หน้าหลัก แจ้งเหตุรู้สึกสั่นไหว ติดต่อกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
วันพุธที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2567แจ้งเหตุรู้สึกสั่นไหว

ร้องเรียน / ร้องทุกข์สถิติข้อมูลแผ่นดินไหวที่มีผลกระทบต่อประเทศไทย

วันที่ - เวลา M/I ศูนย์กลาง
1 เมษายน 2567
เวลา 05:31:21 น.
3.0 ต.เวียง อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ ( 19.366°N , 99.230°E )
บ้านเดี่ยว 1 ชั้น : รู้สึกบ้านสั่น ต้นไม้สั่นไหว ที่ต.แม่แวน ต.เวียง อ.พร้าว จ.เชียงใหม่
1 เมษายน 2567
เวลา 03:25:58 น.
2.8 ต.ป่าไผ่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ ( 18.917°N , 99.070°E )
(1) บ้านเดี่ยว มากกว่า 1 ชั้น ชั้น 2 : รู้สึกถึงการสั่นสะเทือน ประตูกระจกสั่น ที่ ต.หนองหาร ต.ป่าไผ่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ (2) ตึกแถว/ทาวน์โฮม/ทาวน์เฮาส์ ชั้น 3 : รู้สึกบ้านและสิ่งของในบ้านสั่นไหว ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
28 กุมภาพันธ์ 2567
เวลา 01:28:53 น.
3.4 ต.แม่นาเติง อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ( 19.505°N , 98.443°E )
บ้านเดี่ยว ชั้น 2 : รู้สึกบ้านสั่นสะเทือน ที่ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน
11 กุมภาพันธ์ 2567
เวลา 13:56:15 น.
2.7 ต.วัดเกต อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ ( 18.797°N , 99.019°E )
(1)บ้านเดี่ยว 1 ชั้น: บ้านสั่นแรงที่ต.ฟ้าฮ่าม อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ (2)หอพัก/อพาร์ทเมนท์/แฟลต/แมนชั่น ชั้น 3: รู้สึกสั่นไหวที่ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
20 มกราคม 2567
เวลา 22:16:11 น.
2.4 ต.ป่าเด็ง อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี ( 12.663°N , 99.400°E )
บนพื้น: บ้านสั่นที่ต.ป่าเด็ง อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี
20 มกราคม 2567
เวลา 09:13:12 น.
3.0 ต.ป่าเด็ง อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี ( 12.709°N , 99.477°E )
บนพื้น: บ้านสั่นที่ต.ป่าเด็ง อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี
19 พฤศจิกายน 2566
เวลา 03:07:40 น.
4.0 ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี ( 15.185°N , 98.404°E )
(1)บ้านเดี่ยว มากกว่า 1 ชั้น ชั้น 2: บ้านสั่นที่ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี/ (2)บ้านเดี่ยว 1 ชั้น: บ้านสั่นที่ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี
17 พฤศจิกายน 2566
เวลา 18:23:37 น.
4.4 ประเทศเมียนมา ( 21.261°N , 99.372°E )
(1)หอพัก/อพาร์ทเมนท์/แฟลต/แมนชั่น ชั้น 4 : รู้สึกประตูกระจกและเตียงสั่นที่ ต.ท่าสุด อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย/ (2)บ้านเดี่ยว 1 ชั้น : รู้สึกบ้านและหน้าต่างสั่นที่ ต.บ้านด้าย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
17 พฤศจิกายน 2566
เวลา 17:01:20 น.
3.7 ประเทศเมียนมา ( 21.252°N , 99.354°E )
หอพัก/อพาร์ทเมนท์/แฟลต/แมนชั่น ชั้น 4 : รู้สึกสั่นไหวที่ ต.ฟ้าฮ่าม อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
17 พฤศจิกายน 2566
เวลา 13:02:20 น.
4.7 ประเทศเมียนมา ( 21.197°N , 99.385°E )
อาคารสำนักงานไม่เกิน 10 ชั้น ชั้น 7 : รู้สึกสั่นไหวเบาๆที่ ต.ท่าสุด อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย
17 พฤศจิกายน 2566
เวลา 08:37:10 น.
