หน้าหลัก แจ้งเหตุรู้สึกสั่นไหว ติดต่อกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
วันเสาร์ที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2564แจ้งเหตุรู้สึกสั่นไหว

ร้องเรียน / ร้องทุกข์เอกสารเผยแพร่เกี่ยวกับแผ่นดินไหวและสึนามิ

บทความ : แผ่นดินไหวเกาะมาลูกู อินโดนีเซีย 14 กรกฎาคม 2562

บทความ : แผ่นดินไหวมณฑลเสฉวน ประเทศจีน 17 มิถุนายน 2562

รอยเลื่อนที่ซ้อนเร้น (hidden fault) ในบริเวณ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ จากการวิเคราะห์แผ่นดินไหวขนาดเล็ก

บทความ: แผ่นดินไหวรุนแรง7.2 เขย่าเฮติ

การประมาณค่าการขยายสัญญาณของความถี่มูลฐาน และความหนาของชั้นตะกอนด้วยเทคนิค H/V SPECTRAL RATIO เพื่อแบ่งเขตความรุนแรงของแผ่นดินไหวในบริเวณกรมอุตุนิยมวิทยาและกรุงเทพมหานคร

ตรวจวัดอุกกาบาตหรือลูกไฟด้วยคลื่นไหวสะเทือน

Sensor Misorientations of TMD Seismic Stations

บทความ: แผ่นดินไหวกรีซสะเทือนถึงตุรกี

บทความ : แผ่นดินไหวทะเลอีเจียน ชายฝั่งเกาะซามอส วันที่ 30 ตุลาคม 2563

บทความ : แผ่นดินไหวเกาะบริสตอล วันที่ 11 ธันวาคม 2561

เอกสารวิชาการ: การวิเคราะห์และประเมินผลคุณภาพสัญญาณระบบดาวเทียม GNSS ของสถานีตรวจวัดการเคลื่อนตัวของแผ่นเปลือกโลกแบบต่อเนื่อง

เอกสารวิชาการ : การเปลี่ยนแปลงระดับสัญญาณไหวสะเทือนบริเวณประเทศไทย ช่วงการระบาดของ โรค COVID-19 : กรณีศึกษาของสถานีตรวจวัดแผ่นดินไหว BKSI

เอกสารวิชาการ: แผนที่แสดงเหตุการณ์จําลองแรงสั่นสะเทือนของพื้นดินในบริเวณจังหวัดเชียงใหม่

เอกสารวิชาการ: อัตราการเลื่อนตัวของแผ่นเปลือกโลกจากข้อมูลสถานี GPS ของกรมอุตุนิยมวิทยา

บทความ : แผ่นดินไหวคาบสมุทรอะแลสกา 22 กรกฎาคม 2563

บทความ : แผ่นดินไหวทะเลแคริบเบียน ชายฝั่งจาเมกา วันที่ 28 มกราคม 2563

บทความ : แผ่นดินไหวโครเอเชีย วันที่ 22 มีนาคม 2563

บทความ : แมกนิจูดไม่ได้หมายความเพียงแค่ขนาดของแผ่นดินไหว

เอกสารวิชาการ: การประมาณค่าการขยายคลื่นแผ่นดินไหวของสถานีตรวจวัดในกรุงเทพมหานคร

แผ่นดินไหวใหญ่ในลาว

แผ่นดินไหวขนาด6.4 เขย่าเปอร์โตริโก

บทความ : แผ่นดินไหวตุรกี วันที่ 24 มกราคม 2563 ขนาด 6.8

บทความ : แผ่นดินไหวประเทศแอลเบเนีย วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 ขนาด 6.4

เอกสารวิชาการ: รายงานการเกิดแผ่นดินไหวบริเวณจังหวัดลำปาง วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562

เอกสารวิชาการ : การประมาณค่าการขยายสัญญาณของความถี่มูลฐานบริเวณประเทศไทยด้วยเทคนิค H/V SPECTRAL RATIO รายการที่ 1 to 25 of 28