หน้าหลัก แจ้งเหตุรู้สึกสั่นไหว ติดต่อกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
วันพุธที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2567แจ้งเหตุรู้สึกสั่นไหว

ร้องเรียน / ร้องทุกข์ระบบตรวจวัดแผ่นดินไหว โดยกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว

สถานีตรวจวัดแผ่นดินไหว
สถานีตรวจวัดอัตราเร่งของพื้นดิน
สถานีตรวจวัดการเคลื่อนตัวของแผ่นเปลือกโลก
สถานีตรวจวัดอัตราเร่งของพื้นดิน 53 แห่งSensor Orientation of the TMD Seismic Network

STATION CODE NAME LATITUDE LONGITUDE
AYUA อ.เมือง จ.อยุธยา 14.3521 100.577
BKKA กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว ก.ท.ม. 13.664 100.6102
CMCA ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ จ.เชียงใหม่ 18.77122 98.969362
CRAA สถานีอุตุนิยมวิทยาเชียงราย จ.เชียงราย 19.961230 99.881219
CRAG ที่ว่าการอำเภอแม่จัน จ.เชียงราย ย้ายไป อุตุเกษตรเชียงราย 19.8596 99.7747
DAOA สถานีอำเภอเชียงดาว จ.เชียงใหม่ 19.3624 98.9622
DONA บ้านพักข้าราชการอุตุนิยมวิทยาการบิน (ดอนเมือง) ก.ท.ม. 13.9091425 100.593395
HOTA ที่ว่าการอำเภอฮอด จ.เชียงใหม่ 18.1922022 98.6102979
KCBA สถานีอุตุนิยมวิทยากาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 14.02233 99.536
KHOK ที่ว่าการอำเภอบ้านโคก จ.อุตรดิตถ์ 18.02648 101.068827
KMUA มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ก.ท.ม. 13.6512 100.4942
KOOA สถานีขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน 18.83089 97.93572
KRAD ที่ว่าการอำเภอภูกระดึง จ.เลย 16.883751 101.884586
LPGA สถานีอุตุนิยมวิทยาลำปาง จ.ลำปาง 18.27819 99.50656
LUMP สถานีอุตุนิยมวิทยาลำพูน จ.ลำพูน 18.566979 99.038459
MAEA สถานีอุตุนิยมวิทยา จ.แม่ฮ่องสอน 19.300106 97.97289
MAEC เทศบาลตำบลแม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ 18.4969257 98.3732842
MAES ที่ว่าการอำเภอแม่สาย จ.เชียงราย 20.4276 99.8865
MAEW อบต.แม่วิน จ.เชียงใหม่ 18.6563239 98.6812861
NANA สถานีอุตุนิยมวิทยาน่าน จ.น่าน 18.7672 100.76333
NATA สถานีอุตุนิยมวิทยาชัยนาท จ ชัยนาท 15.158238 100.191207
NGPA อบต.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี 14.662418 99.446783
NKTA อบต.เนินเพิ่ม จ.พิษณุโลก 17.1077945 100.848989
NONA โรงเรียนบ้านม่วง อ.สังคม จ.หนองคาย 18.1751111 102.167884
PAOA ที่ว่าการอำเภอเวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 19.3471305 99.5067736
PHEA สถานีอุตุนิยมวิทยาแพร่ จ.แพร่ 18.1272 100.1656
PKTC ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตก จ.ภูเก็ต 8.10484 98.30829
PKTM สถานีอุตุนิยมวิทยา จ.ภูเก็ต 7.88431 98.39183
PTNA สถานีอุตุนิยมวิทยาปทุมธานี จ.ปทุมธานี 14.116106 100.620321
PWNA กรมโยธาธิการและผังเมือง พระราม 9 ก.ท.ม. 13.756883 100.573043
PWSA กรมโยธาธิการและผังเมือง พระราม 6 ก.ท.ม. 13.777528 100.529536
RANA สถานีอุตุนิยมวิทยาระนอง จ.ระนอง 9.954897 98.633998
RAYA สถานีอุตุนิยมวิทยาระยอง จ.ระยอง 12.633808 101.339783
ROIA สอต.ร้อยเอ็ด (สกษ.) จ.ร้อยเอ็ด 16.0749903 103.604642
RONG สถานีอุตุนิยมวิทยานางรอง จ. บุรีรัมย์ 14.63276 102.717642
SAKA อบต.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ 11.533153 99.623872
SANA สถานีอำเภอสันทราย จ.เชียงใหม่ 18.8479 99.0487
SKLC ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก จ.สงขลา 7.185375 100.605176
SKLK สถานีอุตุนิยมวิทยาเกษตรคอหงส์ จ.สงขลา 7.01767 100.4989
SODA สถานีอุตุนิยมวิทยาแม่สอด จ.ตาก 16.702390 98.541894
SOEA ที่ว่าการอำเภอเสริมงาม จ.ลำปาง 18.0659075 99.2464531
SOOA ที่ว่าการอำเภอสูงเม่น จ.แพร่ 18.050510 100.111368
SPBA สถานีอุตุนิยมวิทยาสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 14.475 100.0908
SPGA อบต.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี 13.545525 99.317426
STRA สถานีอุตุนิยมวิทยานครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 8.546045 99.939478
SUAI เทศบาลเวียงสรวย จ.เชียงราย 19.6610094 99.5345444
SUTA สถานีอุตุนิยมวิทยาสุราษฎร์ธานี (สนามบิน) จ.สุราษฏร์ธานี 9.133605 99.152127
TADM ดอยมูเซอร์ จ.ตาก 16.752115 98.93517
TAKA สถานีอุตุนิยมวิทยาตาก จ.ตาก 16.8777 99.1432
THUA สถานีอุตุนิยมวิทยาน่าน (ทุ่งช้าง) จ.น่าน 19.4084714 100.882543
TMDA TMDA บางนา ก.ท.ม. 13.668415 100.606773
TSYA ที่ว่าการอำเภอท่าสองยาง จ.ตาก 17.227516 98.225570
UDON สถานีอุตุนิยมวิทยาอุดรธานี จ.อุดรธานี 17.3787970 102.806142