6.4 ประเทศเมียนมา ( 21.189°N , 99.344°E )
(1)บนพื้น: รู้สึกสั่นไหว น้ำกระเพื่อมที่ต.เวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่/ (2)บ้านเดี่ยว 1 ชั้น: บ้านสั่นที่ต.บ้านด้าย ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย ต.แม่พริก อ.แม่สรวย ต.เวียง ต.หนองจ๊อม ต.สันทราย อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย, ต.แม่อาย อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่/ (3)อาคารสำนักงานไม่เกิน 5 ชั้น ชั้น 1: รู้สึกสั่นไหวแรง ตึกสั่นที่ต.เวียง อ.เมืองเชียงราย ต.แม่ฟ้าหลวง อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย, ต.เวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่/ (4)อาคารสำนักงานไม่เกิน 5 ชั้น ชั้น 2: รู้สึกสั่นไหวที่ต.เมืองพาน อ.พาน จ.เชียงราย/ (5)อาคารสำนักงานไม่เกิน 5 ชั้น ชั้น 3: สิ่งของสั่นและรู้สึกสั่นไหวที่ต.เวียง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย, ต.สุเทพ ต.ป่าตัน อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่/ (6)อาคารสำนักงานไม่เกิน 5 ชั้น ชั้น 4: ตึกสั่นและสิ่งของสั่นไหวที่ต.ศรีภูมิ ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่, ต.ท่าวังผา อ.ท่าวังผา จ.น่าน/ (7)อาคารสำนักงานไม่เกิน 5 ชั้น ชั้น 5: ตึกสั่นที่ต.ท่าสุด อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย/ (8)ตึกแถว/ทาวน์โฮม/ทาวน์เฮาส์ ชั้น 1: โต๊ะทำงานและประตูสั่นที่ต.ไชยสถาน อ.สารภี จ.เชียงใหม่/ (9)ตึกแถว/ทาวน์โฮม/ทาวน์เฮาส์ ชั้น 2: โต๊ะเก้าอี้สั่นที่ต.ฟ้าฮ่าม อ.เมืองเชียงใหม่ ต.ป่าบง อ.สารภี จ.เชียงใหม่, ต.ป่าสัก อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน/ (10)อาคารสำนักงานไม่เกิน 10 ชั้น ชั้น 7: รู้สึกสั่นไหวที่ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น/ (11)อาคารสำนักงานมากกว่า 10 ชั้น ชั้น 5: รู้สึกสั่นไหวที่ต.จอมพล อ.จตุจักร จ.กรุงเทพมหานคร/ (12)อาคารสำนักงานมากกว่า 10 ชั้น ชั้น 10: ตึกและโต๊ะทำงานสั่นที่ต.ทุ่งสองห้อง อ.หลักสี่ จ.กรุงเทพมหานคร, ต.หนองหอย อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่/ (13)อาคารสำนักงานมากกว่า 10 ชั้น ชั้น 16: รู้สึกสั่นไหวที่ต.บางกะปิ อ.ห้วยขวาง จ.กรุงเทพมหานคร/ (14)หอพัก/อพาร์ทเมนท์/แฟลต/แมนชั่น ชั้น 2: ตึกสั่นที่ต.ท่าสุด อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย/ (15)หอพัก/อพาร์ทเมนท์/แฟลต/แมนชั่น ชั้น 3: ตึกและสิ่งของสั่นแรงมากที่ต.ท่าสุด อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย, ต.จองคำ อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน/ (16)หอพัก/อพาร์ทเมนท์/แฟลต/แมนชั่น ชั้น 4: โต๊ะสั่นที่ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย/ (17)หอพัก/อพาร์ทเมนท์/แฟลต/แมนชั่น ชั้น 5: เตียงสั่นที่ต.หนองป่าครั่ง อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่/ (18)คอนโดมิเนียม ชั้น 5: ได้ยินเสียงเบียดเสียดจากเสาโครงสร้างหลักและม่านลูกปัดแกว่งไกวต.สามเสนใน อ.พญาไท จ.กรุงเทพมหานคร/ (19)คอนโดมิเนียม ชั้น 6: โต๊ะสั่นที่ต.หมากแข้ง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี/ (20)คอนโดมิเนียม ชั้น 28: สิ่งของสั่น น้ำกระเพื่อมที่ต.คลองสาน อ.คลองสาน จ.กรุงเทพมหานคร
9 พฤศจิกายน 2566
เวลา 14:30:19 น.
