หน้าหลัก แจ้งเหตุรู้สึกสั่นไหว ติดต่อกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว   วันอังคารที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2563   แจ้งเหตุรู้สึกสั่นไหว

ร้องเรียน / ร้องทุกข์เตรียมตัวเตรียมใจ ลดภัยพิบัติ


กรมอุตุนิยมวิทยา

ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

เครือข่ายเพื่อนเตือนภัยแห่งประเทศไทย


วัน-เวลา *ประเทศไทย ขนาด Latitude
degrees
Longitude
degrees
ลึก
Km.
บริเวณศูนย์กลาง
2020-10-26 23:08:51
2020-10-26 16:08:51 UTC
2.7 20.937°N 99.929°E 2.7 ประเทศเมียนมา
ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของ อ.แม่สาย จ.เชียงราย ประมาณ 56 กม.
2020-10-26 14:44:39
2020-10-26 07:44:39 UTC
2.8 20.684°N 98.131°E 2 ประเทศเมียนมา
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 130 กม.
2020-10-25 03:02:13
2020-10-24 20:02:13 UTC
2.6 14.919°N 99.171°E 1 อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี
2020-10-23 20:15:42
2020-10-23 13:15:42 UTC
2.7 21.722°N 98.355°E 10 ประเทศเมียนมา
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.แม่สาย จ.เชียงราย ประมาณ 213 กม.
2020-10-23 10:31:40
2020-10-23 03:31:40 UTC
2.3 18.897°N 99.076°E 3 อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
2020-10-23 04:06:45
2020-10-22 21:06:45 UTC
1.9 18.167°N 97.58°E 5 ประเทศเมียนมา
ทางทิศตะวันตกของ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 37 กม.
2020-10-21 11:21:23
2020-10-21 04:21:23 UTC
4.6 3.054°N 96.384°E 10 ตอนเหนือของหมู่เกาะสุมาตรา ประเทศอินโดนีเซีย
ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของ อ.เมือง จ.สตูล ประมาณ 573 กม.
2020-10-21 01:29:50
2020-10-20 18:29:50 UTC
3.7 19.91°N 96.105°E 9 ประเทศเมียนมา
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 207 กม.
2020-10-20 15:11:02
2020-10-20 08:11:02 UTC
3.4 19.812°N 96.181°E 10 ประเทศเมียนมา
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 196 กม.
2020-10-19 16:38:49
2020-10-19 09:38:49 UTC
5.3 2.915°N 96.221°E 10 ตอนเหนือของหมู่เกาะสุมาตรา ประเทศอินโดนีเซีย
ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของ อ.เมือง จ.สตูล ประมาณ 597 กม.
2020-10-19 05:48:30
2020-10-18 22:48:30 UTC
2.8 20.699°N 100.076°E 3 ประเทศเมียนมา
ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของ อ.แม่สาย จ.เชียงราย ประมาณ 35 กม.
2020-10-19 01:54:37
2020-10-18 18:54:37 UTC
2.8 20.505°N 96.468°E 10 ประเทศเมียนมา
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 207 กม.
2020-10-19 01:19:46
2020-10-18 18:19:46 UTC
3.5 15.329°N 94.846°E 10 ใกล้ชายฝั่งทางตอนใต้ของประเทศเมียนมา
ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของ อ.แม่สอด จ.ตาก ประมาณ 427 กม.
2020-10-18 00:00:00
2020-10-17 17:00:00 UTC
2.0 18.1°N 97.517°E 5 ประเทศเมียนมา
ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 44 กม.
2020-10-17 15:57:53
2020-10-17 08:57:53 UTC
1.5 18.915°N 99.195°E 1 อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
2020-10-17 06:05:12
2020-10-16 23:05:12 UTC
3.3 20.663°N 100.065°E 10 ประเทศเมียนมา
ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของ อ.แม่สาย จ.เชียงราย ประมาณ 31 กม.
2020-10-16 16:41:06
2020-10-16 09:41:06 UTC
2.9 20.788°N 99.459°E 1 ประเทศเมียนมา
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.แม่สาย จ.เชียงราย ประมาณ 59 กม.
2020-10-16 04:31:13
2020-10-15 21:31:13 UTC
4.0 21.123°N 103.931°E 10 ประเทศเวียดนาม
ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของ ต.หอคำ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ ประมาณ 304 กม.
2020-10-15 11:59:54
2020-10-15 04:59:54 UTC
4.8 4.064°N 96.156°E 10 ตอนเหนือของหมู่เกาะสุมาตรา ประเทศอินโดนีเซีย
ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของ อ.เมือง จ.ภูเก็ต ประมาณ 492 กม.
2020-10-15 07:47:51
2020-10-15 00:47:51 UTC
2.4 19.526°N 101.423°E 1 ประเทศลาว
ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของ บ้านน้ำช้าง ต.ขุนน่าน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน ประมาณ 23 กม.

