หน้าหลัก แจ้งเหตุรู้สึกสั่นไหว ติดต่อกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
วันพฤหัสบดีที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567แจ้งเหตุรู้สึกสั่นไหว

ร้องเรียน / ร้องทุกข์การจัดการองค์ความรู้กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวรูปคลื่นไหวสะเทือน (Waveform) จากการติดตั้งสถานีตรวจวัดแผ่นดินไหวภายใต้ Mou 4 หน่วยงานhttps://earthquake.tmd.go.th/4mou/waveform.html