หน้าหลัก แจ้งเหตุรู้สึกสั่นไหว ติดต่อกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว   วันเสาร์ที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2563   
แจ้งเหตุรู้สึกสั่นไหว

ร้องเรียน / ร้องทุกข์เตรียมตัวเตรียมใจ ลดภัยพิบัติ


กรมอุตุนิยมวิทยา

ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

เครือข่ายเพื่อนเตือนภัยแห่งประเทศไทย


วัน-เวลา *ประเทศไทย ขนาด Latitude
degrees
Longitude
degrees
ลึก
Km.
บริเวณศูนย์กลาง
2020-05-30 01:43:25
2020-05-29 18:43:25 UTC
3.7 22.781°N 94.292°E 10 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 544 กม.
2020-05-29 07:30:22
2020-05-29 00:30:22 UTC
4.8 11.131°N 92.151°E 13 หมู่เกาะอันดามัน ประเทศอินเดีย
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.เมือง จ.พังงา ประมาณ 759 กม.
2020-05-29 05:48:44
2020-05-28 22:48:44 UTC
2.1 19.467°N 101.222°E 6 ประเทศลาว
ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของ บ้านน้ำช้าง ต.ขุนน่าน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน ประมาณ 9 กม.
2020-05-29 01:13:25
2020-05-28 18:13:25 UTC
1.4 19.835°N 99.152°E 2 อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
2020-05-28 17:23:45
2020-05-28 10:23:45 UTC
2.7 13.249°N 98.74°E 2 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของ อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี ประมาณ 106 กม.
2020-05-28 05:43:41
2020-05-27 22:43:41 UTC
2.2 20.722°N 100.278°E 1 ประเทศลาว
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ ต.ริมโขง อ.เชียงของ จ.เชียงราย ประมาณ 40 กม.
2020-05-28 00:02:50
2020-05-27 17:02:50 UTC
1.7 19.322°N 101.4°E 1 ประเทศลาว
ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของ บ้านน้ำช้าง ต.ขุนน่าน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน ประมาณ 32 กม.
2020-05-27 01:47:53
2020-05-26 18:47:53 UTC
3.2 19.614°N 94.959°E 10 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 317 กม.
2020-05-25 21:28:33
2020-05-25 14:28:33 UTC
3.2 22.911°N 100.441°E 10 มณฑลยูนนาน, ประเทศจีน
ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของ อ.แม่สาย จ.เชียงราย ประมาณ 281 กม.
2020-05-25 17:08:07
2020-05-25 10:08:07 UTC
4.6 4.865°N 94.403°E 10 นอกชายฝั่งตะวันตกทางตอนเหนือของหมู่เกาะสุมาตรา
ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของ อ.เมือง จ.ภูเก็ต ประมาณ 554 กม.
2020-05-25 17:03:36
2020-05-25 10:03:36 UTC
2.1 19.321°N 101.409°E 1 ประเทศลาว
ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของ บ้านน้ำช้าง ต.ขุนน่าน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน ประมาณ 33 กม.
2020-05-25 01:33:29
2020-05-24 18:33:29 UTC
3.3 20.326°N 95.946°E 10 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 241 กม.
2020-05-24 23:59:02
2020-05-24 16:59:02 UTC
1.7 19.439°N 98.382°E 1 อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน
2020-05-24 21:38:51
2020-05-24 14:38:51 UTC
2.8 18.235°N 96.315°E 10 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 171 กม.
2020-05-24 08:36:15
2020-05-24 01:36:15 UTC
2.5 21.466°N 98.235°E 10 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ ประมาณ 200 กม.
2020-05-24 08:33:17
2020-05-24 01:33:17 UTC
2.7 21.086°N 97.992°E 10 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 176 กม.
2020-05-24 02:18:57
2020-05-23 19:18:57 UTC
2.4 20.29°N 98.322°E 1 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของ อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 86 กม.
2020-05-24 00:05:06
2020-05-23 17:05:06 UTC
3.4 20.847°N 97.953°E 10 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 151 กม.
2020-05-23 19:11:19
2020-05-23 12:11:19 UTC
3.9 20.486°N 94.546°E 10 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 382 กม.
2020-05-23 16:11:36
2020-05-23 09:11:36 UTC
4.9 14.152°N 93.889°E 62 หมู่เกาะอันดามัน ประเทศอินเดีย
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี ประมาณ 567 กม.

