หน้าหลัก แจ้งเหตุรู้สึกสั่นไหว ติดต่อกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
วันอาทิตย์ที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2564แจ้งเหตุรู้สึกสั่นไหว

ร้องเรียน / ร้องทุกข์
เตรียมตัวเตรียมใจ ลดภัยพิบัติ


กรมอุตุนิยมวิทยา

ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

เครือข่ายเพื่อนเตือนภัยแห่งประเทศไทย


วัน-เวลา *ประเทศไทย ขนาด Latitude
degrees
Longitude
degrees
ลึก
Km.
บริเวณศูนย์กลาง
2021-07-25 03:32:17
2021-07-24 20:32:17 UTC
1.7 19.24°N 99.614°E 3 ต.ทุ่งฮั้ว อ.วังเหนือ จ.ลำปาง
2021-07-24 05:21:08
2021-07-23 22:21:08 UTC
1.7 19.413°N 99.384°E 3 ต.เวียง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย
2021-07-24 00:51:48
2021-07-23 17:51:48 UTC
4.0 14.967°N 108.629°E 5 ประเทศเวียดนาม
ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี ประมาณ 406 กม.
2021-07-23 12:52:40
2021-07-23 05:52:40 UTC
2.4 19.488°N 101.45°E 1 ประเทศลาว
ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของ บ้านน้ำช้าง ต.ขุนน่าน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน ประมาณ 26 กม.
2021-07-22 17:12:05
2021-07-22 10:12:05 UTC
3.8 17.832°N 96.012°E 10 ประเทศเมียนมา
ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของ อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 204 กม.
2021-07-22 05:34:30
2021-07-21 22:34:30 UTC
1.9 20.535°N 99.344°E 2 ประเทศเมียนมา
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.แม่สาย จ.เชียงราย ประมาณ 57 กม.
2021-07-22 05:20:24
2021-07-21 22:20:24 UTC
2.9 14.9°N 99.16°E 1 ต.เขาโจด อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี
2021-07-22 02:22:49
2021-07-21 19:22:49 UTC
2.0 14.89°N 99.185°E 1 ต.เขาโจด อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี
2021-07-22 01:32:54
2021-07-21 18:32:54 UTC
4.0 24.618°N 98.073°E 5 มณฑลยูนนาน, ประเทศจีน
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.แม่สาย จ.เชียงราย ประมาณ 500 กม.
2021-07-21 22:18:41
2021-07-21 15:18:41 UTC
3.7 14.894°N 99.177°E 2 ต.เขาโจด อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี
2021-07-21 22:00:13
2021-07-21 15:00:13 UTC
2.1 14.893°N 99.182°E 2 ต.เขาโจด อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี
2021-07-21 18:26:50
2021-07-21 11:26:50 UTC
1.8 19.67°N 100.964°E 1 ประเทศลาว
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ บ้านน้ำช้าง ต.ขุนน่าน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน 29 กม.
2021-07-21 16:10:25
2021-07-21 09:10:25 UTC
4.4 4.613°N 96.433°E 32 ตอนเหนือของหมู่เกาะสุมาตรา ประเทศอินโดนีเซีย
ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของ อ.เมือง จ.ภูเก็ต ประมาณ 424 กม.
2021-07-21 13:59:49
2021-07-21 06:59:49 UTC
4.4 4.544°N 96.238°E 10 ตอนเหนือของหมู่เกาะสุมาตรา ประเทศอินโดนีเซีย
ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของ อ.เมือง จ.ภูเก็ต ประมาณ 442 กม.
2021-07-21 10:27:27
2021-07-21 03:27:27 UTC
1.8 20.511°N 99.994°E 1 ประเทศเมียนมา
ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของ อ.แม่สาย จ.เชียงราย ประมาณ 14 กม.
2021-07-20 16:54:48
2021-07-20 09:54:48 UTC
3.1 20.971°N 98.571°E 10 ประเทศเมียนมา
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ ประมาณ 135 กม.
2021-07-19 05:55:11
2021-07-18 22:55:11 UTC
2.3 19.611°N 101.074°E 10 ประเทศลาว
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ บ้านน้ำช้าง ต.ขุนน่าน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน ประมาณ 16 กม.
2021-07-18 22:56:03
2021-07-18 15:56:03 UTC
2.2 20.526°N 99.995°E 1 ประเทศเมียนมา
ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของ อ.แม่สาย จ.เชียงราย ประมาณ 15 กม.
2021-07-17 10:46:14
2021-07-17 03:46:14 UTC
4.3 8.816°N 93.663°E 10 หมู่เกาะนิโคบาร์ ประเทศอินเดีย
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.เมือง จ.ภูเก็ต ประมาณ 530 กม.
2021-07-17 01:55:28
2021-07-16 18:55:28 UTC
1.5 20.342°N 99.481°E 3 ประเทศเมียนมา
ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของ อ.แม่สาย จ.เชียงราย ประมาณ 43 กม.

