หน้าหลัก แจ้งเหตุรู้สึกสั่นไหว ติดต่อกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
วันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2567แจ้งเหตุรู้สึกสั่นไหว

ร้องเรียน / ร้องทุกข์กิจกรรม กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว

คณะนักเรียนจากโรงเรียนประชาคมนานาชาติ เข้าศึกษาดูงานที่กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว

21 กุมภาพันธ์ 2567

เจ้าหน้าที่จากหลักสูตรผู้อำนวยการท้องถิ่น กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เข้าศึกษาดูงานที่กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว

20 กุมภาพันธ์ 2567

คณะนักเรียนจากโรงเรียนนานาชาติแอ๊ดแวนตีสกรุงเทพ เข้าศึกษาดูงานที่กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว

9 กุมภาพันธ์ 2567

คณะนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าศึกษาดูงานที่กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว

7 กุมภาพันธ์ 2567

คณะนักศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้าศึกษาดูงานที่กรมอุตุนิยมวิทยา

6 กุมภาพันธ์ 2567

คณะนักเรียนจากโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎ์ 2 เข้าศึกษาดูงานที่กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว

2 กุมภาพันธ์ 2567

คณะนักเรียน ลูกเสือและยุวกาชาด โรงเรียนวัดบางนาใน จัดกิจกรรมดูงานที่กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว

31 มกราคม 2567

หน่วยงานกรมเจ้าท่า เข้าศึกษาดูงานที่กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว

29 มกราคม 2567

คณะนักศึกษาและอาจารย์จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าศึกษาดูงานที่กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว

24 มกราคม 2567

คณะนักเรียนและครูจากศูนย์การเรียนปฐมธรรม เข้าศึกษาดูงานที่กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว

18 มกราคม 2567
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21