แผ่นดินไหวในประเทศและใกล้เคียงทั้งหมด

ข้อปฏิบัติ ป้องกันภัยแผ่นดินไหว สึนามิ

ภัยแผ่นดินไหวในประเทศไทย และการเตรียมพร้อมรับมือ

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับแผ่นดินไหว


          ภัยแผ่นดินไหวยังคงเป็นภัยธรรมชาติที่ยังไม่สามารถพยากรณ์ได้ การป้องกันและบรรเทาภัยแผ่นดินไหวที่มีประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยีและความรู้ในปัจจุบัน จำเป็นต้องการข้อมูลความสั่นสะเทือนของพื้นดินที่ถูกต้องจากระบบตรวจวัดที่มีมาตรฐาน สำหรับงานด้านแผ่นดินไหวและวิศวกรรมแผ่นดินไหว ปัจจุบันหน่วยงานที่มีระบบเครื่อข่ายตรวจความสั่นสะเทือนในระดับชาติและเป็นมาตรฐานสากล ได้แก่ กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว กรมอุตุนิยมวิทยา ทำหน้าที่ในการตรวจและวิเคราะห์แผ่นดินไหวทั้งภายในและต่างประเทศ โดยมีเครือข่ายสถานีตรวจแผ่นดินไหวแบบอัตโนมัติ สถานีตรวจวัดอัตราเร่งของพื้นดิน สถานีวัดการเคลื่อนตัวของเปลือกโลก และสถานีวัดระดับน้ำทะเล ติดตั้งอยู่ทั่วประเทศไทย เพื่อตรวจวัด เฝ้าระวัง และให้บริการข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับเรื่องภัยแผ่นดินไหวในประเทศอย่างต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง ตลอดจนแจ้งเตือนภัยให้กับพื้นที่เสียงภัยกรณีเกิดแผ่นดินไหวใหญ่ในทะเล
          การเตรียมการล่วงหน้าเพื่องานป้องกันภัยแผ่นดินไหว เกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งจำเป็นต้องเตรียมพร้อมก่อนล่วงหน้าเหตุการณ์ ขณะเกิดเหตุการณ์ และหลังเหตุการณ์ จำเป็นต้องมีการวางแผน ทั้งทางด้านนโยบาย ด้านปฏิบัติการ ด้านวิชาการ วิเคราะห์วิจัย และด้านมวลชนเพื่อให้ประชาชนมีความรู้ในการปฏิบัติตนอย่างไรเมื่อเกิดภัย เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งที่จะบรรลุถึง วัตถุประสงค์ และภารกิจ ข้างต้น แม้ว่าจากสถิติในอดีตประเทศไทยจัดว่าอยู่ในบริเวณที่มีความเสี่ยงภัยแผ่นดินไหวน้อยกว่าบริเวณอื่นๆ ของโลก แต่มิได้หมายความว่า ประเทศไทยปลอดภัยจากภัยแผ่นดินไหว

Earthquake TMD APP Thai Weather

Thai Weather
Thai Weather