หน้าหลัก แจ้งเหตุรู้สึกสั่นไหว ติดต่อกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
วันอังคารที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2566แจ้งเหตุรู้สึกสั่นไหว

ร้องเรียน / ร้องทุกข์
เตรียมตัวเตรียมใจ ลดภัยพิบัติ


กรมอุตุนิยมวิทยา

ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

วัน-เวลา *ประเทศไทย
Origin Time
ขนาด
Magnitude
Latitude Longitude ลึก
Depth
บริเวณศูนย์กลาง
Region
2023-09-25 19:15:57
2023-09-25 12:15:57 UTC
3.8 17.702°N 95.525°E 10 ประเทศเมียนมา
Myanmar
2023-09-25 07:50:39
2023-09-25 00:50:39 UTC
4.0 17.199°N 96.343°E 10 ประเทศเมียนมา
Myanmar
2023-09-25 04:31:54
2023-09-24 21:31:54 UTC
4.2 6.979°N 94.916°E 10 หมู่เกาะนิโคบาร์ ประเทศอินเดีย
Nicobar Islands, India Region
2023-09-25 04:23:36
2023-09-24 21:23:36 UTC
2.1 19.267°N 100.391°E 3 ต.งิม อ.ปง จ.พะเยา
Tambon Ngim, Amphoe Pong, Phayao
2023-09-25 04:01:36
2023-09-24 21:01:36 UTC
4.7 6.838°N 94.52°E 10 หมู่เกาะนิโคบาร์ ประเทศอินเดีย
Nicobar Islands, India Region
2023-09-25 02:52:09
2023-09-24 19:52:09 UTC
4.0 14.942°N 107.973°E 10 ประเทศเวียดนาม
Vietnam
2023-09-25 02:34:27
2023-09-24 19:34:27 UTC
3.5 6.988°N 94.926°E 10 หมู่เกาะนิโคบาร์ ประเทศอินเดีย
Nicobar Islands, India Region
2023-09-25 00:54:43
2023-09-24 17:54:43 UTC
3.7 17.152°N 95.448°E 10 ประเทศเมียนมา
Myanmar
2023-09-25 00:17:21
2023-09-24 17:17:21 UTC
3.9 6.809°N 94.278°E 10 หมู่เกาะนิโคบาร์ ประเทศอินเดีย
Nicobar Islands, India Region
2023-09-24 23:34:32
2023-09-24 16:34:32 UTC
4.9 6.903°N 94.665°E 10 หมู่เกาะนิโคบาร์ ประเทศอินเดีย
Nicobar Islands, India Region
2023-09-24 22:42:57
2023-09-24 15:42:57 UTC
3.8 9.659°N 92.872°E 15 หมู่เกาะนิโคบาร์ ประเทศอินเดีย
Nicobar Islands, India Region
2023-09-24 18:14:30
2023-09-24 11:14:30 UTC
4.2 16.972°N 95.98°E 10 ประเทศเมียนมา
Myanmar
2023-09-24 08:25:29
2023-09-24 01:25:29 UTC
3.6 17.478°N 96.892°E 10 ประเทศเมียนมา
Myanmar
2023-09-24 06:28:24
2023-09-23 23:28:24 UTC
2.4 16.876°N 98.689°E 1 ต.แม่กาษา อ.แม่สอด จ.ตาก
Tambon Mae Kasa, Amphoe MaeSot, Tak
2023-09-24 05:40:03
2023-09-23 22:40:03 UTC
3.3 17.149°N 96.036°E 10 ประเทศเมียนมา
Myanmar

ความลึก (Depth) หน่วยเป็น กิโลเมตร (Km.)

>> แผ่นดินไหวในประเทศและใกล้เคียงทั้งหมด

Evaluation of effect on the building at Earthquake Observation Division using Microtremor analysis: A case study of M6.0 earthquake affecting Thailand

เอกสารวิชาการ : ความสัมพันธ์ระหว่างการสั่นสะเทือนของพื้นดินและความรุนแรงของแผ่นดินไหวในประเทศไทย

เอกสารวิชาการ : การพัฒนาโปรแกรมจำลองการเดินทางของคลื่นสั่นสะเทือนแบบเวลาจริง : เพื่อประยุกต์ใช้สำหรับแจ้งเตือนแผ่นดินไหวในประเทศไทย

