หน้าหลัก แจ้งเหตุรู้สึกสั่นไหว ติดต่อกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
วันพุธที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2567แจ้งเหตุรู้สึกสั่นไหว

ร้องเรียน / ร้องทุกข์ข้อมูลสถานีและรอยเลื่อนในประเทศไทย

ข้อมูลสถานีตรวจวัดแผ่นดินไหวของกรมอุตุนิยมวิทยาและรอยเลื่อนมีพลังในประเทศไทย

สรุปเหตุการณ์แผ่นดินไหวประจำปี 2566

สรุปเหตุการณ์แผ่นดินไหวประจำปี 2565

สรุปเหตุการณ์แผ่นดินไหวประจำปี 2564

สรุปเหตุการณ์แผ่นดินไหวประจำปี 2563

สรุปเหตุการณ์แผ่นดินไหวประจำปี 2562

สรุปเหตุการณ์แผ่นดินไหวประจำปี 2561

สรุปเหตุการณ์แผ่นดินไหวประจำปี 2560

สรุปเหตุการณ์แผ่นดินไหวประจำปี 2559

สรุปเหตุการณ์แผ่นดินไหวประจำปี 2558

สรุปเหตุการณ์แผ่นดินไหวประจำปี 2557

สรุปเหตุการณ์แผ่นดินไหวประจำปี 2556

สรุปเหตุการณ์แผ่นดินไหวประจำปี 2555

สรุปเหตุการณ์แผ่นดินไหวประจำปี 2554

สรุปเหตุการณ์แผ่นดินไหวประจำปี 2553

สรุปเหตุการณ์แผ่นดินไหวประจำปี 2552

สรุปเหตุการณ์แผ่นดินไหวประจำปี 2551

สรุปเหตุการณ์แผ่นดินไหวประจำปี 2550

สรุปเหตุการณ์แผ่นดินไหวประจำปี 2549

สรุปเหตุการณ์แผ่นดินไหวประจำปี 2548

สรุปเหตุการณ์แผ่นดินไหวประจำปี 2547 รายการที่ 1 to 20 of 21