หน้าหลัก แจ้งเหตุรู้สึกสั่นไหว ติดต่อกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
วันศุกร์ที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2564แจ้งเหตุรู้สึกสั่นไหว

ร้องเรียน / ร้องทุกข์สถิติข้อมูลแผ่นดินไหวที่มีผลกระทบต่อประเทศไทย

วันที่ - เวลา M/I ศูนย์กลาง
22 มีนาคม 2564
เวลา 01:38:34 น.
2.1 อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน ( 18.159°N , 97.993°E )
รู้สึกสั่นไหว สะเทือนชั่วขณะ เหมือนรถบรรทุกหนักแล่นผ่าน บ้านโป่ง ม.12 ตำบลบ้านกาศ บ้านเดี่ยว 1 ชั้น
5 กุมภาพันธ์ 2564
เวลา 18:47:46 น.
5.4 ประเทศเมียนมา ( 21.036°N , 97.838°E )
รู้สึกสั่นไหว สิ่งของสั่นไหว ต.นางแล อ.เมือง, ต.ป่างิ้ว อ.เวียงป่าเป้า, ค่ายเม็งรายมหาราช อ.เมือง, บ้านดงสุวรรณ ต.สันทราย อ.แม่จัน, บ้านด้ายท่าล้อ ต.เวียงชัย อ.เวียง จ.เชียงราย, มหาวิิทยาลัยพายัพ อาคารสำนักงานไม่เกิน 5 ชั้น ชั้น 3, ตึกสั่น อำเภอฝาง, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
30 ธันวาคม 2563
เวลา 22:15:31 น.
2.1 อ.เมืองเลย จ.เลย ( 17.612°N , 101.688°E )
รู้สึกสั่นไหว เสียงสะเทือนของพื้นบ้าน, บ้านนาม่วง ต.ศรีสองรัก อ.เมือง จ.เลย
26 กันยายน 2563
เวลา 18:39:02 น.
2.5 อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย ( 19.823°N , 99.928°E   )
รู้สึกสั่นไหว หลังคา,บ้านสั่น บ้านหนองหล่ม อ.เวียงชัย, บ้านโป่งฮึ้ง ต.ห้วยสัก อ.เมือง, วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย
24 สิงหาคม 2563
เวลา 21:27:05 น.
3.6 ประเทศลาว ( 19.415°N , 101.247°E )
รู้สึกสั่นไหว บ้านสั่น เมืองหงสา แขวงไชยบุรี ประเทศลาว
20 กรกฎาคม 2563
เวลา 12:14:50 น.
2.8 อ.เมือง จ.เลย ( 17.502°N , 101.513°E )
รู้สึกสั่นไหว บ้านสั่น ต.ศรีสองรัก อ.เมือง จ.เลย
17 กรกฎาคม 2563
เวลา 21:03:41 น.
5.8 หมู่เกาะอันดามัน ประเทศอินเดีย ( 11.713°N , 95.284°E  )
รู้สึกสั่นไหว บ้านสั่น พระราม 9 กทม.
25 มิถุนายน 2563
เวลา 21:37:04 น.
3.8 อ.เมือง จ.เลย ( 17.6°N , 101.68°E )
รู้สึกสั่นไหว บ้านสั่น บ้านกกซ้อ​ ต.ทรายขาว​ อ.วังสะพุง, ต.นาอ้อ ต.น้ำหมาน ต.กุดป่อง ต.นาแขม ต.ศรีสองรัก บ้านขอนแดง ต.นาอาน อ.เมือง, บ้านนาสี บ้านธาตุ อ.เชียงคาน จ.เลย
9 มิถุนายน 2563
เวลา 22:50:53 น.
2.9 อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ ( 19.02°N , 99.026°E  )
รู้สึกสั่นไหว บ้านสั่น บ้านศรีงาม ต.แม่แฝก อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
22 พฤษภาคม 2563
เวลา 22:24:15 น.
3.5 ประเทศเมียนมา ( 15.77°N , 97.783°E )
รู้สึกสั่นไหว บ้านสั่น อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี
18 พฤษภาคม 2563
เวลา 00:08:38 น.
1.8 อ.แม่ลาว จ.เชียงราย ( 19.753°N , 99.803°E )
รู้สึกสั่นไหว บ้านป่าก่อดำ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย
3 พฤษภาคม 2563
เวลา 08:27:02 น.
2.2 อ.เมือง จ.เชียงราย ( 19.841°N , 99.667°E   )
รู้สึกสั่นไหว บ้านสั่น บ้านดงมะเฟือง ต.จอมหมอกแก้ว อ.แม่ลาว จ.เชียงราย
25 เมษายน 2563
เวลา 13:36:26 น.
2.3 อ.แม่ลาว จ.เชียงราย ( 19.734°N , 99.643°E )
รู้สึกสั่นไหว บ้านสั่น ต.จอมหมอกแก้ว อ.แม่ลาว จ.เชียงราย
16 เมษายน 2563
เวลา 18:45:25 น.
6.1 ประเทศเมียนมา ( 22.798°N , 94.111°E )
รู้สึกสั่นไหว บ้านสั่น ห้วยขวาง กทม.
14 เมษายน 2563
เวลา 04:03:03 น.
4.3 ประเทศลาว ( 19.561°N , 101.325°E )
รู้สึกสั่นไหว บ้านสั่น ประเทศลาว ติดกับอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน / ต.ทุ่งช้าง อ.ทุ่งช้าง จ.น่าน
29 กุมภาพันธ์ 2563
เวลา 01:13:03 น.
4.5 ประเทศลาว ( 20.953°N , 101.297°E )
รู้สึกสั่นไหว บ้านสั่น แขวง หลวงน้ำทา ประเทศลาว
7 กุมภาพันธ์ 2563
เวลา 18:50:40 น.
3.5 ประเทศลาว ( 19.528°N , 101.438°E  )
รู้สึกสั่นไหว บ้านสั่น ต.ห้วยโก๋น อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน
6 กุมภาพันธ์ 2563
เวลา 18:10:32 น.
2.8 อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ( 11.46°N , 99.41°E )
รู้สึกสั่นไหว บ้านสั่น ต.ธงชัย อ.บางสะพาน, อ.ทับสะแก จ.ประจวบฯ
26 มกราคม 2563
เวลา 00:42:49 น.
2.2 อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา ( 8.863°N , 98.383°E   )
รู้สึกสั่นไหว บ้านสั่น ต.โคกเคียน อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา
14 ธันวาคม 2562
เวลา 07:12:16 น.
3.2 ประเทศลาว ( 19.54°N , 101.382°E      )
รู้สึกสั่นไหว บ้านสั่น อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน
เหตุการณ์ที่ 1 to 20 of 395
* M/I คือ ขนาด(Magnitude) / ความรุนแรง(Intensity)