แผ่นดินไหวในประเทศและใกล้เคียงทั้งหมด

วัน-เวลา *ประเทศไทย ขนาด Latitude
degrees
Longitude
degrees
ลึก
Km.
บริเวณศูนย์กลาง
2020-05-29 23:32:56
2020-05-29 16:32:56 UTC
5.0 27.61°S 69.02°W 110 Northern Chile
2020-05-29 23:13:19
2020-05-29 16:13:19 UTC
5.0 17.25°S 167.73°E 10 Vanuatu Islands
2020-05-29 22:38:39
2020-05-29 15:38:39 UTC
4.6 28.89°N 76.87°E 10 Northern India
2020-05-29 18:07:49
2020-05-29 11:07:49 UTC
5.2 17.26°S 167.8°E 10 Vanuatu Islands
2020-05-29 17:10:33
2020-05-29 10:10:33 UTC
4.6 23.29°S 66.3°W 227 Jujuy Province, Argentina
2020-05-29 17:05:18
2020-05-29 10:05:18 UTC
4.6 36.19°N 137.77°E 10 Eastern Honshu, Japan
2020-05-29 17:04:19
2020-05-29 10:04:19 UTC
4.8 13.77°N 91.26°W 53 Near Coast of Guatemala
2020-05-29 13:23:30
2020-05-29 06:23:30 UTC
5.0 21.79°S 179.06°W 592 Fiji Islands Region
2020-05-29 10:43:07
2020-05-29 03:43:07 UTC
5.0 46.14°N 149.7°E 157 Kuril Islands
2020-05-29 06:42:50
2020-05-28 23:42:50 UTC
4.8 43.05°N 143.19°E 106 Hokkaido, Japan Region
แผ่นดินไหวทั่วโลกทั้งหมด

ข้อปฏิบัติ ป้องกันภัยแผ่นดินไหว สึนามิ

ภัยแผ่นดินไหวในประเทศไทย และการเตรียมพร้อมรับมือ

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับแผ่นดินไหว


          ภัยแผ่นดินไหวยังคงเป็นภัยธรรมชาติที่ยังไม่สามารถพยากรณ์ได้ การป้องกันและบรรเทาภัยแผ่นดินไหวที่มีประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยีและความรู้ในปัจจุบัน จำเป็นต้องการข้อมูลความสั่นสะเทือนของพื้นดินที่ถูกต้องจากระบบตรวจวัดที่มีมาตรฐาน สำหรับงานด้านแผ่นดินไหวและวิศวกรรมแผ่นดินไหว ปัจจุบันหน่วยงานที่มีระบบเครื่อข่ายตรวจความสั่นสะเทือนในระดับชาติและเป็นมาตรฐานสากล ได้แก่ กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว กรมอุตุนิยมวิทยา ทำหน้าที่ในการตรวจและวิเคราะห์แผ่นดินไหวทั้งภายในและต่างประเทศ โดยมีเครือข่ายสถานีตรวจแผ่นดินไหวแบบอัตโนมัติ สถานีตรวจวัดอัตราเร่งของพื้นดิน สถานีวัดการเคลื่อนตัวของเปลือกโลก และสถานีวัดระดับน้ำทะเล ติดตั้งอยู่ทั่วประเทศไทย เพื่อตรวจวัด เฝ้าระวัง และให้บริการข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับเรื่องภัยแผ่นดินไหวในประเทศอย่างต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง ตลอดจนแจ้งเตือนภัยให้กับพื้นที่เสียงภัยกรณีเกิดแผ่นดินไหวใหญ่ในทะเล
          การเตรียมการล่วงหน้าเพื่องานป้องกันภัยแผ่นดินไหว เกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งจำเป็นต้องเตรียมพร้อมก่อนล่วงหน้าเหตุการณ์ ขณะเกิดเหตุการณ์ และหลังเหตุการณ์ จำเป็นต้องมีการวางแผน ทั้งทางด้านนโยบาย ด้านปฏิบัติการ ด้านวิชาการ วิเคราะห์วิจัย และด้านมวลชนเพื่อให้ประชาชนมีความรู้ในการปฏิบัติตนอย่างไรเมื่อเกิดภัย เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งที่จะบรรลุถึง วัตถุประสงค์ และภารกิจ ข้างต้น แม้ว่าจากสถิติในอดีตประเทศไทยจัดว่าอยู่ในบริเวณที่มีความเสี่ยงภัยแผ่นดินไหวน้อยกว่าบริเวณอื่นๆ ของโลก แต่มิได้หมายความว่า ประเทศไทยปลอดภัยจากภัยแผ่นดินไหว

Earthquake TMD APP Thai Weather

Thai Weather
Thai Weather