หน้าหลัก แจ้งเหตุรู้สึกสั่นไหว ติดต่อกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว   วันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563   











แจ้งเหตุรู้สึกสั่นไหว









ร้องเรียน / ร้องทุกข์











เตรียมตัวเตรียมใจ ลดภัยพิบัติ


กรมอุตุนิยมวิทยา

ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

เครือข่ายเพื่อนเตือนภัยแห่งประเทศไทย






วัน-เวลา *ประเทศไทย ขนาด Latitude
degrees
Longitude
degrees
ลึก
Km.
บริเวณศูนย์กลาง
2020-11-29 06:47:32
2020-11-28 23:47:32 UTC
4.3 5.403°N 94.663°E 10 ตอนเหนือของหมู่เกาะสุมาตรา ประเทศอินโดนีเซีย
ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของ อ.เมือง จ.ภูเก็ต ประมาณ 496 กม.
2020-11-28 21:50:17
2020-11-28 14:50:17 UTC
3.6 22.328°N 100.999°E 10 มณฑลยูนนาน, ประเทศจีน
ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของ ต.ริมโขง อ.เชียงของ จ.เชียงราย ประมาณ 228 กม.
2020-11-27 16:47:07
2020-11-27 09:47:07 UTC
4.5 2.87°N 96.254°E 10 ตอนเหนือของหมู่เกาะสุมาตรา ประเทศอินโดนีเซีย
ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของ อ.เมือง จ.สตูล ประมาณ 598 กม.
2020-11-25 01:33:28
2020-11-24 18:33:28 UTC
3.3 23.252°N 98.392°E 3 ประเทศเมียนมา
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.แม่สาย จ.เชียงราย ประมาณ 349 กม.
2020-11-25 01:17:51
2020-11-24 18:17:51 UTC
1.8 20.343°N 97.891°E 10 ประเทศเมียนมา
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 99 กม.
2020-11-24 05:07:03
2020-11-23 22:07:03 UTC
1.5 19.666°N 99.707°E 2 อ.พาน จ.เชียงราย
2020-11-24 03:00:40
2020-11-23 20:00:40 UTC
2.1 18.368°N 99.68°E 1 อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง
2020-11-23 15:09:09
2020-11-23 08:09:09 UTC
2.4 19.83°N 100.714°E 3 ประเทศลาว
ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของ อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย ประมาณ 38 กม.
2020-11-23 01:28:23
2020-11-22 18:28:23 UTC
4.1 22.325°N 94.334°E 10 ประเทศเมียนมา
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 506 กม.
2020-11-21 21:25:55
2020-11-21 14:25:55 UTC
2.2 19.19°N 101.453°E 1 ประเทศลาว
ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของ บ้านน้ำช้าง ต.ขุนน่าน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน ประมาณ 47 กม.
2020-11-21 21:08:43
2020-11-21 14:08:43 UTC
3.8 24.617°N 98.368°E 10 มณฑลยูนนาน, ประเทศจีน
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.แม่สาย จ.เชียงราย ประมาณ 490 กม.
2020-11-21 21:04:43
2020-11-21 14:04:43 UTC
4.8 24.86°N 98.39°E 10 มณฑลยูนนาน, ประเทศจีน
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.แม่สาย จ.เชียงราย ประมาณ 515 กม.
2020-11-21 20:42:59
2020-11-21 13:42:59 UTC
2.4 19.26°N 101.425°E 1 ประเทศลาว
ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของ บ้านน้ำช้าง ต.ขุนน่าน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน ประมาณ 39 กม.
2020-11-21 04:11:32
2020-11-20 21:11:32 UTC
2.0 19.407°N 99.37°E 3 อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย
2020-11-20 17:54:03
2020-11-20 10:54:03 UTC
3.0 21.864°N 101.118°E 10 มณฑลยูนนาน, ประเทศจีน
ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของ ต.ริมโขง อ.เชียงของ จ.เชียงราย ประมาณ 184 กม.
2020-11-20 16:57:17
2020-11-20 09:57:17 UTC
1.4 18.386°N 98.986°E 10 อ.แม่ทา จ.ลำพูน
2020-11-19 22:44:31
2020-11-19 15:44:31 UTC
1.6 18.613°N 99.141°E 1 อ.บ้านธิ จ.ลำพูน
2020-11-19 05:06:00
2020-11-18 22:06:00 UTC
2.0 19.276°N 98.709°E 2 อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
2020-11-19 01:38:14
2020-11-18 18:38:14 UTC
2.5 21.252°N 98.984°E 10 ประเทศเมียนมา
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.แม่สาย จ.เชียงราย ประมาณ 130 กม.
2020-11-18 12:21:43
2020-11-18 05:21:43 UTC
2.4 19.498°N 101.324°E 2 ประเทศลาว
ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของ บ้านน้ำช้าง ต.ขุนน่าน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน ประมาณ 13 กม.

