หน้าหลัก แจ้งเหตุรู้สึกสั่นไหว ติดต่อกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
วันพุธที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2567แจ้งเหตุรู้สึกสั่นไหว

ร้องเรียน / ร้องทุกข์กิจกรรม กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว

กิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในวิสาขบูชา และวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. ๒๕๖๗

21 พฤษภาคม 2567

คณะผู้ปกครองและนักเรียนจาก Ideas R Us English Homeschool เข้าศึกษาดูงานที่กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว

20 พฤษภาคม 2567

ร่วมขับเคลื่อนการดำเนินการเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบของหน่วยงานในสังกัดกรมอุตุนิยมวิทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

16 พฤษภาคม 2567

กิจกรรมรณรงค์ให้ร่วมมือลดการใช้ไฟฟ้าและน้ำเท่าที่จำเป็น

13 พฤษภาคม 2567

โครงการคุณธรรมองค์กรต้นแบบ กิจกรรม 5 ส.

9 พฤษภาคม 2567

กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวเข้าร่วมกิจกรรม “1 ทศวรรษ แผ่นดินไหวแม่ลาว” ระลึกถึงความเป็นมาในอดีต ประจำปี 2567

5 พฤษภาคม 2567

เจ้าหน้าที่จากสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เข้าศึกษาดูงานที่กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว

2 พฤษภาคม 2567

เจ้าหน้าที่จากหลักสูตรผู้อำนวยการท้องถิ่น กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เข้าศึกษาดูงานที่กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว

1 พฤษภาคม 2567

แถลงข่าวงานกิจกรรม "1 ทศวรรษ แผ่นดินไหวแม่ลาว"

29 เมษายน 2567

เจ้าหน้าที่จากสำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา กรมชลประทาน จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้สัญจร ศึกษาดูงานที่กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว

4 เมษายน 2567
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20