสั่นที่ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย/ หอพักชั้น 3: อาคารสั่นที่ อ.แม่จัน จ.เชียงราย, เตียงสั่นที่อ.พาน จ.เชียงราย, ประตูกระจกสั่น สิ่งของสั่นไหวและรับรู้แรงสั่นสะเทือนที่อ.เชียงของ จ.เชียงราย
22 กรกฎาคม 2565
เวลา 00:07:24 น.
6.4 ประเทศเมียนมา ( 21.219°N , 99.851°E )
หอพักชั้น 1: อาคารสั่นไหว ต.ท่าสุด อ.เมือง จ. เชียงราย/หอพักชั้น 2: เตียงสั่น รู้สึกสั่นไหวมีอาการเวียนหัวที่ ต.ท่าสุด อ.เมือง และ ต.รอบเวียง อำเภอเมือง จ.เชียงราย, เตียงสั่นและรู้สึกสั่นไหวที่ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่/ หอพักชั้น 3: รู้สึกสั่นไหวและสิ่งของสั่นไหวที่ ต.บ้านดู่ ต.รอบเวียง อ.เมือง อ.แม่ฟ้าหลวง อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย, อาคารสั่นสะเทือนที่ อ.หางดง และอ.สันทราย จ.เชียงใหม่, อาคารโยกเตียงสั่นที่ ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา/ หอพักชั้น 4: สิ่งของสั่นไหวและอาคารสั่น อ.เมือง จ.เชียงราย, รู้สึกสั่นไหวที่อ.เมืองและ ต.แม่สา อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่/ หอพักชั้น 5: เตียงสั่น ที่อ.สันทราย อ.เมือง จ.เชียงใหม่, สิ่งของสั่นไหวที่อ.เมือง จ.พะเยา, รู้สึกสั่นไหวที่ ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย/ หอพักชั้น 6: เตียงสั่นที่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่/หอพักชั้น 7: รู้สึกสั่นไหวที่ ต.ขี้เหล็ก อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่/ บ้านเดี่ยว ชั้น 2: เตียงสั่นและรู้สึกสั่นไหว ต.ริมกก อ.เมือง อ.แม่สาย อ.แม่จัน อ.เวียงแก่น อ.แม่สรวย ต.แม่พริก อ.แม่สรวย จ.เชียงราย และรู้สึกสั่นไหว ต.หมอกจำแป่ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน, เก้าอี้สั่น รู้สึกสั่นไหว อ.แม่แตง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่/บ้านเดี่ยว ชั้น 1 : สิ่งของสั่นสะเทือนและรู้สึกสั่นไหวที่ ต.โป่งผา อ.แม่สาย ต.บ้านโป่ง อ.เวียงป่าเป้า ต.สันทราย อ.เมือง ต.บ้านโป่ง อ.พร้าว ต.ริมใต้ อ.แม่ริม ต.หนองจ๊อม อ.เมือง จ.เชียงใหม่, สิ่งของสั่นไหวและรู้สึกสั่นไหวที่ อ.เวียงแก่น ต.ดอนศิลา อ.เวียงชัย อ.พาน ต.นางแล อ.เมือง ตำบลเวียง อ.เชียงแสน ต.รอบเวียง อำเภอเมือง อ.แม่สรวย ต.สันทราย ต.สถาน อำเภอเชียงของ จ.เชียงราย ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย ต.เวียงชัย อ.เวียงชัย อ.เมือง จ.เชียงราย และ ต.ช้างเผือก อ.เมือง, อ.หางดง อ.สันกำแพง อ.ฝางและอ.สันทราย ต.ทุ่งข้าวพวง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ , ต.อุโมงค์ อ.เมือง และอ.ภูซาง จ.ลำพูน, เก้าอี้สั่นที่ ต.หนองหล่ม อ.ดอกคำใต้ รู้สึกสั่นไหวและผ้าม่ายสั่นไหวที่ อ.เมืองและอ.