4.7 ต.เวียงเหนือ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ( 19.486°N , 98.447°E )
(1) บนพื้น : รู้สึกสั่นไหวที่ ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่/ (2) บ้านเดี่ยว 1 ชั้น : สิ่งของและบ้านสั่นไหว ที่ ต.หนองจ๊อม อ.สันทราย , ต.สบเตี๊ยะ อ.จอมทอง , ต.ฟ้าฮ่าม อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ , ต.ทุ่งกว๋าว อ.เมืองปาน จ.ลำปาง , ต.แม่นาเติง อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน/ (3) บ้านเดี่ยว มากกว่า 1 ชั้น ชั้น 2 : เตียงสั่นที่ ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่/ (4) ตึกแถว/ทาวน์โฮม/ทาวน์เฮาส์ ชั้น 2 : รู้สึกสั่นไหวที่ ต.ช้างเผือก , ต.ช้างม่อย อ.เมืองเชียงใหม่, ต.สันกลาง อ.สันกำแพง , ต.ไชยสถาน อ.สารภี จ.เชียงใหม่/ (5) ตึกแถว/ทาวน์โฮม/ทาวน์เฮาส์ ชั้น 3 : รู้สึกสั่นไหว และกระจกสั่นที่ ต.สุเทพ และ ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่/ (6) หอพัก/อพาร์ทเมนท์/แฟลต/แมนชั่น ชั้น 3 : รู้สึกสั่นไหวที่ ต.ช้างเผือก ,ต.ป่าตัน อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ และ ต.จองคำ อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน/ (7) หอพัก/อพาร์ทเมนท์/แฟลต/แมนชั่น ชั้น 4 : ตึกสั่นที่ ต.ช้างเผือก , ต.หนองป่าครั่ง , ต.ฟ้าฮ่าม , ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่/ (8) อาคารสำนักงานไม่เกิน 5 ชั้น ชั้น 1 : คอมพิวเตอร์สั่นที่ ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง , ตึกสั่นไหว กระจกกั้นห้องสั่น ที่ ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ , ต.บ่อแก้ว อ.สะเมิง , ต.สะเมิงเหนือ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่/ (9) อาคารสำนักงานไม่เกิน 5 ชั้น ชั้น 2 : ตึกสั่น รู้สึกสั่นไหวที่ ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน, ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ , และ ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง , รู้สึกสั่นไหว 2 ครั้ง ที่ ต.ป่าสัก อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน/ (10) อาคารสำนักงานไม่เกิน 5 ชั้น ชั้น 3 : ตึกสั่น รู้สึกเหมือนรถบรรทุกขนาดใหญ่ขนของผ่าน ต.บ้านกลาง อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน ,ต.หนองป่าครั่ง อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ , เก้าอี้สั่น ที่ ต.จองคำ อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน , ต.เหมืองง่า อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน และ ต.หนองป่าครั่ง อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่/ (11) อาคารสำนักงานไม่เกิน 5 ชั้น ชั้น 4 : รู้สึกสั่นไหวที่ ต.ศรีภูมิ , ต.วัดเกต อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่/ (12) อาคารสำนักงานไม่เกิน 5 ชั้น ชั้น 5 : โต๊ะสั่น ที่ ต.วัดเกต อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่/ (13) อาคารสำนักงานมากกว่า 10 ชั้น ชั้น 1 : เก้าอี้สั่นที่ ต.หนองป่าครั่ง อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่/ (14) อาคารสำนักงานไม่เกิน 10 ชั้น ชั้น 5 : ตึกสั่นที่ ต.สันทราย อ.หนองหาร จ.เชียงใหม่/ (15) อาคารสำนักงานไม่เกิน 10 ชั้น ชั้น 7 : โต๊ะสั่น เวียนศีรษะ ที่ ต.ช้างคลาน อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
31 ตุลาคม 2566
เวลา 07:46:09 น.
3.0 ต.แม่กรณ์ อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย ( 19.845°N , 99.662°E )
อาคารสำนักงานไม่เกิน 5 ชั้น ชั้น 3: ผ้าม่านสั่นไหวและมีเสียงดังที่ต.ริมกก และ ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย
21 กันยายน 2566
เวลา 00:45:26 น.
