หน้าหลัก แจ้งเหตุรู้สึกสั่นไหว ติดต่อสำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว   วันอังคารที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2563   
แจ้งเหตุรู้สึกสั่นไหวร้องเรียน / ร้องทุกข์เตรียมตัวเตรียมใจ ลดภัยพิบัติ


กรมอุตุนิยมวิทยา

ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

เครือข่ายเพื่อนเตือนภัยแห่งประเทศไทย


วัน-เวลา *ประเทศไทย ขนาด Latitude
degrees
Longitude
degrees
ลึก
Km.
บริเวณศูนย์กลาง
2020-01-28 15:01:00
2020-01-28 08:01:00 UTC
2.6 19.259°N 101.255°E 4 ประเทศลาว
ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของ บ้านน้ำช้าง ต.ขุนน่าน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน ประมาณ 32 กม.
2020-01-28 05:21:06
2020-01-27 22:21:06 UTC
2.1 19.205°N 101.295°E 1 ประเทศลาว
ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของ บ้านน้ำช้าง ต.ขุนน่าน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน ประมาณ 39 กม.
2020-01-28 03:12:06
2020-01-27 20:12:06 UTC
2.1 19.202°N 101.293°E 3 ประเทศลาว
ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของ บ้านน้ำช้าง ต.ขุนน่าน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน ประมาณ 39 กม.
2020-01-27 15:03:10
2020-01-27 08:03:10 UTC
4.9 1.195°N 96.742°E 10 นอกชายฝั่งทางตอนเหนือของหมู่เกาะสุมาตรา
ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของ อ.เมือง จ.สตูล ประมาณ 711 กม.
2020-01-26 05:48:08
2020-01-25 22:48:08 UTC
2.6 19.547°N 101.357°E 1 ประเทศลาว
ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของ บ้านน้ำช้าง ต.ขุนน่าน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน ประมาณ 16 กม.
2020-01-26 00:42:49
2020-01-25 17:42:49 UTC
2.2 8.863°N 98.383°E 1 อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา
2020-01-26 00:41:54
2020-01-25 17:41:54 UTC
2.1 8.853°N 98.384°E 1 อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา
2020-01-25 22:02:55
2020-01-25 15:02:55 UTC
2.4 19.416°N 101.398°E 2 ประเทศลาว
ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของ บ้านน้ำช้าง ต.ขุนน่าน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน ประมาณ 25 กม.
2020-01-25 06:49:33
2020-01-24 23:49:33 UTC
3.6 23.057°N 99.966°E 10 มณฑลยูนนาน ประเทศจีน
ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของ อ.แม่สาย จ.เชียงราย ประมาณ 291 กม.
2020-01-25 02:20:22
2020-01-24 19:20:22 UTC
4.1 21.71°N 96.975°E 10 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 277 กม.
2020-01-24 01:21:17
2020-01-23 18:21:17 UTC
2.4 19.482°N 101.345°E 5 ประเทศลาว
ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของ บ้านน้ำช้าง ต.ขุนน่าน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน ประมาณ 16 กม.
2020-01-23 21:00:26
2020-01-23 14:00:26 UTC
1.7 19.506°N 99.98°E 5 อ.ป่าแดด จ.เชียงราย
2020-01-23 18:22:56
2020-01-23 11:22:56 UTC
2.4 19.586°N 101.362°E 2 ประเทศลาว
ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของ บ้านน้ำช้าง ต.ขุนน่าน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน ประมาณ 17 กม.
2020-01-23 16:48:05
2020-01-23 09:48:05 UTC
5.7 20.33°N 93.478°E 10 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 484 กม.
2020-01-22 05:26:02
2020-01-21 22:26:02 UTC
2.1 19.478°N 101.291°E 2 ประเทศลาว
ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของ บ้านน้ำช้าง ต.ขุนน่าน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน ประมาณ 12 กม.
2020-01-20 21:33:49
2020-01-20 14:33:49 UTC
2.8 20.201°N 96.357°E 10 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 197 กม.
2020-01-20 02:41:15
2020-01-19 19:41:15 UTC
1.7 20.125°N 99.513°E 2 อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่
2020-01-20 00:35:07
2020-01-19 17:35:07 UTC
2.2 19.409°N 101.242°E 13 ประเทศลาว
ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของ บ้านน้ำช้าง ต.ขุนน่าน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน ประมาณ 16 กม.
2020-01-19 21:00:11
2020-01-19 14:00:11 UTC
2.6 21.221°N 100.029°E 26 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของ อ.แม่สาย จ.เชียงราย ประมาณ 88 กม.
2020-01-19 19:37:15
2020-01-19 12:37:15 UTC
4.0 21.996°N 96.324°E 1 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 340 กม.

