หน้าหลัก แจ้งเหตุรู้สึกสั่นไหว ติดต่อกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
วันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2566แจ้งเหตุรู้สึกสั่นไหว

ร้องเรียน / ร้องทุกข์
เตรียมตัวเตรียมใจ ลดภัยพิบัติ


กรมอุตุนิยมวิทยา

ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

เครือข่ายเพื่อนเตือนภัยแห่งประเทศไทย


2023-03-22 06:32:51 : อัพเดท ข้อมูลแผ่นดินไหวล่าสุด ณ เวลา 06.30 น. วันที่ 22 มี.ค. 2566 จากเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่บริเวณ Afghanistan-Tajikistan Border Region (36.460°N, 71.000°E) เมื่อวันที่ 21 มี.ค. 2566 เวลา 23.47 น. (ตามเวลาประเทศไทย) ขนาด 6.5 ความลึก 199 กม. (GEOFON) พบผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 5 ราย (ในประเทศอัฟกานิสถานและปากีสถาน) บาดเจ็บอย่างน้อย 49 ราย (ในประเทศอัฟกานิสถานและปากีสถาน) รับรู้แรงสั่นสะเทือนได้ถึงเมืองอิสลามาบัต ซึ่งเป็นเมืองหลวงและอีกหลายๆเมืองของประเทศปากีสถาน, เมืองนิวเดลีและอีกหลายๆเมืองของประเทศอินเดีย สิ่งปลูกสร้างได้รับความเสียหาย (CNN)

วัน-เวลา *ประเทศไทย
Origin Time
ขนาด
Magnitude
Latitude Longitude ลึก
Depth
บริเวณศูนย์กลาง
Region
2023-03-23 03:01:04
2023-03-22 20:01:04 UTC
3.0 21.186°N 100.03°E 1 ประเทศเมียนมา
Myanmar
2023-03-22 12:33:39
2023-03-22 05:33:39 UTC
2.2 19.38°N 101.35°E 5 ประเทศลาว
Laos
2023-03-22 11:01:48
2023-03-22 04:01:48 UTC
2.4 19.357°N 101.374°E 4 ประเทศลาว
Laos
2023-03-22 04:34:49
2023-03-21 21:34:49 UTC
1.9 19.763°N 99.684°E 2 ต.จอมหมอกแก้ว อ.แม่ลาว จ.เชียงราย
Tambon Jommokkaew, Amphoe MaeLao, ChiangRai
2023-03-21 03:36:05
2023-03-20 20:36:05 UTC
2.4 20.622°N 98.185°E 5 ประเทศเมียนมา
Myanmar
2023-03-19 19:15:06
2023-03-19 12:15:06 UTC
3.1 18.795°N 96.261°E 10 ประเทศเมียนมา
Myanmar
2023-03-19 12:36:06
2023-03-19 05:36:06 UTC
2.2 21.142°N 99.893°E 2 ประเทศเมียนมา
Myanmar
2023-03-18 22:56:22
2023-03-18 15:56:22 UTC
2.2 21.115°N 99.931°E 1 ประเทศเมียนมา
Myanmar
2023-03-18 18:35:15
2023-03-18 11:35:15 UTC
2.6 20.05°N 97.916°E 1 ประเทศเมียนมา
Myanmar
2023-03-18 03:34:13
2023-03-17 20:34:13 UTC
1.6 19.794°N 99.688°E 2 ต.โป่งแพร่ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย
Tambon Pong Phrae, Amphoe MaeLao, ChiangRai

>> แผ่นดินไหวในประเทศและใกล้เคียงทั้งหมด

เอกสารวิชาการ : การวิเคราะห์เหตุการณ์แผ่นดินไหวในประเทศไทยและพื้นที่ใกล้เคียง เดือน มกราคม - มิถุนายน 2565

เอกสารวิชาการ : การวิเคราะห์ระบบตรวจวัดแผ่นดินไหวของกรมอุตุนิยมวิทยา เดือน มกราคม - มิถุนายน 2565

