หน้าหลัก แจ้งเหตุรู้สึกสั่นไหว ติดต่อกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว   วันพุธที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2563   
แจ้งเหตุรู้สึกสั่นไหว

ร้องเรียน / ร้องทุกข์เตรียมตัวเตรียมใจ ลดภัยพิบัติ


กรมอุตุนิยมวิทยา

ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

เครือข่ายเพื่อนเตือนภัยแห่งประเทศไทย


วัน-เวลา *ประเทศไทย ขนาด Latitude
degrees
Longitude
degrees
ลึก
Km.
บริเวณศูนย์กลาง
2020-09-22 21:16:59
2020-09-22 14:16:59 UTC
1.9 19.72°N 99.71°E 6 อ.แม่ลาว จ.เชียงราย
2020-09-22 17:43:03
2020-09-22 10:43:03 UTC
4.5 6.877°N 93.415°E 10 หมู่เกาะนิโคบาร์ ประเทศอินเดีย
ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของ อ.เมือง จ.ภูเก็ต ประมาณ 560 กม.
2020-09-22 10:29:38
2020-09-22 03:29:38 UTC
1.7 18.77°N 99.16°E 1 อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่
2020-09-19 17:24:49
2020-09-19 10:24:49 UTC
2.4 16.571°N 98.505°E 10 ประเทศเมียนมา
ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของ อ.แม่สอด จ.ตาก ประมาณ 18 กม.
2020-09-17 08:23:36
2020-09-17 01:23:36 UTC
2.3 19.625°N 101.366°E 10 ประเทศลาว
ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของ บ้านน้ำช้าง ต.ขุนน่าน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน ประมาณ 19 กม.
2020-09-17 00:38:14
2020-09-16 17:38:14 UTC
3.4 22.526°N 99.78°E 10 มณฑลยูนนาน, ประเทศจีน
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.แม่สาย จ.เชียงราย ประมาณ 232 กม.
2020-09-16 10:45:50
2020-09-16 03:45:50 UTC
3.3 19.534°N 101.342°E 5 ประเทศลาว
ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของ บ้านน้ำช้าง ต.ขุนน่าน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน ประมาณ 14 กม.
2020-09-16 01:11:34
2020-09-15 18:11:34 UTC
4.5 22.1°N 99.917°E 10 พรมแดนประเทศเมียนมา - ประเทศจีน
ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของ อ.แม่สาย จ.เชียงราย ประมาณ 185 กม.
2020-09-15 15:50:43
2020-09-15 08:50:43 UTC
2.6 18.197°N 96.859°E 10 ประเทศเมียนมา
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 113 กม.
2020-09-15 06:25:13
2020-09-14 23:25:13 UTC
1.6 19.675°N 99.677°E 2 อ.พาน จ.เชียงราย
2020-09-14 18:01:11
2020-09-14 11:01:11 UTC
2.4 18.751°N 102.432°E 6 ประเทศลาว
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย ประมาณ 103 กม.
2020-09-14 16:11:55
2020-09-14 09:11:55 UTC
2.1 19.444°N 101.255°E 5 ประเทศลาว
ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของ บ้านน้ำช้าง ต.ขุนน่าน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน ประมาณ 12 กม.
2020-09-14 09:09:00
2020-09-14 02:09:00 UTC
2.2 19.324°N 98.391°E 4 อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน
2020-09-14 01:36:25
2020-09-13 18:36:25 UTC
1.9 19.238°N 99.601°E 2 อ.วังเหนือ จ.ลำปาง
2020-09-14 01:28:54
2020-09-13 18:28:54 UTC
4.9 4.28°N 96.732°E 130.1 ตอนเหนือของหมู่เกาะสุมาตรา ประเทศอินโดนีเซีย
ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของ อ.เมือง จ.ภูเก็ต ประมาณ 441 กม.
2020-09-14 01:08:49
2020-09-13 18:08:49 UTC
1.5 19.246°N 99.604°E 2 อ.วังเหนือ จ.ลำปาง
2020-09-14 00:05:09
2020-09-13 17:05:09 UTC
2.2 20.058°N 98.476°E 2 ประเทศเมียนมา
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่ ประมาณ 58 กม.
2020-09-13 22:22:02
2020-09-13 15:22:02 UTC
3.4 16.061°N 96.622°E 16 ใกล้ชายฝั่งทางตอนใต้ของประเทศเมียนมา
ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของ อ.พบพระ จ.ตาก ประมาณ 224 กม.
2020-09-13 22:10:45
2020-09-13 15:10:45 UTC
4.5 15.765°N 96.428°E 14 ใกล้ชายฝั่งทางตอนใต้ของประเทศเมียนมา
ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของ อ.พบพระ จ.ตาก ประมาณ 251 กม.
2020-09-13 00:55:34
2020-09-12 17:55:34 UTC
1.9 20.451°N 97.97°E 10 ประเทศเมียนมา
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 107 กม.

