หน้าหลัก แจ้งเหตุรู้สึกสั่นไหว ติดต่อสำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว   วันอังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563   
แจ้งเหตุรู้สึกสั่นไหวร้องเรียน / ร้องทุกข์เตรียมตัวเตรียมใจ ลดภัยพิบัติ


กรมอุตุนิยมวิทยา

ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

เครือข่ายเพื่อนเตือนภัยแห่งประเทศไทย


วัน-เวลา *ประเทศไทย ขนาด Latitude
degrees
Longitude
degrees
ลึก
Km.
บริเวณศูนย์กลาง
2020-02-17 23:34:40
2020-02-17 16:34:40 UTC
1.8 19.677°N 99.72°E 1 อ.พาน จ.เชียงราย
2020-02-16 02:24:43
2020-02-15 19:24:43 UTC
2.3 20.088°N 100.138°E 2 อ.ดอยหลวง จ.เชียงราย
2020-02-12 05:27:55
2020-02-11 22:27:55 UTC
2.2 20.388°N 98.153°E 7 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 97 กม.
2020-02-12 00:52:44
2020-02-11 17:52:44 UTC
4.5 17.476°N 94.189°E 68 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของ อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 400 กม.
2020-02-11 05:24:59
2020-02-10 22:24:59 UTC
2.3 19.344°N 101.41°E 1 ประเทศลาว
ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของ บ้านน้ำช้าง ต.ขุนน่าน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน ประมาณ 31 กม.
2020-02-11 01:20:09
2020-02-10 18:20:09 UTC
4.6 13.117°N 93.106°E 51 หมู่เกาะอันดามัน ประเทศอินเดีย
ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของ อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี ประมาณ 662 กม.
2020-02-10 06:10:18
2020-02-09 23:10:18 UTC
2.1 19.774°N 99.715°E 2 อ.แม่ลาว จ.เชียงราย
2020-02-10 02:37:29
2020-02-09 19:37:29 UTC
3.8 23.144°N 94.952°E 26 พรมแดนประเทศพม่า-อินเดีย
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 528 กม.
2020-02-10 02:10:47
2020-02-09 19:10:47 UTC
4.8 20.575°N 93.845°E 40 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 445 กม.
2020-02-10 01:32:00
2020-02-09 18:32:00 UTC
1.7 19.488°N 101.402°E 2 ประเทศลาว
ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของ บ้านน้ำช้าง ต.ขุนน่าน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน ประมาณ 21 กม.
2020-02-08 17:00:06
2020-02-08 10:00:06 UTC
2.2 15.543°N 98.44°E 3 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของ อ.พบพระ จ.ตาก ประมาณ 97 กม.
2020-02-07 21:10:08
2020-02-07 14:10:08 UTC
3.4 18.555°N 96.539°E 10 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของ อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 151 กม.
2020-02-07 18:50:40
2020-02-07 11:50:40 UTC
3.5 19.528°N 101.438°E 1 ประเทศลาว
ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของ บ้านน้ำช้าง ต.ขุนน่าน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน ประมาณ 24 กม.
2020-02-06 18:10:32
2020-02-06 11:10:32 UTC
2.8 11.46°N 99.41°E 3 อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์
2020-02-05 21:03:59
2020-02-05 14:03:59 UTC
2.4 17.602°N 101.739°E 2 อ.เมืองเลย จ.เลย
2020-02-05 02:54:57
2020-02-04 19:54:57 UTC
1.7 18.393°N 98.317°E 2 อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
2020-02-05 01:26:19
2020-02-04 18:26:19 UTC
3.7 21.665°N 94.543°E 10 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 444 กม.
2020-02-04 21:10:34
2020-02-04 14:10:34 UTC
4.1 19.966°N 96.534°E 10 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 168 กม.
2020-02-04 02:51:45
2020-02-03 19:51:45 UTC
2.0 19.473°N 101.423°E 1 ประเทศลาว
ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของ บ้านน้ำช้าง ต.ขุนน่าน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน ประมาณ 24 กม.
2020-02-03 22:48:07
2020-02-03 15:48:07 UTC
1.5 20.619°N 99.895°E 2 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของ อ.แม่สาย จ.เชียงราย ประมาณ 20 กม.

