หน้าหลัก แจ้งเหตุรู้สึกสั่นไหว ติดต่อกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
วันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2567แจ้งเหตุรู้สึกสั่นไหว

ร้องเรียน / ร้องทุกข์ระบบตรวจวัดแผ่นดินไหว โดยกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว

สถานีตรวจวัดแผ่นดินไหว
สถานีตรวจวัดอัตราเร่งของพื้นดิน
สถานีตรวจวัดการเคลื่อนตัวของแผ่นเปลือกโลก
ระบบตรวจวัดแผ่นดินไหวสถานีหลัก 71 แห่งSensor Orientation of the TMD Seismic Network

STATION CODE NAME LATITUDE LONGITUDE
BKSI สถานีอุตุนิยมวิทยากรุงเทพ (ศูนย์ฯ สิริกิติ์) เขตคลองเตย ก.ท.ม. 13.726333 100.55983
BUEN อบต.ดงบัง อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ 18.045138 104.1313
CHAI อ่างเก็บน้ำช่อระกา อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 15.9018 101.9864
CHBT เขื่อนคีรีธาร อ.มะขาม จ.จันทบุรี 12.74424 102.352698
CHUM สถานีอุตุนิยมวิทยาชุมพร อ.เมืองจ.ชุมพร 10.49799 99.188522
CMAI สถานีตรวจวัดแผ่นดินไหวเชียงใหม่(ดอยอ่างขาง) อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 19.932489 99.045243
CMMT ดอยสุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 18.814363 98.945008
CMPR ที่ว่าการอำเภอพร้าว อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ 19.365997 99.202268
CRAI อ่างเก็บน้ำห้วยช้าง อ.เชียงของ จ.เชียงราย 20.228927 100.373434
CRMJ อบต.ป่าตึง อ.แม่จัน จ.เชียงราย 20.126592 99.809401
CRMM ที่ว่าการอำเภอพญาเม็งราย อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย 19.8493426 100.153780
HOTB ที่ว่าการอำเภอฮอด อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ 18.192237 98.610292
KAMP สถานีอุตุนิยมวิทยากำแพงเพชร อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 16.486447 99.526915
KHLT สถานีตรวจวัดแผ่นดินไหว เขื่อนวชิราลงกรณ อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี 14.784933 98.589476
KHOB ที่ว่าการอำเภอบ้านโคก อ.บ้านโคก จ.อุตรดิตถ์ 18.026497 101.068878
KHON สถานีอากาศเกษตรท่าพระ อ.เมือง จ.ขอนแก่น 16.33778 102.823
KPSB กำแพงแสน 14.011537 99.969624
KRAB อ่างเก็บน้ำบางกำปรัด อ.เขาพนม จ. กระบี่ 8.2215 99.19652
KRAS สถานีอุตุนิยมวิทยากระบี่ (สนามบิน) อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ 8.10345 98.975513
KRAU ที่ว่าการอำเภอภูกระดึง อ.ภูกระดึง จ.เลย 16.88377 101.884585
KRDT เขื่อนลำพระเพลิง อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 14.5905 101.8442
KYAO โรงเรียนบ้านช่องหลาด อ.เกาะยาว จ.กระบี่ 8.074267 98.584788
LAMP เขื่อนกิ่วลม อ.เมือง จ.ลำปาง 18.522586 99.6323
LANT สถานีอุตุนิยมวิทยาเกาะลันตา อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ 7.544767 99.046562
LOEI อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำหมาน อ.เมือง จ. เลย 17.50928 101.6244
LPSP อบต.สบปราบ อ.สบปราบ จ.ลำปาง 17.875397 99.346323
MHIT ด่านตรวจคนเข้าเมืองแม่ฮ่องสอน อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 19.3148 97.9632
MHMT สถานีอุตุนิยมวิทยาแม่สะเรียง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน 18.176444 97.93116
MUSE สถานีอุตุนิยมวิทยาเกษตรดอยมูเซอ อ.แม่สอด จ.ตาก 16.752257 98.935172
NAN ฝายน้ำกอน อ.เชียงกลาง จ.น่าน 19.283535 100.911631
NANS สถานีอุตุนิยมวิทยาเกษตรน่าน อ. เมือง จ.น่าน 18.863602 100.741757