แผ่นดินไหวในประเทศและใกล้เคียงทั้งหมด

เอกสารวิชาการ : การพัฒนาโปรแกรมจำลองการสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวแบบเวลาจริง : เพื่อประยุกต์ใช้ในห้องปฏิบัติการ กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว

เอกสารวิชาการ : Analysis of TMD seismic network during January - June 2020

เอกสารวิชาการ : ความรู้พื้นฐานด้านแผ่นดินไหวและสึนามิ

เอกสารวิชาการ : การวิเคราะห์เหตุการณ์แผ่นดินไหวในประเทศไทยและพื้นที่ใกล้เคียง เดือน มกราคม - มิถุนายน 2563

ข้อปฏิบัติ ป้องกันภัยแผ่นดินไหว สึนามิ

ภัยแผ่นดินไหวในประเทศไทย และการเตรียมพร้อมรับมือ


          ภัยแผ่นดินไหวยังคงเป็นภัยธรรมชาติที่ยังไม่สามารถพยากรณ์ได้ การป้องกันและบรรเทาภัยแผ่นดินไหวที่มีประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยีและความรู้ในปัจจุบัน จำเป็นต้องการข้อมูลความสั่นสะเทือนของพื้นดินที่ถูกต้องจากระบบตรวจวัดที่มีมาตรฐาน สำหรับงานด้านแผ่นดินไหวและวิศวกรรมแผ่นดินไหว ปัจจุบันหน่วยงานที่มีระบบเครื่อข่ายตรวจความสั่นสะเทือนในระดับชาติและเป็นมาตรฐานสากล ได้แก่ กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว กรมอุตุนิยมวิทยา ทำหน้าที่ในการตรวจและวิเคราะห์แผ่นดินไหวทั้งภายในและต่างประเทศ โดยมีเครือข่ายสถานีตรวจแผ่นดินไหวแบบอัตโนมัติ สถานีตรวจวัดอัตราเร่งของพื้นดิน สถานีวัดการเคลื่อนตัวของเปลือกโลก และสถานีวัดระดับน้ำทะเล ติดตั้งอยู่ทั่วประเทศไทย เพื่อตรวจวัด เฝ้าระวัง และให้บริการข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับเรื่องภัยแผ่นดินไหวในประเทศอย่างต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง ตลอดจนแจ้งเตือนภัยให้กับพื้นที่เสียงภัยกรณีเกิดแผ่นดินไหวใหญ่ในทะเล
          การเตรียมการล่วงหน้าเพื่องานป้องกันภัยแผ่นดินไหว เกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งจำเป็นต้องเตรียมพร้อมก่อนล่วงหน้าเหตุการณ์ ขณะเกิดเหตุการณ์ และหลังเหตุการณ์ จำเป็นต้องมีการวางแผน ทั้งทางด้านนโยบาย ด้านปฏิบัติการ ด้านวิชาการ วิเคราะห์วิจัย และด้านมวลชนเพื่อให้ประชาชนมีความรู้ในการปฏิบัติตนอย่างไรเมื่อเกิดภัย เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งที่จะบรรลุถึง วัตถุประสงค์ และภารกิจ ข้างต้น แม้ว่าจากสถิติในอดีตประเทศไทยจัดว่าอยู่ในบริเวณที่มีความเสี่ยงภัยแผ่นดินไหวน้อยกว่าบริเวณอื่นๆ ของโลก แต่มิได้หมายความว่า ประเทศไทยปลอดภัยจากภัยแผ่นดินไหว

Earthquake TMD APP Thai Weather

Thai Weather
Thai Weather