แม่ใจ จ.พะเยา/คอนโดมิเนียม ชั้น 4: ประตูสั่น จ.เชียงใหม่ /บ้านเดี่ยว 1 ชั้น 2: รู้สึกสั่นไหวสิ่งของสั่นไหวที่ ต.เวียง อ.เมือง ต.สุเทพ อ.เมือง ต.โป่งแยง อ.แม่ริม ต.หนองหาร อ.สันทราย อำฝาง ต.แม่สูน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ ,และต.เหมืองง่า อ.เมือง จ.ลำพูน, สิ่งของสั่นไหวและรู้สึกสั่นไหวที่ อ.เมือง อ.เชียงของ อ.เวียงป่าเป้า ต.หนองแรด อ.เทิง ต.นาวงแล ต.ริมกก อ.เมืองเชียงราย อ.แม่สาย ต.สันทราย อ.เมืองเชียงราย อ.เชียงของ ต.แม่สรวย อ.แม่สรวย จ.เชียงราย/ รู้สึกสั่นไหวที่ ต.ภูซาง อ.ภูซาง, ต.ท่าวังทอง อ.เมือง จ.พะเยา/บ้านเดี่ยว มากกว่า 1 ชั้น ชั้น 3: สิ่งของสั่นไหวที่ ต.หนองหอย อ.เมือง จ.เชียงใหม่/อาคารสำนักงาน 8: ชั้น รู้สึกสั่นไหวและเตียงสั่นที่ อ.เมือง จ.อุดรธานี/ อาคารสำนักงานชั้น 13: รู้สึกสั่นไหว อ.เมือง จ.เชียงใหม่, รู้สึกสั่นไหว อ.เมือง จ.ลำปาง/ตึกแถว ชั้น 4 : เตียงสั่นที่ จ.ลำปาง/ คอนโดมิเนียม ชั้น 4: รู้สึกสั่นไหวที่ ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ /คอนโดมิเนียม ชั้น 6: เตียงสั่นที่ ต.หนองป่าครั่ง อ.เมือง จ.เชียงใหม่/ คอนโดมิเนียม ชั้น 8: สิ่งของสั่นไหวที่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่/คอนโดมิเนียม ชั้น 30: อาคารสั่นไหวที่ เขตมักกะสัน กรุงเทพมหานคร/คอนโดมิเนียม ชั้น 36: อาคารสั่นไหว เขตห้วยขวาง พระราม 9 กรุงเทพมหานคร/นั่งร้าน: อาคารสั่นไหว อ.พาน จเ.ชียงราย/ตึกแถว อาคารสั่นไหวที่ อ.เชียงแสน จ.เชียงราย/ตึกแถว ชั้น 2: เตียงสั่นที่ ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย/ตึกแถว ชั้น 3: เตียงสั่นไหวที่ อ.เมืองและอ.สันทราย จ.เชียงใหม่/ อาคารสำนักงานชั้น 3: รู้สึกสั่นไหวที่ ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่/อาคารสำนักงานชั้น 4: รู้สึกสั่นไหวที่ ต.บลเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย/อาคารสำนักงานชั้น 5: รู้สึกสั่นไหวที่ อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย
21 กรกฎาคม 2565
เวลา 23:40:08 น.
5.1 ประเทศเมียนมา ( 21.161°N , 99.900°E )
หอพัก ชั้น 1: เตียงสั่นและเก้าอี้สั่นเล็กน้อยที่ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย/ หอพัก ชั้น 2: เตียงสั่นและสิ่งของสั่นไหวที่ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย/ หอพัก ชั้น 3: ประตูกระจกสั่นที่อ.เชียงของ จ.เชียงราย/ บ้านเดี่ยว 1 ชั้น:บ้านสั่น เตียงสั่น โคมไฟแกว่ง รู้สึกสั่นไหวแรงที่อ.เมือง, อ.เชียงแสน และ อ.เชียงของ จ.เชียงราย/ บ้านเดี่ยว มากกว่า 1 ชั้น ชั้น 2:สิ่งของสั่นสะเทือนและรู้สึกสั่นไหวที่อ.เชียงของ จ.เชียงราย, รู้สึกสั่นไหวแรงที่ อ.แม่จัน จ.เชียงราย
30 มิถุนายน 2565
เวลา 01:54:42 น.