แผ่นดินไหวในประเทศและใกล้เคียงทั้งหมด

วัน-เวลา *ประเทศไทย ขนาด Latitude
degrees
Longitude
degrees
ลึก
Km.
บริเวณศูนย์กลาง
2020-09-23 02:43:33
2020-09-22 19:43:33 UTC
4.5 27.43°N 55.43°E 10 Southern Iran
2020-09-22 18:53:05
2020-09-22 11:53:05 UTC
4.8 21.83°S 68.5°W 143 Chile-Bolivia Border Region
2020-09-22 15:25:25
2020-09-22 08:25:25 UTC
4.8 62.24°S 58.38°W 28 South Shetland Islands
2020-09-22 12:53:33
2020-09-22 05:53:33 UTC
4.8 23.64°S 177.02°W 154 South of Fiji Islands
2020-09-22 08:19:05
2020-09-22 01:19:05 UTC
5.0 7°S 129.41°E 190 Banda Sea
2020-09-22 07:20:34
2020-09-22 00:20:34 UTC
4.9 12.6°N 143.95°E 10 South of Mariana Islands
2020-09-22 02:58:34
2020-09-21 19:58:34 UTC
4.5 26.07°N 91.18°E 51 Northeastern India
2020-09-22 01:55:28
2020-09-21 18:55:28 UTC
4.7 57.86°N 153.88°W 36 Kodiak Island Region, Alaska
2020-09-22 01:19:55
2020-09-21 18:19:55 UTC
4.6 51.8°N 103.62°E 10 Lake Baykal Region, Russia
2020-09-22 01:04:59
2020-09-21 18:04:59 UTC
5.4 51.78°N 103.49°E 10 Lake Baykal Region, Russia
แผ่นดินไหวทั่วโลกทั้งหมด

ข้อปฏิบัติ ป้องกันภัยแผ่นดินไหว สึนามิ

ภัยแผ่นดินไหวในประเทศไทย และการเตรียมพร้อมรับมือ

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับแผ่นดินไหว


          ภัยแผ่นดินไหวยังคงเป็นภัยธรรมชาติที่ยังไม่สามารถพยากรณ์ได้ การป้องกันและบรรเทาภัยแผ่นดินไหวที่มีประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยีและความรู้ในปัจจุบัน จำเป็นต้องการข้อมูลความสั่นสะเทือนของพื้นดินที่ถูกต้องจากระบบตรวจวัดที่มีมาตรฐาน สำหรับงานด้านแผ่นดินไหวและวิศวกรรมแผ่นดินไหว ปัจจุบันหน่วยงานที่มีระบบเครื่อข่ายตรวจความสั่นสะเทือนในระดับชาติและเป็นมาตรฐานสากล ได้แก่ กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว กรมอุตุนิยมวิทยา ทำหน้าที่ในการตรวจและวิเคราะห์แผ่นดินไหวทั้งภายในและต่างประเทศ โดยมีเครือข่ายสถานีตรวจแผ่นดินไหวแบบอัตโนมัติ สถานีตรวจวัดอัตราเร่งของพื้นดิน สถานีวัดการเคลื่อนตัวของเปลือกโลก และสถานีวัดระดับน้ำทะเล ติดตั้งอยู่ทั่วประเทศไทย เพื่อตรวจวัด เฝ้าระวัง และให้บริการข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับเรื่องภัยแผ่นดินไหวในประเทศอย่างต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง ตลอดจนแจ้งเตือนภัยให้กับพื้นที่เสียงภัยกรณีเกิดแผ่นดินไหวใหญ่ในทะเล
          การเตรียมการล่วงหน้าเพื่องานป้องกันภัยแผ่นดินไหว เกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งจำเป็นต้องเตรียมพร้อมก่อนล่วงหน้าเหตุการณ์ ขณะเกิดเหตุการณ์ และหลังเหตุการณ์ จำเป็นต้องมีการวางแผน ทั้งทางด้านนโยบาย ด้านปฏิบัติการ ด้านวิชาการ วิเคราะห์วิจัย และด้านมวลชนเพื่อให้ประชาชนมีความรู้ในการปฏิบัติตนอย่างไรเมื่อเกิดภัย เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งที่จะบรรลุถึง วัตถุประสงค์ และภารกิจ ข้างต้น แม้ว่าจากสถิติในอดีตประเทศไทยจัดว่าอยู่ในบริเวณที่มีความเสี่ยงภัยแผ่นดินไหวน้อยกว่าบริเวณอื่นๆ ของโลก แต่มิได้หมายความว่า ประเทศไทยปลอดภัยจากภัยแผ่นดินไหว

Earthquake TMD APP Thai Weather

Thai Weather
Thai Weather