เอกสารวิชาการ : การวิเคราะห์เหตุการณ์แผ่นดินไหวในประเทศไทยและพื้นที่ใกล้เคียง เดือน มกราคม - มิถุนายน 2565

เอกสารวิชาการ : การวิเคราะห์ระบบตรวจวัดแผ่นดินไหวของกรมอุตุนิยมวิทยา เดือน มกราคม - มิถุนายน 2565

แผนที่โอกาสเสี่ยงภัยแผ่นดินไหวสำหรับบริเวณภาคใต้ของประเทศไทย

ขนาดของแผ่นดินไหวจากรูปคลื่นที่บันทึกได้มาตราโมเมนต์ อีกทางเลือกหนึ่งในการรายงานขนาดของแผ่นดินไหวจากรูปคลื่นที่บันทึกได้ของกรมอุตุนิยมวิทยา สำหรับเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นในประเทศไทยและบริเวณใกล้เคียง

แผนที่โอกาสเสี่ยงภัยแผ่นดินไหวในจังหวัดเชียงราย

บทความ : แผ่นดินไหวเกาะบริสตอล วันที่ 11 ธันวาคม 2561

เอกสารวิชาการ : การพัฒนาโปรแกรมจำลองการสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวแบบเวลาจริง : เพื่อประยุกต์ใช้ในห้องปฏิบัติการ กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว

เอกสารวิชาการ : ความรู้พื้นฐานด้านแผ่นดินไหวและสึนามิ

ข้อปฏิบัติ ป้องกันภัยแผ่นดินไหว สึนามิ

ภัยแผ่นดินไหวในประเทศไทย และการเตรียมพร้อมรับมือ


          ภัยแผ่นดินไหวยังคงเป็นภัยธรรมชาติที่ยังไม่สามารถพยากรณ์ได้ การป้องกันและบรรเทาภัยแผ่นดินไหวที่มีประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยีและความรู้ในปัจจุบัน จำเป็นต้องการข้อมูลความสั่นสะเทือนของพื้นดินที่ถูกต้องจากระบบตรวจวัดที่มีมาตรฐาน สำหรับงานด้านแผ่นดินไหวและวิศวกรรมแผ่นดินไหว ปัจจุบันหน่วยงานที่มีระบบเครื่อข่ายตรวจความสั่นสะเทือนในระดับชาติและเป็นมาตรฐานสากล ได้แก่ กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว กรมอุตุนิยมวิทยา ทำหน้าที่ในการตรวจและวิเคราะห์แผ่นดินไหวทั้งภายในและต่างประเทศ โดยมีเครือข่ายสถานีตรวจแผ่นดินไหวแบบอัตโนมัติ สถานีตรวจวัดอัตราเร่งของพื้นดิน สถานีวัดการเคลื่อนตัวของเปลือกโลก และสถานีวัดระดับน้ำทะเล ติดตั้งอยู่ทั่วประเทศไทย เพื่อตรวจวัด เฝ้าระวัง และให้บริการข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับเรื่องภัยแผ่นดินไหวในประเทศอย่างต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง ตลอดจนแจ้งเตือนภัยให้กับพื้นที่เสียงภัยกรณีเกิดแผ่นดินไหวใหญ่ในทะเล
          การเตรียมการล่วงหน้าเพื่องานป้องกันภัยแผ่นดินไหว เกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งจำเป็นต้องเตรียมพร้อมก่อนล่วงหน้าเหตุการณ์ ขณะเกิดเหตุการณ์ และหลังเหตุการณ์ จำเป็นต้องมีการวางแผน ทั้งทางด้านนโยบาย ด้านปฏิบัติการ ด้านวิชาการ วิเคราะห์วิจัย และด้านมวลชนเพื่อให้ประชาชนมีความรู้ในการปฏิบัติตนอย่างไรเมื่อเกิดภัย เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งที่จะบรรลุถึง วัตถุประสงค์ และภารกิจ ข้างต้น แม้ว่าจากสถิติในอดีตประเทศไทยจัดว่าอยู่ในบริเวณที่มีความเสี่ยงภัยแผ่นดินไหวน้อยกว่าบริเวณอื่นๆ ของโลก แต่มิได้หมายความว่า ประเทศไทยปลอดภัยจากภัยแผ่นดินไหว


Earthquake TMD APP

Earthquake TMD APP
Earthquake TMD APP
Thai Weather

Thai Weather
Thai Weather