หน้าหลัก แจ้งเหตุรู้สึกสั่นไหว ติดต่อกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว   วันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2563   
แจ้งเหตุรู้สึกสั่นไหว

ร้องเรียน / ร้องทุกข์เตรียมตัวเตรียมใจ ลดภัยพิบัติ


กรมอุตุนิยมวิทยา

ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

เครือข่ายเพื่อนเตือนภัยแห่งประเทศไทย


วัน-เวลา *ประเทศไทย ขนาด Latitude
degrees
Longitude
degrees
ลึก
Km.
บริเวณศูนย์กลาง
2020-08-14 06:53:04
2020-08-13 23:53:04 UTC
2.4 20.683°N 98.414°E 3 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ ประมาณ 119 กม.
2020-08-14 04:48:54
2020-08-13 21:48:54 UTC
2.7 20.311°N 100.409°E 2 ประเทศลาว
ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของ ต.ริมโขง อ.เชียงของ จ.เชียงราย ประมาณ 9 กม.
2020-08-13 07:36:57
2020-08-13 00:36:57 UTC
1.7 19°N 99.13°E 2 อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
2020-08-12 04:44:12
2020-08-11 21:44:12 UTC
3.8 20.692°N 94.836°E 10 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 362 กม.
2020-08-11 23:58:43
2020-08-11 16:58:43 UTC
1.6 18.654°N 99.95°E 5 อ.งาว จ.ลำปาง
2020-08-11 21:48:51
2020-08-11 14:48:51 UTC
4.2 7.715°N 94.035°E 10 หมู่เกาะนิโคบาร์ ประเทศอินเดีย
ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของ อ.เมือง จ.ภูเก็ต ประมาณ 480 กม.
2020-08-11 09:19:33
2020-08-11 02:19:33 UTC
2.4 18.952°N 101.435°E 3 ประเทศลาว
ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของ บ้านน้ำช้าง ต.ขุนน่าน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน ประมาณ 70 กม.
2020-08-07 23:33:49
2020-08-07 16:33:49 UTC
3.0 19.565°N 101.335°E 5 ประเทศลาว
ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของ บ้านน้ำช้าง ต.ขุนน่าน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน ประมาณ 14 กม.
2020-08-07 03:49:50
2020-08-06 20:49:50 UTC
2.9 20.685°N 100.1°E 1 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของ อ.แม่สาย จ.เชียงราย ประมาณ 35 กม.
2020-08-07 01:11:25
2020-08-06 18:11:25 UTC
1.6 19.478°N 99.339°E 2 อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย
2020-08-06 17:13:08
2020-08-06 10:13:08 UTC
4.5 4.465°N 96.261°E 20 ตอนเหนือหมู่เกาะสุมาตรา ประเทศอินโดนีเซีย
ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของ อ.เมือง จ.ภูเก็ต ประมาณ 448 กม.
2020-08-06 13:22:35
2020-08-06 06:22:35 UTC
2.7 19.816°N 99.697°E 5 อ.แม่ลาว จ.เชียงราย
2020-08-06 07:31:39
2020-08-06 00:31:39 UTC
2.5 20.171°N 97.801°E 1 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 86 กม.
2020-08-05 15:32:00
2020-08-05 08:32:00 UTC
1.5 18.679°N 99.166°E 1 อ.บ้านธิ จ.ลำพูน
2020-08-05 01:23:22
2020-08-04 18:23:22 UTC
1.8 20.209°N 100.167°E 4 อ.เชียงแสน จ.เชียงราย
2020-08-04 05:30:31
2020-08-03 22:30:31 UTC
2.0 20.621°N 99.933°E 2 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของ อ.แม่สาย จ.เชียงราย ประมาณ 21 กม.
2020-08-04 03:05:48
2020-08-03 20:05:48 UTC
2.0 20.183°N 98.708°E 3 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ ประมาณ 60 กม.
2020-08-03 09:50:10
2020-08-03 02:50:10 UTC
2.9 20.224°N 100.467°E 2 ประเทศลาว
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย ประมาณ 13 กม.
2020-08-03 09:26:45
2020-08-03 02:26:45 UTC
2.3 20.468°N 98.307°E 10 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของ อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 105 กม.
2020-08-03 09:07:54
2020-08-03 02:07:54 UTC
3.8 22.259°N 100.063°E 10 มณฑลยูนนาน ประเทศจีน
ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของ อ.แม่สาย จ.เชียงราย ประมาณ 203 กม.

