หน้าหลัก แจ้งเหตุรู้สึกสั่นไหว ติดต่อกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
วันศุกร์ที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2565แจ้งเหตุรู้สึกสั่นไหว

ร้องเรียน / ร้องทุกข์กิจกรรม กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว

การอบรม ทบทวน ฝึกทักษะ การหาศูนย์กลางแผ่นดินไหว และโมเดลสึนามิ

27 - 28 เมษายน 2553

การอบรมหลักสูตร "การถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านแผ่นดินไหว สึนามิ เพื่อความพร้อมในการป้องกันและบรรเทาผลกระทบ" และพิธีมอบใบประกาศผู้เข้าร่วมอบรม

29 - 31 มีนาคม 2553

คณะวิทยาศาสตร์สาขาวิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ นำนักศึกษาชั้นปีที่ 3 พร้อมอาจารย์ เข้าศึกษาดูงาน

26 มีนาคม 2553

สำนักข่าวกรองแห่งชาติ นำเจ้าหน้าที่เข้าศึกษาดูงาน

25 มีนาคม 2553

สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยช่อง 11 ถ่ายทำรายการ "คนรักษ์โลก"

24 มีนาคม 2553

การอบรมหลักสูตร "การถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านแผ่นดินไหว สึนามิ เพื่อความพร้อมในการป้องกันและบรรเทาผลกระทบ"

8 - 10 มีนาคม 2553
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13