หน้าหลัก แจ้งเหตุรู้สึกสั่นไหว ติดต่อกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว   วันอังคารที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563   

กิจกรรม กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว

คณะอาจารย์และนักศึกษาจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ชลบุรี เข้าศึกษาดูงานที่สำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว

20 มกราคม 2558

ฝผ. เข้าแสดงความยินดีกับท่าน รอบ. ภุชพงค์ โนดไธสง

19 มกราคม 2558

ท่าน รอป.บุรินทร์ เวชบรรเทิง ให้สัมภาษณ์ รายการรู้สู้ภัยพิบัติ สถานีโทรทัศน์ TPBS ออกอากาศในวันที่19-20 ม.ค.2558 เวลา 9.20-9.30น.

13 มกราคม 2558

ข้าราชการและลูกจ้างสำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหวร่วมแสดงความยินดีกับรองอธิบดีฝ่ายปฏิบัติการ (รอป.)

8 มกราคม 2558

คณะจากภูฏาน เข้าเยี่ยมชมสำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว

17 ธันวาคม 2557

คณะจากการไฟฟ้าฯ เข้าอวยพรปีใหม่และเยี่ยมชมสำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว

17 ธันวาคม 2557

พิธีเปิดโครงการฝึกอบรมนักอุตุนิยมวิทยาจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ระหว่างวันที่ 8-27 ธันวาคม 2557

8 ธันวาคม 2557

ข้าราชการสำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว เข้าร่วมประชุมสัมนา "บทเรียนแผ่นดินไหวแม่ลาว ภัยพิบัติใกล้ตัว" เมื่อ 20 พฤศจิกายน 2557

20 พฤศจิกายน 2557

คณะผู้บริหารจากสาธารณรัฐประชาชนจีนเข้าเยี่ยมชมดูงานสำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว

26 พฤศจิกายน 2557

เจ้าหน้าที่อุตุนิยมวิทยาจากประเทศโอมานเข้าเยี่ยมชมดูงานที่สำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว

3 พฤศจิกายน 2557
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11