3.6 ต.ดงมะดะ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย ( 19.750°N , 99.693°E )
(1)บ้านเดี่ยว 1 ชั้น: รู้สึกสั่นไหวประมาณ 5 วินาทีที่ต.ธารทอง ต.เมืองพาน อ.พาน, ต.สันทราย อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย/ (2)บ้านเดี่ยว มากกว่า 1 ชั้น ชั้น 2: เตียงและพื้นบ้านสั่นสะเทือนที่ต.ท่าสาย อ.เมืองเชียงราย, ต.ดงมะดะ ต.จอมหมอกแก้ว อ.แม่ลาว, ต.ทรายขาว อ.พาน และต.แม่สรวย อ.แม่สรวย จ.เชียงราย/ (3)หอพัก/อพาร์ทเมนท์/แฟลต/แมนชั่น ชั้น 3: รู้สึกสั่นไหวที่ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย
12 กันยายน 2566
เวลา 03:32:41 น.
4.1 ประเทศลาว ( 20.830°N , 101.116°E )
หอพัก/อพาร์ทเมนท์/แฟลต/แมนชั่น ชั้น 2: รู้สึกสั่นไหวที่ต.บ้านแซว อ.เชียงแสน จ.เชียงราย
17 สิงหาคม 2566
เวลา 02:26:28 น.
3.3 ต.แม่ปั๋ง อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ ( 19.175°N , 99.206°E )
อาคารสำนักงานไม่เกิน 5 ชั้น ชั้น 1: รู้สึกสั่นไหวเหมือนรถบรรทุกแล่นผ่านที่ต.แม่ปั๋ง อ.พร้าว จ.เชียงใหม่
30 มิถุนายน 2566
เวลา 23:46:52 น.
5.0 ประเทศเมียนมา ( 21.167°N , 99.312°E )
(1)บ้านเดี่ยว 1 ชั้น: สิ่งของและบ้านสั่นที่ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย ต.แม่สลองใน อ.แม่ฟ้าหลวง ต.ป่าซาง อ.แม่จัน จ.เชียงราย, ต.แม่นาวาง อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่/ (2)บ้านเดี่ยว มากกว่า 1 ชั้น ชั้น 2: สิ่งของสั่นและรู้สึกสั่นไหวที่ต.เวียงพางคำ ต.โป่งงาม อ.แม่สาย ต.ท่าข้าวเปลือก อ.แม่จัน ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย, ต.เวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่/ (3)ตึกแถว/ทาวน์โฮม/ทาวน์เฮาส์ ชั้น 2: รู้สึกสั่นไหว หน้าต่างสั่นที่ต.เวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย/ (4)ตึกแถว/ทาวน์โฮม/ทาวน์เฮาส์ ชั้น 3: บ้านสั่นที่ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย/ (5)หอพัก/อพาร์ทเมนท์/แฟลต/แมนชั่น ชั้น 2: เตียงสั่นที่ต.จองคำ อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน/ (6)หอพัก/อพาร์ทเมนท์/แฟลต/แมนชั่น ชั้น 4: เตียงสั่นที่ต.ท่าสุด อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย/ (7)อาคารสำนักงานไม่เกิน 5 ชั้น ชั้น 2: เตียงสั่นที่ต.ริมกก อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย
29 มิถุนายน 2566
เวลา 00:17:56 น.
