หน้าหลัก แจ้งเหตุรู้สึกสั่นไหว ติดต่อกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
วันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2567แจ้งเหตุรู้สึกสั่นไหว

ร้องเรียน / ร้องทุกข์    ร้องเรียน/ร้องทุกข์ทั่วไป


    ช่องทางที่ท่านสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนต่อกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว มีดังนี้

  • เว็บไซต์ https://earthquake.tmd.go.th
  • จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) : tmdseismo@gmail.com
  • ส่งหนังสือร้องเรียนมาที่ กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว กรมอุตุนิยมวิทยา 4353 ถ.สุขุมวิท แขวง/เขต บางนา กรุงเทพฯ 10260
  • มายื่นหนังสือร้องเรียนด้วยตนเองที่กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว ชั้น 1 อาคารกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว ภายในกรมอุตุนิยมวิทยา
  • สายด่วน 02-399-4547
  • โทรสาร (Fax) : 02-399-0968