แผ่นดินไหวในประเทศและใกล้เคียงทั้งหมด

วัน-เวลา *ประเทศไทย ขนาด Latitude
degrees
Longitude
degrees
ลึก
Km.
บริเวณศูนย์กลาง
2020-08-14 01:07:17
2020-08-13 18:07:17 UTC
4.8 38.48°N 69.87°E 10 Tajikistan
2020-08-13 21:54:54
2020-08-13 14:54:54 UTC
5.0 7.39°S 39.89°E 10 Tanzania
2020-08-13 21:51:09
2020-08-13 14:51:09 UTC
4.7 2.62°N 128.48°E 222 Halmahera, Indonesia
2020-08-13 17:06:06
2020-08-13 10:06:06 UTC
4.7 0.27°S 125.37°E 48 Southern Molucca Sea
2020-08-13 13:40:01
2020-08-13 06:40:01 UTC
5.6 53.53°N 163.8°W 26 Unimak Island Region, Alaska
2020-08-13 11:27:59
2020-08-13 04:27:59 UTC
4.8 30.43°N 94.86°E 10 Xizang
2020-08-13 10:09:28
2020-08-13 03:09:28 UTC
4.6 5.96°S 147.89°E 96 Eastern New Guinea Reg., P.N.G.
2020-08-13 07:33:03
2020-08-13 00:33:03 UTC
4.5 39.5°N 95.19°E 10 Gansu, China
2020-08-13 06:31:57
2020-08-12 23:31:57 UTC
4.7 41.41°N 142.63°E 49 Hokkaido, Japan Region
2020-08-13 06:23:53
2020-08-12 23:23:53 UTC
5.0 37.6°N 134.47°E 421 Sea of Japan
แผ่นดินไหวทั่วโลกทั้งหมด

ข้อปฏิบัติ ป้องกันภัยแผ่นดินไหว สึนามิ

ภัยแผ่นดินไหวในประเทศไทย และการเตรียมพร้อมรับมือ

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับแผ่นดินไหว


          ภัยแผ่นดินไหวยังคงเป็นภัยธรรมชาติที่ยังไม่สามารถพยากรณ์ได้ การป้องกันและบรรเทาภัยแผ่นดินไหวที่มีประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยีและความรู้ในปัจจุบัน จำเป็นต้องการข้อมูลความสั่นสะเทือนของพื้นดินที่ถูกต้องจากระบบตรวจวัดที่มีมาตรฐาน สำหรับงานด้านแผ่นดินไหวและวิศวกรรมแผ่นดินไหว ปัจจุบันหน่วยงานที่มีระบบเครื่อข่ายตรวจความสั่นสะเทือนในระดับชาติและเป็นมาตรฐานสากล ได้แก่ กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว กรมอุตุนิยมวิทยา ทำหน้าที่ในการตรวจและวิเคราะห์แผ่นดินไหวทั้งภายในและต่างประเทศ โดยมีเครือข่ายสถานีตรวจแผ่นดินไหวแบบอัตโนมัติ สถานีตรวจวัดอัตราเร่งของพื้นดิน สถานีวัดการเคลื่อนตัวของเปลือกโลก และสถานีวัดระดับน้ำทะเล ติดตั้งอยู่ทั่วประเทศไทย เพื่อตรวจวัด เฝ้าระวัง และให้บริการข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับเรื่องภัยแผ่นดินไหวในประเทศอย่างต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง ตลอดจนแจ้งเตือนภัยให้กับพื้นที่เสียงภัยกรณีเกิดแผ่นดินไหวใหญ่ในทะเล
          การเตรียมการล่วงหน้าเพื่องานป้องกันภัยแผ่นดินไหว เกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งจำเป็นต้องเตรียมพร้อมก่อนล่วงหน้าเหตุการณ์ ขณะเกิดเหตุการณ์ และหลังเหตุการณ์ จำเป็นต้องมีการวางแผน ทั้งทางด้านนโยบาย ด้านปฏิบัติการ ด้านวิชาการ วิเคราะห์วิจัย และด้านมวลชนเพื่อให้ประชาชนมีความรู้ในการปฏิบัติตนอย่างไรเมื่อเกิดภัย เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งที่จะบรรลุถึง วัตถุประสงค์ และภารกิจ ข้างต้น แม้ว่าจากสถิติในอดีตประเทศไทยจัดว่าอยู่ในบริเวณที่มีความเสี่ยงภัยแผ่นดินไหวน้อยกว่าบริเวณอื่นๆ ของโลก แต่มิได้หมายความว่า ประเทศไทยปลอดภัยจากภัยแผ่นดินไหว

Earthquake TMD APP Thai Weather

Thai Weather
Thai Weather