แผ่นดินไหวในประเทศและใกล้เคียงทั้งหมด

วัน-เวลา *ประเทศไทย ขนาด Latitude
degrees
Longitude
degrees
ลึก
Km.
บริเวณศูนย์กลาง
2020-02-17 21:20:24
2020-02-17 14:20:24 UTC
4.5 37.11°N 14.77°W 10 Azores Cape St. Vincent Ridge
2020-02-17 20:50:20
2020-02-17 13:50:20 UTC
4.6 4.48°S 138.72°E 147 Irian Jaya, Indonesia
2020-02-17 19:54:53
2020-02-17 12:54:53 UTC
5.4 28.56°N 142.75°E 10 Bonin Islands, Japan Region
2020-02-17 19:11:48
2020-02-17 12:11:48 UTC
4.6 7.22°S 106.08°E 72 Java, Indonesia
2020-02-17 16:18:04
2020-02-17 09:18:04 UTC
5.0 57.68°N 156.25°W 101 Alaska Peninsula
2020-02-17 12:10:29
2020-02-17 05:10:29 UTC
5.3 60.07°S 27.66°W 115 South Sandwich Islands Region
2020-02-17 10:40:54
2020-02-17 03:40:54 UTC
4.5 35.95°N 140.17°E 66 Near East Coast of Honshu, Japan
2020-02-17 10:33:17
2020-02-17 03:33:17 UTC
5.0 51.39°N 178.13°W 43 Andreanof Islands, Aleutian Islands
2020-02-17 07:28:12
2020-02-17 00:28:12 UTC
5.4 33.2°S 179.8°E 130 South of Kermadec Islands
2020-02-17 05:05:44
2020-02-16 22:05:44 UTC
5.2 21.97°S 68.5°W 112 Chile-Bolivia Border Region
แผ่นดินไหวทั่วโลกทั้งหมด

ข้อปฏิบัติ ป้องกันภัยแผ่นดินไหว สึนามิ

ภัยแผ่นดินไหวในประเทศไทย และการเตรียมพร้อมรับมือ

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับแผ่นดินไหว


          ภัยแผ่นดินไหวยังคงเป็นภัยธรรมชาติที่ยังไม่สามารถพยากรณ์ได้ การป้องกันและบรรเทาภัยแผ่นดินไหวที่มีประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยีและความรู้ในปัจจุบัน จำเป็นต้องการข้อมูลความสั่นสะเทือนของพื้นดินที่ถูกต้องจากระบบตรวจวัดที่มีมาตรฐาน สำหรับงานด้านแผ่นดินไหวและวิศวกรรมแผ่นดินไหว ปัจจุบันหน่วยงานที่มีระบบเครื่อข่ายตรวจความสั่นสะเทือนในระดับชาติและเป็นมาตรฐานสากล ได้แก่ กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว กรมอุตุนิยมวิทยา ทำหน้าที่ในการตรวจและวิเคราะห์แผ่นดินไหวทั้งภายในและต่างประเทศ โดยมีเครือข่ายสถานีตรวจแผ่นดินไหวแบบอัตโนมัติ สถานีตรวจวัดอัตราเร่งของพื้นดิน สถานีวัดการเคลื่อนตัวของเปลือกโลก และสถานีวัดระดับน้ำทะเล ติดตั้งอยู่ทั่วประเทศไทย เพื่อตรวจวัด เฝ้าระวัง และให้บริการข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับเรื่องภัยแผ่นดินไหวในประเทศอย่างต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง ตลอดจนแจ้งเตือนภัยให้กับพื้นที่เสียงภัยกรณีเกิดแผ่นดินไหวใหญ่ในทะเล
          การเตรียมการล่วงหน้าเพื่องานป้องกันภัยแผ่นดินไหว เกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งจำเป็นต้องเตรียมพร้อมก่อนล่วงหน้าเหตุการณ์ ขณะเกิดเหตุการณ์ และหลังเหตุการณ์ จำเป็นต้องมีการวางแผน ทั้งทางด้านนโยบาย ด้านปฏิบัติการ ด้านวิชาการ วิเคราะห์วิจัย และด้านมวลชนเพื่อให้ประชาชนมีความรู้ในการปฏิบัติตนอย่างไรเมื่อเกิดภัย เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งที่จะบรรลุถึง วัตถุประสงค์ และภารกิจ ข้างต้น แม้ว่าจากสถิติในอดีตประเทศไทยจัดว่าอยู่ในบริเวณที่มีความเสี่ยงภัยแผ่นดินไหวน้อยกว่าบริเวณอื่นๆ ของโลก แต่มิได้หมายความว่า ประเทศไทยปลอดภัยจากภัยแผ่นดินไหว

Earthquake TMD APP Thai Weather

Thai Weather
Thai Weather