4.5 ต.ไผ่ล้อม อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก ( 16.558°N , 100.368°E )
(1)บ้านเดี่ยว 1 ชั้น: รู้สึกสั่นไหวที่ต.บึงพระ ต.อรัญญิก อ.เมืองพิษณุโลก ต.พันชาลี อ.วังทอง จ.พิษณุโลก/ เตียงและสิ่งของสั่นที่ต.ในเมือง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร, ต.หนองปลิง อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร/ บ้านสั่นที่อ.โกสัมพีนคร จ.กำแพงเพชร, ต.ปากทาง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร/ (2)บ้านเดี่ยว มากกว่า 1 ชั้น ชั้น 2: บ้านสั่น รู้สึกสั่นไหวแรง เตียงสั่น กระจกสั่น ที่ต.ท่าโพธิ์ ต.พลายชุมพล ต.หัวรอ ต.ท่าทอง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก, ต.วังทรายพูน อ.วังทรายพูน ต.ป่ามะคาบ ต.ในเมือง ต.เมืองเก่า อ.เมืองพิจิตร ต.รังนก อ.สามง่าม ต.เขาเจ็ดลูก อ.ทับคล้อ ต.สากเหล็ก อ.สากเหล็ก ต.บ้านนา อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร, ต.ด่านซ้าย อ.ด่านซ้าย จ.เลย/ (3)หอพัก/อพาร์ทเมนท์/แฟลต/แมนชั่น ชั้น 1: รู้สึกสั่นไหวที่ต.ท่าโพธิ์ อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก/ (4)หอพัก/อพาร์ทเมนท์/แฟลต/แมนชั่น ชั้น 2: บ้านสั่น รู้สึกสั่นไหวที่ต.หนองปลิง อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์/ (5)หอพัก/อพาร์ทเมนท์/แฟลต/แมนชั่น ชั้น 3: รู้สึกสั่นไหวที่ต.ท่าโพธิ์ อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก/ (6)หอพัก/อพาร์ทเมนท์/แฟลต/แมนชั่น ชั้น 4: รู้สึกสั่นไหวที่ต.ท่าโพธิ์ ต.งิ้วง
19 มิถุนายน 2566
เวลา 08:40:23 น.
6.0 นอกชายฝั่งทางตอนใต้ของประเทศเมียนมา ( 15.266°N , 96.248°E )
(1)หอพักชั้น 16: ตึกสั่นที่ต.วังใหม่ อ.ปทุมวัน จ.กรุงเทพมหานคร/ (2)คอนโดมิเนียม ชั้น 10: สิ่งของสั่นและรู้สึกสั่นไหวที่ต.วัดชลอ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี/ (3)คอนโดมิเนียม ชั้น 11: รู้สึกสั่นไหวที่แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร/ (4)คอนโดมิเนียม ชั้น 14: รู้สึกสั่นไหวที่แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน/ (5)คอนโดมิเนียม ชั้น 17: รู้สึกสั่นไหวที่แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพมหานคร/ (6)คอนโดมิเนียม ชั้น 21: รู้สึกสั่นไหว โคมไฟสั่นที่แขวงจอมพลและแขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร, แขวงสวนหลวง (7)เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานครและต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี/ (8)คอนโดมิเนียม ชั้น 24: รู้สึกเวียนศีรษะที่ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี/ (9)คอนโดมิเนียม ชั้น 25: รู้สึกสั่นไหวที่แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร/ (10)คอนโดมิเนียม ชั้น 26: ตึกสั่นที่แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร/ (11)คอนโดมิเนียม ชั้น 33: โคมไฟห้อยเพดานแกว่งและรู้สึกสั่นไหวที่แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร/ (12)คอนโดมิเนียม ชั้น 37: มูลี่ไม้แกว่งที่แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร/ (13)อาคารสำนักงานมากกว่า 10 ชั้น ชั้น 4: รู้สึกสั่นไหวที่แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร/ (14)อาคารสำนักงานมากกว่า 10 ชั้น ชั้น 5: รู้สึกสั่นไหวที่แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร/ (15)อาคารสำนักงานไม่เกิน 10 ชั้น ชั้น 7: รู้สึกสั่นไหว ป้ายและโต๊ะสั่นที่ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรีและแขวงจันทรเกษม, แขวงสามเสนใน เขตพญาไท, แขวงลาดยาว เขตจตุจักร และแขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร/ (16)อาคารสำนักงานไม่เกิน 10 ชั้น ชั้น 8: รู้สึกสั่นไหวที่แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อและแขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่กรุงเทพมหานคร/ (17)อาคารสำนักงานมากกว่า 10 ชั้น ชั้น 9: ตึกและสิ่งของสั่นที่แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่, แขวงคลองเตย