แผนที่โอกาสเสี่ยงภัยแผ่นดินไหวสำหรับบริเวณภาคใต้ของประเทศไทย

บทความ : การพัฒนาระบบแจ้งเตือนแผ่นดินไหวแบบอัตโนมัติผ่านแอพลิเคชันไลน์

ขนาดของแผ่นดินไหวจากรูปคลื่นที่บันทึกได้มาตราโมเมนต์ อีกทางเลือกหนึ่งในการรายงานขนาดของแผ่นดินไหวจากรูปคลื่นที่บันทึกได้ของกรมอุตุนิยมวิทยา สำหรับเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นในประเทศไทยและบริเวณใกล้เคียง

แผนที่โอกาสเสี่ยงภัยแผ่นดินไหวในจังหวัดเชียงราย

เอกสารวิชาการ : โครงการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านแผ่นดินไหว

บทความ : แผ่นดินไหวเกาะบริสตอล วันที่ 11 ธันวาคม 2561

เอกสารวิชาการ : การพัฒนาโปรแกรมจำลองการสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวแบบเวลาจริง : เพื่อประยุกต์ใช้ในห้องปฏิบัติการ กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว

เอกสารวิชาการ : ความรู้พื้นฐานด้านแผ่นดินไหวและสึนามิ

ข้อปฏิบัติ ป้องกันภัยแผ่นดินไหว สึนามิ

ภัยแผ่นดินไหวในประเทศไทย และการเตรียมพร้อมรับมือ


          ภัยแผ่นดินไหวยังคงเป็นภัยธรรมชาติที่ยังไม่สามารถพยากรณ์ได้ การป้องกันและบรรเทาภัยแผ่นดินไหวที่มีประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยีและความรู้ในปัจจุบัน จำเป็นต้องการข้อมูลความสั่นสะเทือนของพื้นดินที่ถูกต้องจากระบบตรวจวัดที่มีมาตรฐาน สำหรับงานด้านแผ่นดินไหวและวิศวกรรมแผ่นดินไหว ปัจจุบันหน่วยงานที่มีระบบเครื่อข่ายตรวจความสั่นสะเทือนในระดับชาติและเป็นมาตรฐานสากล ได้แก่ กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว กรมอุตุนิยมวิทยา ทำหน้าที่ในการตรวจและวิเคราะห์แผ่นดินไหวทั้งภายในและต่างประเทศ โดยมีเครือข่ายสถานีตรวจแผ่นดินไหวแบบอัตโนมัติ สถานีตรวจวัดอัตราเร่งของพื้นดิน สถานีวัดการเคลื่อนตัวของเปลือกโลก และสถานีวัดระดับน้ำทะเล ติดตั้งอยู่ทั่วประเทศไทย เพื่อตรวจวัด เฝ้าระวัง และให้บริการข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับเรื่องภัยแผ่นดินไหวในประเทศอย่างต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง ตลอดจนแจ้งเตือนภัยให้กับพื้นที่เสียงภัยกรณีเกิดแผ่นดินไหวใหญ่ในทะเล
          การเตรียมการล่วงหน้าเพื่องานป้องกันภัยแผ่นดินไหว เกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งจำเป็นต้องเตรียมพร้อมก่อนล่วงหน้าเหตุการณ์ ขณะเกิดเหตุการณ์ และหลังเหตุการณ์ จำเป็นต้องมีการวางแผน ทั้งทางด้านนโยบาย ด้านปฏิบัติการ ด้านวิชาการ วิเคราะห์วิจัย และด้านมวลชนเพื่อให้ประชาชนมีความรู้ในการปฏิบัติตนอย่างไรเมื่อเกิดภัย เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งที่จะบรรลุถึง วัตถุประสงค์ และภารกิจ ข้างต้น แม้ว่าจากสถิติในอดีตประเทศไทยจัดว่าอยู่ในบริเวณที่มีความเสี่ยงภัยแผ่นดินไหวน้อยกว่าบริเวณอื่นๆ ของโลก แต่มิได้หมายความว่า ประเทศไทยปลอดภัยจากภัยแผ่นดินไหว


Earthquake TMD APP

Earthquake TMD APP
Earthquake TMD APP
Thai Weather

Thai Weather
Thai Weather