หน้าหลัก แจ้งเหตุรู้สึกสั่นไหว ติดต่อกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว   วันเสาร์ที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2563   

สถิติข้อมูลแผ่นดินไหวที่มีผลกระทบต่อประเทศไทย

วันที่ - เวลา M/I ศูนย์กลาง
22 เมษายน 2560
เวลา 14:57 น.
3.9 อ.นาน้อย จ.น่าน ( 18.35 , 100.87 )
รู้สึกสั่นไหวที่บริเวณ อ.นาน้อย อ.เวียงสา จ.น่าน
18 เมษายน 2560
เวลา 16:13 น.
5.1 ประเทศพม่า ( 20.71 , 100.12 )
รู้สึกสั่นไหวที่บริเวณ อ.เมือง อ.แม่จัน อ.แม่สาย อ.เชียงแสน จ.เชียงราย
6 เมษายน 2560
เวลา 18:24 น.
2.9 อ.หลังสวน จ.ชุมพร ( 10.03 , 99.16 )
รู้สึกสั่นไหวที่บริเวณ อ.หลังสวน จ.ชุมพร
15 มกราคม 2560
เวลา 15:35 น.
4.2 อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ ( 18.56 , 98.52 )
รู้สึกสั่นไหวที่บริเวณ จ.แม่ฮ่องสอน และจ.เชียงใหม่
8 มกราคม 2560
เวลา 03:08 น.
3.9 อ.อุ้มผาง จ.ตาก ( 16.10 , 98.70 )
รู้สึกสั่นไหวที่บริเวณ อ.อุ้มผาง จ.ตาก
7 ธันวาคม 2559
เวลา 05:03 น.
6.5 ทางตอนเหนือของเกาะสุมาตรา, อินโดนีเซีย ( 5.32 , 96.07 )
รู้สึกสั่นไหวที่บริเวณ จ.กระบี่ จ.สงขลา และจ.ภูเก็ต
29 ตุลาคม 2559
เวลา 00:53 น.
4.5 ประเทศพม่า ( 17.35 , 97.86 )
รู้สึกสั่นไหวที่บริเวณ อ.เมืองตาก อ.แม่สอด อ.ท่าสองยาง จ.ตาก
14 ตุลาคม 2559
เวลา 23:00 น.
3.0 อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ( 14.69 , 101.38 )
รู้สึกสั่นไหวที่บริเวณ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
24 สิงหาคม 2559
เวลา 17:34 น.
6.8 ประเทศพม่า ( 21.06 , 94.45 )
รู้สึกสั่นไหวที่บริเวณ จ.เชียงใหม่ จ.เชียงราย และกรุงเทพมหานคร
18 มิถุนายน 2559
เวลา 05:17 น.
3.1 ในทะเล ใกล้เกาะยาวใหญ่ จังหวัดพังงา ( 7.99N , 98.52E )
รู้สึกสั่นไหวที่ อ.เกาะยาวใหญ่ จ.พังงา
31 มีนาคม 2559
เวลา 09:26 น.
2.4 ในทะเล ใกล้เกาะยาวใหญ่ จังหวัดพังงา ( 7.92N , 98.54E )
รู้สึกสั่นไหวที่ อ.เกาะยาวใหญ่ จ.พังงา
10 มกราคม 2559
เวลา 12:11 น.
2.3 ต.หนองบัว อ.เมืองกาญจนบุรี จ. กาญจนบุรี ( 14.08N , 99.47E )
รู้สึกสั่นไหวที่ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
6 มกราคม 2559
เวลา 04:28 น.
3.5 ต.แม่เหาะ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน ( 18.20N , 98.06E )
รู้สึกสั่นไหวที่ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน
16 พฤศจิกายน 2558
เวลา 02:15 น.
2.2 อ.พาน จ.เชียงราย ( 19.69N , 99.70E )
รู้สึกสั่นไหวบริเวณ อ.พาน จ.เชียงราย
8 พฤศจิกายน 2558
เวลา 23:47 น.
6.2 หมู่เกาะนิโคบาร์ ประเทศอินเดีย ( 6.79N , 94.50E )
รู้สึกสั่นไหวที่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต ,อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา ,อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี, อ.เมือง จ.กระบี่
7 ตุลาคม 2558
เวลา 01:57 น.
2.4 ต.แม่สรวย อ.แม่สรวย จ.เชียงราย ( 19.68 , 99.57 )
รู้สึกสั่นไหวบริเวณ อ.แม่สรวย จ.เชียงราย
20 สิงหาคม 2558
เวลา 19:10 น.
4.5 อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี ( 15.00 , 98.42 )
รู้สึกสั่นไหวบริเวณ อ.ทองผาภูมิ อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี
16 สิงหาคม 2558
เวลา 18:02 น.
3.0 อ.พาน จ.เชียงราย ( 19.62 , 99.73 )
รู้สึกสั่นไหวบริเวณ ต.เมืองพาน อ.พาน จ.เชียงราย
14 กรกฎาคม 2558
เวลา 21:25 น.
4.8 ต.ปรังเผล อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี ( 15.01N , 98.47E )
รู้สึกสั่นไหวบริเวณ อ.สังขละบุรี, อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี
24 พฤษภาคม 2558
เวลา 13:27 น.
5.1 ประเทศพม่า ( 20.56N , 99.02E )
รู้สึกสั่นไหวบริเวณ จ.เชียงใหม่ จ.เชียงราย และ จ.แม่ฮ่องสอน
เหตุการณ์ที่ 1 to 20 of 320
* M/I คือ ขนาด(Magnitude) / ความรุนแรง(Intensity)