เขตคลองเตย, แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี, แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานครและต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี/ (18)อาคารสำนักงานไม่เกิน 10 ชั้น ชั้น 10: ตึกและเก้าอี้สั่นที่แขวงดุสิต เขตดุสิต และแขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่กรุงเทพมหานคร/ (19)อาคารสำนักงานมากกว่า 10 ชั้น ชั้น 11: รู้สึกสั่นไหวที่แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร และต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี/ (20)อาคารสำนักงานมากกว่า 10 ชั้น ชั้น 12: ตึกสั่น รู้สึกสั่นไหว ที่แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน, แขวงจันทรเกษมและจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร/ (21)อาคารสำนักงานมากกว่า 10 ชั้น ชั้น 13: เก้าอี้สั่นที่แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา, แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร/ (22)อาคารสำนักงานมากกว่า 10 ชั้น ชั้น 14: รู้สึกสั่นไหวที่แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่, แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน, แขวงคลองเตย เขตคลองเตย และแขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร/ (23)อาคารสำนักงานมากกว่า 10 ชั้น ชั้น 15: รู้สึกสั่นไหว คอมและมูลี่สั่นที่แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน, แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร, ตึกสั่นแรงที่แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร/ (24)อาคารสำนักงานมากกว่า 10 ชั้น ชั้น 16: รู้สึกเวียนศีรษะและมูลี่สั่นที่แขวงลุมพินี เขตปทุมวันและแขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร/ (25)อาคารสำนักงานมากกว่า 10 ชั้น ชั้น 18: รู้สึกสั่นไหวที่แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร/ (26)อาคารสำนักงานมากกว่า 10 ชั้น ชั้น 19: ตึกสั่นที่แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร/ (27)อาคารสำนักงานมากกว่า 10 ชั้น ชั้น 20: สิ่งของสั่นไหวที่แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร/ (28)อาคารสำนักงานมากกว่า 10 ชั้น ชั้น 22: รู้สึกสั่นไหว โคมไฟแกว่งเบาๆ ฝ้าลั่น ที่แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร/ (29)อาคารสำนักงานมากกว่า 10 ชั้น ชั้น 23: รู้สึกสั่นไหว ตึกสั่นที่ต.คลองเกลือ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรีและแขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร/ (30)อาคารสำนักงานมากกว่า 10 ชั้น ชั้น 25: สิ่งของสั่นและรู้สึกสั่นไหวที่แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง, แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร/ (31)อาคารสำนักงานมากกว่า 10 ชั้น ชั้น 45: ไฟห้อยเพดานแกว่งที่แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
13 กุมภาพันธ์ 2566
เวลา 14:43:20 น.
3.7 ต.ท่านา อ.กะปง จ.พังงา ( 8.747°N , 98.438°E )
(1)บนพื้น: รู้สึกสั่นไหวแรงที่ต.คึกคัก อ.ตะกั่วป่าและต.กะปง อ.กะปง จ.พังงา/ (2)บ้านเดี่ยว 1 ชั้น: บ้านสั่นที่ต.ทุ่งคาโงก อ.เมืองพังงา จ.พังงา/ (3)บ้านเดี่ยว มากกว่า 1 ชั้น ชั้น 1:ได้ยินเสียงดังและบ้านสั่นสะเทือนที่ต.ท่านา อ.กะปง จ.พังงา/ บ้านเดี่ยว มากกว่า 1 ชั้น ชั้น 2: บ้านและกระจกรอบบ้านสั่นที่ต.เหลและต.ตะกั่วป่า อ.กะปง จ.พังงา/ (4)ตึกแถว/ทาวน์โฮม/ทาวน์เฮาส์ ชั้น 2:รู้สึกสั่นไหวที่ต.คึกคัก อ.ตะกั่วป่า จ.นครศรีธรรมราช/ (5)อาคารสำนักงานไม่เกิน 10 ชั้น ชั้น 2:รู้สึกสั่นไหวที่ต.บางม่วง อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา/ (6)อาคารสำนักงานไม่เกิน 5 ชั้น ชั้น 1:รู้สึกสั่นไหวและมีเสียงดังที่ต.ท่านาและต.รมณีย์ อ.กะปง จ.พังงา/ (7)อาคารสำนักงานไม่เกิน 5 ชั้น ชั้น 2: อาคารสั่นที่ต.บางไทร อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา/ (8)อาคารสำนักงานไม่เกิน 5 ชั้น ชั้น 3:ได้ยินเสียงดังและบ้านสั่นสะเทือนที่ต.ตำตัว อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา
เหตุการณ์ที่ 1 to 20 of 471
* M/I คือ ขนาด(Magnitude) / ความรุนแรง(Intensity)