หน้าหลัก แจ้งเหตุรู้สึกสั่นไหว ติดต่อกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
วันเสาร์ที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2565แจ้งเหตุรู้สึกสั่นไหว

ร้องเรียน / ร้องทุกข์ข้อมูลสถานีและรอยเลื่อนในประเทศไทย

ข้อมูลสถานีตรวจวัดแผ่นดินไหวของกรมอุตุนิยมวิทยาและรอยเลื่อนมีพลังในประเทศไทย


สรุปเหตุการณ์แผ่นดินไหวประจำเดือน กันยายน 2565

สรุปเหตุการณ์แผ่นดินไหวประจำเดือน สิงหาคม 2565

สรุปเหตุการณ์แผ่นดินไหวประจำเดือน กรกฎาคม 2565

สรุปเหตุการณ์แผ่นดินไหวประจำเดือน มิถุนายน 2565

สรุปเหตุการณ์แผ่นดินไหวประจำเดือน พฤษภาคม 2565

สรุปเหตุการณ์แผ่นดินไหวประจำเดือน เมษายน 2565

สรุปเหตุการณ์แผ่นดินไหวประจำเดือน มีนาคม 2565

สรุปเหตุการณ์แผ่นดินไหวประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565

สรุปเหตุการณ์แผ่นดินไหวประจำเดือน มกราคม 2565