หน้าหลัก แจ้งเหตุรู้สึกสั่นไหว ติดต่อกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว   วันอังคารที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563   
แจ้งเหตุรู้สึกสั่นไหวร้องเรียน / ร้องทุกข์เตรียมตัวเตรียมใจ ลดภัยพิบัติ


กรมอุตุนิยมวิทยา

ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

เครือข่ายเพื่อนเตือนภัยแห่งประเทศไทย


วัน-เวลา *ประเทศไทย ขนาด Latitude
degrees
Longitude
degrees
ลึก
Km.
บริเวณศูนย์กลาง
2020-03-30 20:40:36
2020-03-30 13:40:36 UTC
2.2 20.555°N 99.842°E 1 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.แม่สาย จ.เชียงราย ประมาณ 14 กม.
2020-03-30 12:16:11
2020-03-30 05:16:11 UTC
2.7 19.688°N 97.983°E 2 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 33 กม.
2020-03-28 08:12:01
2020-03-28 01:12:01 UTC
2.4 20.288°N 100.21°E 4 อ.เชียงแสน จ.เชียงราย
2020-03-28 04:18:38
2020-03-27 21:18:38 UTC
3.2 19.524°N 101.47°E 1 ประเทศลาว
ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของ บ้านน้ำช้าง ต.ขุนน่าน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน ประมาณ 28 กม.
2020-03-27 12:07:28
2020-03-27 05:07:28 UTC
4.4 22.592°N 100.932°E 10 มณฑลยูนนาน, ประเทศจีน
ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของ ต.ริมโขง อ.เชียงของ จ.เชียงราย ประมาณ 254 กม.
2020-03-26 21:51:41
2020-03-26 14:51:41 UTC
3.1 22.39°N 98.018°E 10 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.แม่สาย จ.เชียงราย ประมาณ 290 กม.
2020-03-26 19:15:30
2020-03-26 12:15:30 UTC
3.0 21.955°N 99.003°E 10 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.แม่สาย จ.เชียงราย ประมาณ 192 กม.
2020-03-25 20:48:27
2020-03-25 13:48:27 UTC
2.4 19.292°N 101.364°E 10 ประเทศลาว
ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของ บ้านน้ำช้าง ต.ขุนน่าน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน ประมาณ 33 กม.
2020-03-24 22:00:32
2020-03-24 15:00:32 UTC
4.4 7.901°N 92.226°E 10 หมู่เกาะนิโคบาร์ ประเทศอินเดีย
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.เมือง จ.ภูเก็ต ประมาณ 678 กม.
2020-03-23 19:21:23
2020-03-23 12:21:23 UTC
4.1 24.927°N 95.658°E 10 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 657 กม.
2020-03-22 18:04:49
2020-03-22 11:04:49 UTC
2.8 21.011°N 97.304°E 9 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 193 กม.
2020-03-22 16:34:34
2020-03-22 09:34:34 UTC
1.5 18.181°N 98.759°E 1 อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
2020-03-22 09:57:14
2020-03-22 02:57:14 UTC
3.3 18.02°N 96.032°E 10 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ ย่างกุ้ง ประเทศพม่า ประมาณ 171 กม.
2020-03-22 09:38:43
2020-03-22 02:38:43 UTC
3.3 18.586°N 96.188°E 10 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของ อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 187 กม.
2020-03-22 03:51:51
2020-03-21 20:51:51 UTC
2.6 21.564°N 98.272°E 10 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ ประมาณ 207 กม.
2020-03-21 21:24:51
2020-03-21 14:24:51 UTC
2.7 20.104°N 98.034°E 10 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 68 กม.
2020-03-21 17:17:03
2020-03-21 10:17:03 UTC
2.0 19.947°N 100.086°E 3 อ.เวียงชัย จ.เชียงราย
2020-03-18 06:10:59
2020-03-17 23:10:59 UTC
2.1 20.657°N 98.831°E 2 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ ประมาณ 91 กม.
2020-03-15 08:03:42
2020-03-15 01:03:42 UTC
3.3 23.37°N 99.816°E 10 พรมแดนประเทศพม่า-จีน
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.แม่สาย จ.เชียงราย ประมาณ 326 กม.
2020-03-13 06:12:35
2020-03-12 23:12:35 UTC
3.5 19.217°N 95.83°E 10 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 225 กม.