5.4 ประเทศเมียนมา ( 21.119°N, 99.883°E )
บนพื้น: รู้สึกสั่นไหวที่ต.เวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงรายและต.แม่สาว อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่/ บ้านเดี่ยว 1 ชั้น:รู้สึกสั่นไหว เตียงสั่น กระจกหน้าต่างสั่นที่ต.รอบเวียง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่และต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย, บ้านสั่นที่ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย/ บ้านเดี่ยว มากกว่า 1 ชั้น ชั้น 2:รู้สึกสั่นไหว 2 รอบและบ้านสั่นที่ต.โป่งผา อ.เมือง อ.แม่สาย อ.แม่จัน อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย/ หอพัก/อพาร์ทเมนท์/แฟลต/แมนชั่น ชั้น 1:รู้สึกสั่นไหวที่ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย/ หอพัก/อพาร์ทเมนท์/แฟลต/แมนชั่น ชั้น 2:ตึกสั่นไหวที่ต.แม่เงิน อ.เชียงแสนและอ.เมือง จ.เชียงราย/ หอพัก/อพาร์ทเมนท์/แฟลต/แมนชั่น ชั้น 12: รู้สึกสั่นไหวและสิ่งของสั่นไหวที่ ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่/ ตึกแถว/ทาวน์โฮม/ทาวน์เฮาส์ ชั้น 2:รู้สึกสั่นไหว 2 รอบที่ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงรายและรู้สึกสั่นไหวที่อ.เมือง จ.เชียงราย/ ตึกแถว/ทาวน์โฮม/ทาวน์เฮาส์ ชั้น 4: รู้สึกสั่นไหวที่ จ.เชียงราย/ คอนโดมิเนียม ชั้น 8: ตึกสั่นและรู้สึกสั่นไหวแรงที่จ.เชียงราย/ อาคารสำนักงานไม่เกิน 5 ชั้น ชั้น 3: รู้สึกสั่นไหวที่อ.เมือง จ.ลำพูน
8 มิถุนายน 2565
เวลา 10:26:29 น.
5.0 ประเทศเมียนมา ( 21.151°N , 99.866°E )
บนพื้น: เวียนศีรษะ เก้าอี้สั่นที่ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย, บ้านเดี่ยว 1 ชั้น: บ้านไม้สั่น รู้สึกได้ถึงแรงสั่นสะเทือนที่ต.แม่คำ อ.แม่จัน จ.เชียงราย, บ้านเดี่ยว มากกว่า 1 ชั้น ชั้น 1: บ้านไม้สั่น รู้สึกได้ถึงแรงสั่นสะเทือนที่ต.แม่ไร่ อ.แม่จัน จ.เชียงราย, อาคารสำนักงานไม่เกิน 5 ชั้น ชั้น 2:เก้าอี้และโต๊ะสั่น น้ำในแก้วกระเพื่อมที่อ.แม่สาย จ.เชียงราย, อาคารสำนักงานไม่เกิน 5 ชั้น ชั้น 3: รู้สึกสั่นไหวที่อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย
29 พฤษภาคม 2565
เวลา 02:58:44 น.
2.6 ต.เมืองพาน อ.พาน จ.เชียงราย ( 19.580°N , 99.735°E )
บ้านเดี่ยว 1 ชั้น: บ้านสั่นแรงและรู้สึกสั่นไหวที่ต.ป่าหุ่ง ต.เมืองพานและอ.พาน จ.เชียงราย/ บ้านเดี่ยว มากกว่า 1 ชั้น ชั้น 2: เพดานสั่นและรู้สึกสั่นไหวที่ต.แม่อ้อและต.สันกลาง อ.พาน จ.เชียงราย
26 พฤษภาคม 2565
เวลา 10:58:26 น.