แผ่นดินไหวในประเทศและใกล้เคียงทั้งหมด

เอกสารวิชาการ : ความรู้พื้นฐานด้านแผ่นดินไหวและสึนามิ

เอกสารวิชาการ : การวิเคราะห์เหตุการณ์แผ่นดินไหวในประเทศไทยและพื้นที่ใกล้เคียง เดือน มกราคม - มิถุนายน 2563

เอกสารวิชาการ : Analysis of TMD seismic network during July - December 2019

ข้อปฏิบัติ ป้องกันภัยแผ่นดินไหว สึนามิ

ภัยแผ่นดินไหวในประเทศไทย และการเตรียมพร้อมรับมือ


          ภัยแผ่นดินไหวยังคงเป็นภัยธรรมชาติที่ยังไม่สามารถพยากรณ์ได้ การป้องกันและบรรเทาภัยแผ่นดินไหวที่มีประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยีและความรู้ในปัจจุบัน จำเป็นต้องการข้อมูลความสั่นสะเทือนของพื้นดินที่ถูกต้องจากระบบตรวจวัดที่มีมาตรฐาน สำหรับงานด้านแผ่นดินไหวและวิศวกรรมแผ่นดินไหว ปัจจุบันหน่วยงานที่มีระบบเครื่อข่ายตรวจความสั่นสะเทือนในระดับชาติและเป็นมาตรฐานสากล ได้แก่ กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว กรมอุตุนิยมวิทยา ทำหน้าที่ในการตรวจและวิเคราะห์แผ่นดินไหวทั้งภายในและต่างประเทศ โดยมีเครือข่ายสถานีตรวจแผ่นดินไหวแบบอัตโนมัติ สถานีตรวจวัดอัตราเร่งของพื้นดิน สถานีวัดการเคลื่อนตัวของเปลือกโลก และสถานีวัดระดับน้ำทะเล ติดตั้งอยู่ทั่วประเทศไทย เพื่อตรวจวัด เฝ้าระวัง และให้บริการข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับเรื่องภัยแผ่นดินไหวในประเทศอย่างต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง ตลอดจนแจ้งเตือนภัยให้กับพื้นที่เสียงภัยกรณีเกิดแผ่นดินไหวใหญ่ในทะเล
          การเตรียมการล่วงหน้าเพื่องานป้องกันภัยแผ่นดินไหว เกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งจำเป็นต้องเตรียมพร้อมก่อนล่วงหน้าเหตุการณ์ ขณะเกิดเหตุการณ์ และหลังเหตุการณ์ จำเป็นต้องมีการวางแผน ทั้งทางด้านนโยบาย ด้านปฏิบัติการ ด้านวิชาการ วิเคราะห์วิจัย และด้านมวลชนเพื่อให้ประชาชนมีความรู้ในการปฏิบัติตนอย่างไรเมื่อเกิดภัย เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งที่จะบรรลุถึง วัตถุประสงค์ และภารกิจ ข้างต้น แม้ว่าจากสถิติในอดีตประเทศไทยจัดว่าอยู่ในบริเวณที่มีความเสี่ยงภัยแผ่นดินไหวน้อยกว่าบริเวณอื่นๆ ของโลก แต่มิได้หมายความว่า ประเทศไทยปลอดภัยจากภัยแผ่นดินไหว





Earthquake TMD APP Thai Weather

Thai Weather
Thai Weather