หน้าหลัก แจ้งเหตุรู้สึกสั่นไหว ติดต่อกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
วันจันทร์ที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2565แจ้งเหตุรู้สึกสั่นไหว

ร้องเรียน / ร้องทุกข์กิจกรรม กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว

กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวต้อนรับคณะเข้าศึกษาดูงานจากคณะผู้เข้าอบรมหลักสูตร ผู้กำกับการ รุ่นที่ 128

1 เมษายน 2564

ดร.ณัฐพล ณัฏฐสมบูรณ์ อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา พร้อมคณะมาเยียมชมการทำงานของกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวและห้องจำลองการสั่นสะเทือนแผ่นดินไหว

25 ธันวาคม 2563

นักศึกษาวิชาภูมิศาสตร์มหาวิทยาลัยทักษิณ รับฟังบรรยายสรุปการทำงานของกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว

22 มกราคม 2564

คณะอนุกรรมการสาขาวิศวกรรมแหล่งน้ำ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย เข้ารับฟังบรรยาย และเยี่ยมชมห้องจำลองการสั่นสะเทือนแผ่นดินไหว

8 ธันวาคม 2563

กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวต้อนรับคณะเข้าศึกษาดูงานจากโรงเรียนราชวินิตบางแก้ว

4 ธันวาคม 2563

กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวต้อนรับคณะเข้าศึกษาดูงานจากกรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือเข้าศึกษาดูงานกรมอุตุนิยมวิทยา

3 ธันวาคม 2563

กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวต้อนรับคณะเข้าศึกษาดูงานจากศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน

3 พฤศจิกายน 2563

กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวต้อนรับคณะเข้าศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

21 ตุลาคม 2563

กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวจัด โครงการประชุมสัมมนา "การวิเคราะห์เหตุการณ์แผ่นดินไหวและระบบตรวจวัดของกรมอุตุนิยมวิทยา เดือน มกราคม - มิถุนายน 2563"

15 กันยายน 2563

รำลึก 15 ปี เหตุการณ์สึนามิ ณ อนุสรณ์สถานสึนามิ บ้านน้ำเค็ม อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา

26 ธันวาคม 2562
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14