หน้าหลัก แจ้งเหตุรู้สึกสั่นไหว ติดต่อกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
วันเสาร์ที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2566แจ้งเหตุรู้สึกสั่นไหว

ร้องเรียน / ร้องทุกข์กิจกรรม กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว

คณะนักศึกษาและอาจารย์จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าศึกษาดูงานที่กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว

6 พฤศจิกายน 2566

คณะนักศึกษาและอาจารย์จากมหาวิทยาลัยรังสิต เข้าศึกษาดูงานที่กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว

3 พฤศจิกายน 2566

คณะนักศึกษาและอาจารย์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้าศึกษาดูงานที่กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว

31 ตุลาคม 2566

กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว บรรยายและหารือเกี่ยวกับงานวิจัยกับคณะฯ จาก IEF,CEA

10 ตุลาคม 2566

สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปภ. ร่วมรับฟังการบรรยายด้านแผ่นดินไหว

12 กันยายน 2566

คณะนักศึกษาและอาจารย์จากมหาวิทยาลัยบูรพา เข้าศึกษาดูงานที่กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว

7 กันยายน 2566

คณะนักเรียนและอาจารย์จากโรงเรียนสตรีวิทยา2 เข้าศึกษาดูงานที่กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว

31 สิงหาคม 2566

ข้าราชการบรรจุใหม่ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เข้าดูงานที่กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว

30 สิงหาคม 2566

การตรวจประเมินมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว ISO 9001 : 2015

28 สิงหาคม 2566

คณะผู้บริหารองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น หลักสูตรของสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เข้าศึกษาดูงานที่กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว

10 สิงหาคม 2566
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17