หน้าหลัก แจ้งเหตุรู้สึกสั่นไหว ติดต่อกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
วันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2567แจ้งเหตุรู้สึกสั่นไหว

ร้องเรียน / ร้องทุกข์ข้อมูลสถานีและรอยเลื่อนในประเทศไทย

ข้อมูลสถานีตรวจวัดแผ่นดินไหวของกรมอุตุนิยมวิทยาและรอยเลื่อนมีพลังในประเทศไทย


สรุปเหตุการณ์แผ่นดินไหวประจำเดือน พฤษภาคม 2567

สรุปเหตุการณ์แผ่นดินไหวประจำเดือน เมษายน 2567

สรุปเหตุการณ์แผ่นดินไหวประจำเดือน มีนาคม 2567

สรุปเหตุการณ์แผ่นดินไหวประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567

สรุปเหตุการณ์แผ่นดินไหวประจำเดือน มกราคม 2567