หน้าหลัก แจ้งเหตุรู้สึกสั่นไหว ติดต่อกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
วันจันทร์ที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564แจ้งเหตุรู้สึกสั่นไหว

ร้องเรียน / ร้องทุกข์เอกสารเผยแพร่เกี่ยวกับแผ่นดินไหวและสึนามิ

ความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชันระหว่างขนาดของแผ่นดินไหวจากรูปคลื่นที่บันทึกได้ที่รายงานโดยหน่วยสำรวจทางธรณีวิทยาแห่งสหรัฐอเมริกาและกรมอุตุนิยมวิทยา

เอกสารวิชาการ : การพัฒนาโปรแกรมจำลองการสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวแบบเวลาจริง : เพื่อประยุกต์ใช้ในห้องปฏิบัติการ กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว

เอกสารวิชาการ : Analysis of TMD seismic network during January - June 2020

เอกสารวิชาการ : ความรู้พื้นฐานด้านแผ่นดินไหวและสึนามิ

เอกสารวิชาการ : การวิเคราะห์เหตุการณ์แผ่นดินไหวในประเทศไทยและพื้นที่ใกล้เคียง เดือน มกราคม - มิถุนายน 2563

เอกสารวิชาการ : Analysis of TMD seismic network during July - December 2019

แผ่นดินไหวฟิลิปปินส์ วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2519 ขนาด 8.0

ลักษณะเฉพาะของรูปแบบไหวสะเทือนบริเวณชายแดนประเทศไทย-ลาว-พม่า

แผ่นดินไหวประเทศนิวซีแลนด์ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2559 เวลาประมาณ 18.02 น. ขนาด 7.8

เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การแปลผลคลื่นแผ่นดินไหว"

บทความ : แผ่นดินไหวอิตาลี วันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2559 ขนาด 6.2

บทความ : แผ่นดินไหวเอกวาดอร์ วันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2559 เวลาประมาณ 18.58 น. ขนาด 7.8

บทความ : แผ่นดินไหวญี่ปุ่น วันที่ 16 เมษายน พ.ศ. เวลา 12.27 น. 2559 ขนาด 7.0

สรุปเหตุการณ์แผ่นดินไหวในประเทศและบริเวณใกล้เคียงในรอบ 7 วันที่ผ่านมา วันที่ 22-28 กุมภาพันธ์ 2559

บทความ : แผ่นดินไหวอัฟกานิสถาน

บทความ : แผ่นดินไหวเนปาล

บทความ : แผ่นดินไหวภูเก็ต

เหตุการณ์แผ่นดินไหวทั่วโลกที่สำคัญ ถึงปี พ.ศ. 2557

แผนที่เวลาคลื่นสึนามิกระทบฝั่งภาคใต้ฝั่งตะวันออกโดยรีเวอร์สเทคนิคเพื่อการเตือนภัยล่วงหน้า

บทความ : รอยเลื่อนสะกาย พฤติกรรมและพิบัติภัยต่อประเทศไทย

บทความ : การกำหนดค่าความลึกของผ่นดินไหวในท้องถิ่นด้วยสัดส่วนแอมพลิจูด Lg/Pg

บทความ : แผ่นดินไหวในประเทศปากีสถาน

บทความ : แผ่นดินไหวจังหวัดเชียงราย

การปรับระดับพื้นโลก: พิบัติภัยระยะยาวจากแผ่นดินไหว

แผ่นดินไหวที่จังหวัดกาญจนบุรี รายการที่ 1 to 25 of 45