NAYO เขื่อนขุนด่านปราการชล อ.เมือง จ. นครนายก 14.31523 101.3209
NGLU อบต.หนองลู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี 15.195417 98.461178
NONG อ่างเก็บน้ำห้วยเปลวเงือก อ.โพนพิสัย จ. หนองคาย 18.06346 103.1457
OMKO สถานีเรดาร์อมก๋อย อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ 17.798472 98.432885
PANO อ่างเก็บน้ำห้วยแคน อ.ปลาปาก จ.นครพนม 17.147614 104.6122
PASO อบต.ประสงค์ อ.ท่าชนะ จ.สุราษฏร์ธานี 9.522032 99.137255
PATY สถานีอุตุนิยมวิทยาพัทยา อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 12.923188 100.865694
PAYA อ่างเก็บน้ำแม่ปืม อ.แม่ใจ จ.พะเยา 19.360284 99.869172
PBKT เขาค้อ อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ 16.5733 100.9687
PHET เขื่อนแก่งกระจาน อ.แก่งกระจาน จ. เพชรบุรี 12.91335 99.62676
PHIT เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก 17.189269 100.416499
PHRA อ่างเก็บน้ำแม่สอง อ.สอง จ.แพร่ 18.498912 100.229325
PHRS สถานีอุตุนิยมวิทยาแพร่ อ.เมือง จ.แพร่ 18.1288745 100.162497
PKDT เขื่อนบางวาด อ.กระทู้ จ.ภูเก็ต 7.892 98.335
PNGA สถานีอุตุนิยมวิทยาพังงา อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา 8.683898 98.252053
PRAC เขื่อนปราณบุรี อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 12.47263 99.79288
PRAS อ่างเก็บน้ำคลองบึง อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 11.938497 99.698773
RATC สถานีอุตุนิยมวิทยาราชบุรี อ.เมือง จ.ราชบุรี 13.489793 99.792555
RNTT สถานีตรวจวัดแผ่นดินไหวระนอง อ.สุขสำราญ จ.ระนอง 9.390364 98.47807
SATU สถานีอุตุนิยมวิทยาสตูล อ.คลองขุด จ.สตูล 6.65373 100.083314
SAWA สถานีอุตุนิยมวิทยานครสวรรค์ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 15.671634 100.13213
SKLT สถานีตรวจวัดแผ่นดินไหวสงขลา อ.เมือง จ.สงขลา 7.175911 100.615696
SKNT เขื่อนน้ำพุง อ.ภูพาน จ.สกลนคร 16.9742 103.9815
SRAK อ่างเก็บน้ำห้วยยาง อ.ตาพระยา จ. สระแก้ว 14.012 102.6426
SRDT เขื่อนศรีนครินทร์ อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี 14.3945 99.1212
SRIT อ่างเก็บน้ำคลองดินแดง อ.พิปูน จ.นครศรีธรรมราช 8.59549 99.60196
SRKA สถานีอุตุนิยมวิทยาเกษตรกาญจนดิษฐ์ อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ 9.14495 99.633375
SUAB เทศบาลตำบลเวียงสรวย อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 19.661068 99.534545
SUKH อ่างเก็บน้ำห้วยท่าแพ อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 17.482143 99.631013
SURA ฝายเก็บน้ำท่าทอง อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฏร์ธานี 9.16634 99.62945
SURI อ่างเก็บน้ำอำปึล อ.เมือง จ. สุรินทร์ 14.7688 103.5529
SURT เขื่อนรัชประภา อ.บ้านตาขุน จ.สุราษฏร์ธานี 8.9577 98.795
TMDB กรมอุตุนิยมวิทยา เขตบางนา ก.ท.ม. 13.668419 100.606767
TRTT เขื่อนท่างิ้ว อ.ห้วยยอด จ.ตรัง 7.8362 99.6912
TSYB ที่ว่าการอำเภอท่าสองยาง อ.ท่าสองยาง จ.ตาก 17.227513 98.225563
UBPT เขื่อนปากมูล อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี 15.2773 105.4695
UMPA สถานีอุตุนิยมวิทยาอุ้มผาง อ.อุ้มผาง จ.ตาก 16.02574 98.86028
UTHA เขื่อนทับเสลา อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี 15.558565 99.445133
UTHS สถานีอุตุนิยมวิทยาอุทัยธานี อ.เมือง จ.อุทัยธานี 15.353557 100.009555
UTTA เขื่อนสิริกิติ์ อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ 17.744258 100.554083