หน้าหลัก แจ้งเหตุรู้สึกสั่นไหว ติดต่อกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
วันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2567แจ้งเหตุรู้สึกสั่นไหว

ร้องเรียน / ร้องทุกข์เอกสารเผยแพร่เกี่ยวกับแผ่นดินไหวและสึนามิ

Seismic Hazard Microzonation Map for the Central Plain of Thailand

เอกสารวิชาการ : สมการทำนายอัตราการสั่นไหวของพื้นดินสำหรับประเทศไทย (Ground Motion Prediction Equation for Thailand (GMPEs))

เอกสารวิชาการ : แบบจําลองเวลาและความสูงคลื่นสึนามิบริเวณชายฝั่งตะวันตกของประเทศไทย

เอกสารวิชาการ : พัฒนาระบบประมวลผลแผ่นดินไหวอัตโนมัติสำหรับพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทย

การทำหมุดหลักฐาน GNSS ความละเอียดสูงด้านอุตุนิยมวิทยาและแผ่นดินไหว 2566

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับ (Drone) และระบบนำทาง ด้วยดาวเทียม GNSS เพื่อการจัดทำฐานข้อมูลและแบบจำลองความสูงเชิงตัวเลข

Evaluation of effect on the building at Earthquake Observation Division using Microtremor analysis: A case study of M6.0 earthquake affecting Thailand

เอกสารวิชาการ : ความสัมพันธ์ระหว่างการสั่นสะเทือนของพื้นดินและความรุนแรงของแผ่นดินไหวในประเทศไทย

เอกสารวิชาการ : การพัฒนาโปรแกรมจำลองการเดินทางของคลื่นสั่นสะเทือนแบบเวลาจริง : เพื่อประยุกต์ใช้สำหรับแจ้งเตือนแผ่นดินไหวในประเทศไทย

เอกสารวิชาการ : การวิเคราะห์เหตุการณ์แผ่นดินไหวในประเทศไทยและพื้นที่ใกล้เคียง เดือน มกราคม - มิถุนายน 2565

เอกสารวิชาการ : การวิเคราะห์ระบบตรวจวัดแผ่นดินไหวของกรมอุตุนิยมวิทยา เดือน มกราคม - มิถุนายน 2565

เอกสารวิชาการ : การสร้างแบบจำลองใต้ผิวดินด้วยเทคนิคการผกผันของ H/V Spectral Ratio บริเวณแอ่งเชียงใหม่

ความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชันระหว่างขนาดของแผ่นดินไหวจากรูปคลื่นที่บันทึกได้ที่รายงานโดยหน่วยสำรวจทางธรณีวิทยาแห่งสหรัฐอเมริกาและกรมอุตุนิยมวิทยา

เอกสารวิชาการ : การพัฒนาโปรแกรมจำลองการสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวแบบเวลาจริง : เพื่อประยุกต์ใช้ในห้องปฏิบัติการ กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว

เอกสารวิชาการ : ความรู้พื้นฐานด้านแผ่นดินไหวและสึนามิ

แผ่นดินไหวฟิลิปปินส์ วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2519 ขนาด 8.0

ลักษณะเฉพาะของรูปแบบไหวสะเทือนบริเวณชายแดนประเทศไทย-ลาว-พม่า

แผ่นดินไหวประเทศนิวซีแลนด์ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2559 เวลาประมาณ 18.02 น. ขนาด 7.8

เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การแปลผลคลื่นแผ่นดินไหว"

บทความ : แผ่นดินไหวอิตาลี วันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2559 ขนาด 6.2

บทความ : แผ่นดินไหวเอกวาดอร์ วันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2559 เวลาประมาณ 18.58 น. ขนาด 7.8

บทความ : แผ่นดินไหวญี่ปุ่น วันที่ 16 เมษายน พ.ศ. เวลา 12.27 น. 2559 ขนาด 7.0

สรุปเหตุการณ์แผ่นดินไหวในประเทศและบริเวณใกล้เคียงในรอบ 7 วันที่ผ่านมา วันที่ 22-28 กุมภาพันธ์ 2559

บทความ : แผ่นดินไหวอัฟกานิสถาน

บทความ : แผ่นดินไหวเนปาล รายการที่ 1 to 25 of 54