แผ่นดินไหวในประเทศและใกล้เคียงทั้งหมด

วัน-เวลา *ประเทศไทย ขนาด Latitude
degrees
Longitude
degrees
ลึก
Km.
บริเวณศูนย์กลาง
2020-03-31 04:01:36
2020-03-30 21:01:36 UTC
4.6 9.3°S 123.77°E 103 Timor Region
2020-03-31 01:26:01
2020-03-30 18:26:01 UTC
4.5 13.75°S 65.97°E 10 Mid Indian Ridge
2020-03-31 00:54:42
2020-03-30 17:54:42 UTC
5.5 13.71°S 66.34°E 10 Mid Indian Ridge
2020-03-30 23:47:23
2020-03-30 16:47:23 UTC
4.6 11.9°N 86.64°W 92 Near Coast of Nicaragua
2020-03-30 22:52:46
2020-03-30 15:52:46 UTC
5.3 23.95°N 123.48°E 10 Southwestern Ryukyu Islands, Japan
2020-03-30 22:42:33
2020-03-30 15:42:33 UTC
4.8 36.64°N 71.18°E 203 Afghanistan-Tajikistan Border Region
2020-03-30 21:53:33
2020-03-30 14:53:33 UTC
4.7 26.92°S 71.42°W 10 Off Coast of Northern Chile
2020-03-30 21:47:42
2020-03-30 14:47:42 UTC
4.7 82.75°N 27.63°W 10 Near North Coast of Greenland
2020-03-30 17:01:07
2020-03-30 10:01:07 UTC
4.5 21.44°S 69.49°W 22 Northern Chile
2020-03-30 16:09:05
2020-03-30 09:09:05 UTC
5.2 0.38°N 77.59°W 136 Colombia-Ecuador Border Region
แผ่นดินไหวทั่วโลกทั้งหมด

ข้อปฏิบัติ ป้องกันภัยแผ่นดินไหว สึนามิ

ภัยแผ่นดินไหวในประเทศไทย และการเตรียมพร้อมรับมือ

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับแผ่นดินไหว


          ภัยแผ่นดินไหวยังคงเป็นภัยธรรมชาติที่ยังไม่สามารถพยากรณ์ได้ การป้องกันและบรรเทาภัยแผ่นดินไหวที่มีประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยีและความรู้ในปัจจุบัน จำเป็นต้องการข้อมูลความสั่นสะเทือนของพื้นดินที่ถูกต้องจากระบบตรวจวัดที่มีมาตรฐาน สำหรับงานด้านแผ่นดินไหวและวิศวกรรมแผ่นดินไหว ปัจจุบันหน่วยงานที่มีระบบเครื่อข่ายตรวจความสั่นสะเทือนในระดับชาติและเป็นมาตรฐานสากล ได้แก่ กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว กรมอุตุนิยมวิทยา ทำหน้าที่ในการตรวจและวิเคราะห์แผ่นดินไหวทั้งภายในและต่างประเทศ โดยมีเครือข่ายสถานีตรวจแผ่นดินไหวแบบอัตโนมัติ สถานีตรวจวัดอัตราเร่งของพื้นดิน สถานีวัดการเคลื่อนตัวของเปลือกโลก และสถานีวัดระดับน้ำทะเล ติดตั้งอยู่ทั่วประเทศไทย เพื่อตรวจวัด เฝ้าระวัง และให้บริการข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับเรื่องภัยแผ่นดินไหวในประเทศอย่างต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง ตลอดจนแจ้งเตือนภัยให้กับพื้นที่เสียงภัยกรณีเกิดแผ่นดินไหวใหญ่ในทะเล
          การเตรียมการล่วงหน้าเพื่องานป้องกันภัยแผ่นดินไหว เกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งจำเป็นต้องเตรียมพร้อมก่อนล่วงหน้าเหตุการณ์ ขณะเกิดเหตุการณ์ และหลังเหตุการณ์ จำเป็นต้องมีการวางแผน ทั้งทางด้านนโยบาย ด้านปฏิบัติการ ด้านวิชาการ วิเคราะห์วิจัย และด้านมวลชนเพื่อให้ประชาชนมีความรู้ในการปฏิบัติตนอย่างไรเมื่อเกิดภัย เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งที่จะบรรลุถึง วัตถุประสงค์ และภารกิจ ข้างต้น แม้ว่าจากสถิติในอดีตประเทศไทยจัดว่าอยู่ในบริเวณที่มีความเสี่ยงภัยแผ่นดินไหวน้อยกว่าบริเวณอื่นๆ ของโลก แต่มิได้หมายความว่า ประเทศไทยปลอดภัยจากภัยแผ่นดินไหว

Earthquake TMD APP Thai Weather

Thai Weather
Thai Weather