แผ่นดินไหวในประเทศและใกล้เคียงทั้งหมด

วัน-เวลา *ประเทศไทย ขนาด Latitude
degrees
Longitude
degrees
ลึก
Km.
บริเวณศูนย์กลาง
2020-01-28 18:26:15
2020-01-28 11:26:15 UTC
4.9 39.17°N 27.86°E 10 Turkey
2020-01-28 16:40:44
2020-01-28 09:40:44 UTC
4.6 7.15°S 129.14°E 156 Banda Sea
2020-01-28 13:52:03
2020-01-28 06:52:03 UTC
4.6 33.6°N 45.72°E 10 Iran-Iraq Border Region
2020-01-28 11:47:27
2020-01-28 04:47:27 UTC
4.6 11.74°S 124.39°E 10 South of Timor, Indonesia
2020-01-28 11:24:05
2020-01-28 04:24:05 UTC
5.0 10.22°N 62.45°W 22 Near Coast of Venezuela
2020-01-28 11:19:48
2020-01-28 04:19:48 UTC
4.7 52.42°N 159.02°E 51 Off East Coast of Kamchatka
2020-01-28 08:36:03
2020-01-28 01:36:03 UTC
5.3 43.52°N 145.97°E 94 Hokkaido, Japan Region
2020-01-28 02:13:27
2020-01-27 19:13:27 UTC
5.2 6.26°S 152.36°E 39 New Britain Region, P.N.G.
2020-01-27 22:51:50
2020-01-27 15:51:50 UTC
5.0 51.23°N 179.8°W 39 Andreanof Islands, Aleutian Islands
2020-01-27 20:28:28
2020-01-27 13:28:28 UTC
5.2 29.46°N 52.11°E 10 Southern Iran
แผ่นดินไหวทั่วโลกทั้งหมด

ข้อปฏิบัติ ป้องกันภัยแผ่นดินไหว สึนามิ

ภัยแผ่นดินไหวในประเทศไทย และการเตรียมพร้อมรับมือ

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับแผ่นดินไหว


          ภัยแผ่นดินไหวยังคงเป็นภัยธรรมชาติที่ยังไม่สามารถพยากรณ์ได้ การป้องกันและบรรเทาภัยแผ่นดินไหวที่มีประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยีและความรู้ในปัจจุบัน จำเป็นต้องการข้อมูลความสั่นสะเทือนของพื้นดินที่ถูกต้องจากระบบตรวจวัดที่มีมาตรฐาน สำหรับงานด้านแผ่นดินไหวและวิศวกรรมแผ่นดินไหว ปัจจุบันหน่วยงานที่มีระบบเครื่อข่ายตรวจความสั่นสะเทือนในระดับชาติและเป็นมาตรฐานสากล ได้แก่ กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว กรมอุตุนิยมวิทยา ทำหน้าที่ในการตรวจและวิเคราะห์แผ่นดินไหวทั้งภายในและต่างประเทศ โดยมีเครือข่ายสถานีตรวจแผ่นดินไหวแบบอัตโนมัติ สถานีตรวจวัดอัตราเร่งของพื้นดิน สถานีวัดการเคลื่อนตัวของเปลือกโลก และสถานีวัดระดับน้ำทะเล ติดตั้งอยู่ทั่วประเทศไทย เพื่อตรวจวัด เฝ้าระวัง และให้บริการข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับเรื่องภัยแผ่นดินไหวในประเทศอย่างต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง ตลอดจนแจ้งเตือนภัยให้กับพื้นที่เสียงภัยกรณีเกิดแผ่นดินไหวใหญ่ในทะเล
          การเตรียมการล่วงหน้าเพื่องานป้องกันภัยแผ่นดินไหว เกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งจำเป็นต้องเตรียมพร้อมก่อนล่วงหน้าเหตุการณ์ ขณะเกิดเหตุการณ์ และหลังเหตุการณ์ จำเป็นต้องมีการวางแผน ทั้งทางด้านนโยบาย ด้านปฏิบัติการ ด้านวิชาการ วิเคราะห์วิจัย และด้านมวลชนเพื่อให้ประชาชนมีความรู้ในการปฏิบัติตนอย่างไรเมื่อเกิดภัย เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งที่จะบรรลุถึง วัตถุประสงค์ และภารกิจ ข้างต้น แม้ว่าจากสถิติในอดีตประเทศไทยจัดว่าอยู่ในบริเวณที่มีความเสี่ยงภัยแผ่นดินไหวน้อยกว่าบริเวณอื่นๆ ของโลก แต่มิได้หมายความว่า ประเทศไทยปลอดภัยจากภัยแผ่นดินไหว

Earthquake TMD APP Thai Weather

Thai Weather
Thai Weather