หน้าหลัก แจ้งเหตุรู้สึกสั่นไหว ติดต่อกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
วันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2567แจ้งเหตุรู้สึกสั่นไหว

ร้องเรียน / ร้องทุกข์เอกสารเผยแพร่เกี่ยวกับแผ่นดินไหวและสึนามิ

แผนที่โอกาสเสี่ยงภัยแผ่นดินไหวสำหรับบริเวณภาคใต้ของประเทศไทย

Relocation แผ่นดินไหว ที่บริเวณอำเภอวังเหนือ จ.ลำปาง วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ขนาด 4.9 และแผ่นดินไหวตาม

รอยเลื่อนที่ซ้อนเร้น (hidden fault) ในบริเวณ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ จากการวิเคราะห์แผ่นดินไหวขนาดเล็ก

อภิธานศัพท์ในวิชาแผ่นดินไหววิทยา

บทความ: แผ่นดินไหว7.3 เขย่าญี่ปุ่น

การเปรียบเทียบผลจำลองการเกิดคลื่นสึนามิของซอฟแวร์TOASTและ SiTProS

ขนาดของแผ่นดินไหวจากรูปคลื่นที่บันทึกได้มาตราโมเมนต์ อีกทางเลือกหนึ่งในการรายงานขนาดของแผ่นดินไหวจากรูปคลื่นที่บันทึกได้ของกรมอุตุนิยมวิทยา สำหรับเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นในประเทศไทยและบริเวณใกล้เคียง

แผนที่โอกาสเสี่ยงภัยแผ่นดินไหวในจังหวัดเชียงราย

บทความ : แผ่นดินไหวเกาะมาลูกู อินโดนีเซีย 14 กรกฎาคม 2562

บทความ : แผ่นดินไหวมณฑลเสฉวน ประเทศจีน 17 มิถุนายน 2562

บทความ: แผ่นดินไหวรุนแรง7.2 เขย่าเฮติ

การประมาณค่าการขยายสัญญาณของความถี่มูลฐาน และความหนาของชั้นตะกอนด้วยเทคนิค H/V SPECTRAL RATIO เพื่อแบ่งเขตความรุนแรงของแผ่นดินไหวในบริเวณกรมอุตุนิยมวิทยาและกรุงเทพมหานคร

ตรวจวัดอุกกาบาตหรือลูกไฟด้วยคลื่นไหวสะเทือน

บทความ: แผ่นดินไหวกรีซสะเทือนถึงตุรกี

บทความ : แผ่นดินไหวทะเลอีเจียน ชายฝั่งเกาะซามอส วันที่ 30 ตุลาคม 2563

บทความ : แผ่นดินไหวเกาะบริสตอล วันที่ 11 ธันวาคม 2561

เอกสารวิชาการ: การวิเคราะห์และประเมินผลคุณภาพสัญญาณระบบดาวเทียม GNSS ของสถานีตรวจวัดการเคลื่อนตัวของแผ่นเปลือกโลกแบบต่อเนื่อง

เอกสารวิชาการ : การเปลี่ยนแปลงระดับสัญญาณไหวสะเทือนบริเวณประเทศไทย ช่วงการระบาดของ โรค COVID-19 : กรณีศึกษาของสถานีตรวจวัดแผ่นดินไหว BKSI

เอกสารวิชาการ: แผนที่แสดงเหตุการณ์จําลองแรงสั่นสะเทือนของพื้นดินในบริเวณจังหวัดเชียงใหม่

เอกสารวิชาการ: อัตราการเลื่อนตัวของแผ่นเปลือกโลกจากข้อมูลสถานี GPS ของกรมอุตุนิยมวิทยา

บทความ : แผ่นดินไหวคาบสมุทรอะแลสกา 22 กรกฎาคม 2563

บทความ : แผ่นดินไหวทะเลแคริบเบียน ชายฝั่งจาเมกา วันที่ 28 มกราคม 2563

บทความ : แผ่นดินไหวโครเอเชีย วันที่ 22 มีนาคม 2563

บทความ : แมกนิจูดไม่ได้หมายความเพียงแค่ขนาดของแผ่นดินไหว

เอกสารวิชาการ: การประมาณค่าการขยายคลื่นแผ่นดินไหวของสถานีตรวจวัดในกรุงเทพมหานคร รายการที่ 1 to 25 of 34