2.9 ต.จอมหมอกแก้ว อ.แม่ลาว จ.เชียงราย ( 19.756°N , 99.683°E )
ทาวน์โฮม/ทาวน์เฮาส์ ชั้น 1: รู้สึกสั่นไหวที่ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย/ บ้านเดี่ยว มากกว่า 1 ชั้น ชั้น 1: บ้านและสิ่งของสั่นไหวที่ต.แม่สรวย อ.แม่สรวย จ.เชียงราย/ บ้านเดี่ยว มากกว่า 1 ชั้น ชั้น 2: รู้สึกสั่นไหวที่อ.แม่ลาว จ.เชียงราย/ อาคารสำนักงานไม่เกิน 5 ชั้น ชั้น 1: เก้าอี้สั่นไหวที่สำนักงานเทศบาลตำบลสันทราย อ.เมือง จ.เชียงราย
14 เมษายน 2565
เวลา 14:04:11 น.
3.2 ต.แม่ศึก อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ ( 18.581°N , 98.342°E )
บนพื้น:รู้สึกสั่นไหวที่ ต.แม่ศึก อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
28 เมษายน 2565
เวลา 15:26:25 น.
3.2 ต.นายาง อ.สบปราบ จ.ลำปาง ( 17.936°N , 99.298°E )
บนพื้นดิน: รู้สึกสั่นไหวที่ ต.นายาง อ.สบปราบ จ.ลำปาง
5 เมษายน 2565
เวลา 03:47:49 น.
3.6 ต.ไผ่ล้อม อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ ( 17.512°N , 100.048°E )
บ้านเดี่ยว 1 ชั้น: บ้านสั่นรู้สึกได้ถึงแรงสั่นไหว ที่ต.ไผ่ล้อม อ.ลับแล และ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์, รู้สึกสั่นไหวที่ต.นครเดิฐ อ.ศรีนคร จ.สุโขทัย/ บ้านเดี่ยว มากกว่า 1 ชั้น: เตียงสั่นและรู้สึกสั่นไหว ที่ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์/ บ้านเดี่ยว มากกว่า 1 ชั้น ชั้น 2: บ้านสั่น ที่ต.ไผ่ล้อม อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์,บ้านและสิ่งของสั่นไหว มีอา​ฟเตอร์ช็อ​คตามมาที่ ต.ทุ่งยั้ง อ.ลับแล และต.ข่อยสูง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์/ หอพักชั้น 2: เตียงและบ้านสั่นแรง ที่ต.ป่าเซ่า อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์
4 เมษายน 2565
เวลา 03:35:43 น.
3.3 ต.ไผ่ล้อม อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ ( 17.512°N , 100.055°E )
บ้านเดี่ยว มากกว่า 1 ชั้น ชั้น 2: บ้านสั่นสะเทือนแรง ที่ต.ทุ่งยั้ง อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์
19 มีนาคม 2565
เวลา 00:52:01 น.
3.8 ประเทศเมียนมา ( 20.646°N , 99.881°E )
บ้านเดี่ยว 1 ชั้น :รู้สึกสั่นไหว ที่หมู่บ้านปิยะพร อ.แม่สาย จ.เชียงราย และบ้านสั่นที่ดอยผาหมี ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย/ ตึกแถว/ทาวน์โฮม/ทาวน์เฮาส์ ชั้น 2 : รู้สึกสั่นไหวที่ อ.แม่สาย จ.เชียงราย/ ตึกแถว/ทาวน์โฮม/ทาวน์เฮาส์ ชั้น 3 : รู้สึกสั่นไหวที่ ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
เหตุการณ์ที่ 1 to 20 of 437
* M/I คือ ขนาด(Magnitude) / ความรุนแรง(Intensity)